GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
 
 Adı Soyadı: DOÇ. İBRAHİM ÇOBAN
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  RESİM.
E-Mail :  ibrahimcoban selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 2234592
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Afyon Başmakçı lisesi19891990
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Ahmet Yesevi lisesi19901993
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Mehmet İçkale İlköğretim Okulu19931998
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı19982001
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği ABD.20012007
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim A.S.D. Öğr. Görevlisi20072014
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim A.S.D. YRD. Doç.20142017
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim A.S.D. Doçent2017 

  Akademik Yayınlar:
1. ÇOBAN, İbrahim SERT, Fatma Nurcan, " Batılıların Yazdığı Seyahatnamelerdeki Gravürlere Yansıyan Şekliyle Anadolu Geleneksel Mimarisi ", İdil Sanat ve Dil Dergisi, 52, , 1531-1538, 2018,( Diğer )
2. GÜNEBAKMAZ, Mustafa, Kürşat ÇOBAN, İbrahim, " Çağdaş Türk Özgün Baskı Resim Sanatında Yerel ve Ulusal Etkiler ", XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, , , 457-462, 2018,( Diğer )
3. ÇOBAN, İbrahim SERT, Fatma Nurcan, " 1950 sonrası çağdaş türk resminde gecekondu teması ", İdil Sanat ve Dil Dergisi, 44, , 449-458, 2018,( Diğer )
4. ÇOBAN. İbrahim, " 1840 Sonrası SanatınGelişen ve Değişen Perspektifi İçinde Farklı İfade Biçimleri, Anlatı ve Sanat Yapıt ", XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, , , 253-258, 2018,( Diğer )
5. AZGÜN, Döndü ÇOBAN, İbrahim, " Matrakçı Nasuhun Beyân-Imenâzil-İ Sefer-İ Irâkeyn-İ Süleymanhan Adlı Eserinde Yer Alan ?Konya Minyatürü?nün Gerçeklik Düzleminde Okunması, Kompozisyon ve Tasarım Kurgusu ", Ines 2018 international academic research congress, , , 1106-1115, 2018,( Diğer )
6. AZGÜN, Döndü ÇOBAN, İbrahim, " Türkiyede 1930-1950 Yılları Arasında Açılan Süreli Sergilerin Çağdaş Türk Resim Sanatına Etkileri ", Ines 2018 international academic research congress, , , 1116-1124, 2018,( Diğer )
7. NEBİLİR, D, kübra ÇOBAN, İbrahim, " 1980 Sonrası Türk Resminde Pop Art Etkileri ", XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, , , 275-282, 2018,( Diğer )
8. ÇOBAN, İbrahim, " 1950 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE GECEKONDU TEMASI (Özet) ", Ines 2017 international academic research congress, , , 517-517, 2017,( Diğer )
9. ÇOBAN, İbrahim, " 15 ile 19. Yüzyıllar Arası Batlıların Yazdığı Seyahatnamelerdeki Gravürlere Yansıyan Şekliyle Anadolu Geleneksel Mimarisi (Özet) ", Ines 2017 international academic research congress, , , 516-516, 2017,( Diğer )
10. ONUR, Ömer Oytun ÇOBAN, İbrahim, " Mustafa Pilevnelinin Resimlerinde İllüstratif Etkiler ", VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, , , , 2017,( Diğer )
11. ÇOBAN, ibrahim, " Türk İkonografisinde Kartal Motifi ve Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları ", Idil Journal of Art and Language, 16, , 57-80 , 2015,( Diğer )
12. DALKIRAN, Ahmet ÇOBAN, İbrahim YURTTADUR, OĞUZ, " Tree in The Turkish Culture And Projection in The Bedri Rahmi Eyuboglu Paintings ", III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, , , 97-103, 2015,( Diğer )
13. ELMAS, Hüseyin ÇOBAN, İbrahim, " Problems of Modern Turkish Painting Regarding Expanding Abroad ", III. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, , , 93-96, 2015,( Diğer )
14. ÇOBAN, İbrahim KIYAR, Neslihan., " Postmodern Perspektif Sanat ve Anlatı ", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 7, , 237-250, 2015,( Üniversite Dergisi )
15. ÇOBAN, İbrahim KIYAR, Neslihan, " Yaratıcı Fotoğrafçılıkta Geleneksel, Dijital ve İnteraktif Dönem ", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 3, , 31-46, 2015,( Diğer )
16. ELMAS, Hüseyin ÇOBAN ibrahim, " Küreselleşme Sürecinde Türk Resmi ", Vll Uluslararasi Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri , , , 119-123, 2014,( Diğer )
17. ibrahim Çoban, " Sivil Mimarinin Ahmet Yakupoğlu'nun resimlerine Yansıması ", Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu , , , , 2011,( Diğer )
18. , " Kendi Sürgününde Bir Kadın Ressam, Hale ASAF ", 4. Uluslar arası Bir Bilim Kategorisi Olarak ?Kadın?, Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat Peysaj ve Tasarım Çakışmalarında Kadın Sempozyumu, , , , 2011,( Diğer )
19. , " Yerel kültürlerde Modernleşme ve Amerikanlaşma ", İSPANYA Palma de Mallorca, IV Congreso Internacional de la Sociedad Espanola de Estudios Literarios de Cultura Popular (selıcup), PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CULTURA POPULAR: ESPACIOS Y CONTEXTOS,, , , , 2010,( Diğer )
20. İbrahim Çoban, " Türk Kültür - Sanatının Oluşumunda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümünün Yeri ", Hollandaya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Uluslararası Türkiye ? Hollanda İlişkileri Sempozyumu, , , , 2009,( Diğer )
21. , " Türk Kültüründe Geleneksel Sivil Mimarinin Günümüzdeki Yeri ve Toplum Sanat Alanına Yansımaları ", Uluslar arası Ahmet Yesevi'den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, , , , 2008,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Hasan IŞIK, " CUMHURİYET SONRASI TÜRK RESMİNDE KONYA İZLENİMLERİ ", selçuk üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim Anasanat Dalı, 2015 - 2019, Tamamlandı
2. Ömer Oytun Onur, " 1950 Sonrası Çağdaş Türk Resminde İlüstratif Etkiler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim, 2013 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf BölümüBölüm Başkani15/09/200928/08/2015

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
RESİM ATÖLYE-III
SEÇ(TEM. FOTOĞRAFÇILIK/BATI MİTOLOJİSİ
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK(SEÇMELİ)
TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I