GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET DALKIRAN
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  RESİM.
E-Mail :  dalkiran30 hotmail.com
Telefon :
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ. ALAADDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ. SELÇUKLU/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı20042007
Selçuk Üniversitesi2007 

  Akademik Yayınlar:
1. Ahmet DALKIRAN, " Çağdaş Türk Resminde Halay Teması ", Kalemişi Dergisi, 14, , 1-19, 2019,( Diğer )
2. AHMET DALKIRAN, " Türk Kültüründe Davul ve Resim Sanatına Yansımaları ", Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21, , 1-24, 2019,( Üniversite Dergisi )
3. AHMET DALKIRAN - TEKİN BAYRAK, " Türk Kültüründe Keçinin Yeri ve Mehmet Başbuğ Resimlerindeki Yansımaları ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22, , 25-35, 2019,( Diğer )
4. Ahmet DALKIRAN, " Çağdaş Türk Resminde Hayvan Mücadele Sahneleri ", Tarihin Peşinde Dergisi, 19, , 1-31, 2018,( Üniversite Dergisi )
5. AHMET DALKIRAN, " About The Bicycle Theme In Contemporary Turkish Painting: Painter Söbütay Özer Example ", , , , , 2018,( Diğer )
6. AHMET DALKIRAN, AHMET FATİH ÖZMEN, " Çağdaş Türk Resminde Güvercin Teması: Söbütay Özer Örneği ", , , , , 2018,( Diğer )
7. AHMET DALKIRAN, " Çağdaş Türk Resminde Bisiklet Teması ", İdil Uluslararası Sanat ve Dil Dergisi, 51, , 1325-1333, 2018,( Diğer )
8. M. CİHAN GEZEN, AHMET DALKIRAN, " Mustafa Albayrakın Resimlerinde Eşzamanlı Devinim ", , , , , 2018,( Diğer )
9. AHMET DALKIRAN, AHMET FATİH ÖZMEN, " Dijital Baskı Resimde Hayvan Teması: Ergin İnan Örneği ", , , , , 2018,( Diğer )
10. AHMET DALKIRAN, Ü. SEDA KAYNAR, HURİYE DALKIRAN, " Çağdaş Türk Resminde Lekesel Anlatım Bağlamında Şehir Teması Hikmet Onat Örneği ", , , , , 2018,( Diğer )
11. AHMET DALKIRAN, MENEKŞE ÜNSAL, " 1950 Sonrası Türk Resminde Portre Eserlerde Görülen Biçim Bozumuna Dair: Burhan Uygur Örneği ", , , , , 2018,( Diğer )
12. Ahmet DALKIRAN, A. Fatih ÖZMEN, " Dijital Baskı Teknolojilerinin Çağdaş Türk Resim Sanatındaki Yerine Dair: Devrim Erbil Örneği ", , , , , 2017,( Diğer )
13. Ahmet DALKIRAN, " Türk Kültür Ve Sanatındaki Horoz/Tavuk Sembolizminin Çağdaş Resim Sanatındaki Yansımaları ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, , 336-348, 2017,( Üniversite Dergisi )
14. Ahmet Fatih ÖZMEN, Ahmet DALKIRAN, " Dijital Baskı Teknolojilerinin Türk Resim Sanatındaki Yeri ", Tarihin Peşinde Dergisi, 17, , 47-70, 2017,( Üniversite Dergisi )
15. Ahmet DALKIRAN, " About The Use Of Drum Image In Contemporary Turkısh Paıntıng: The Example Of Mehmet Pesen ", , , , , 2017,( Diğer )
16. Ahmet DALKIRAN, " Kültürün Geleceğe Aktarılmasında Resim Sanatının Rolüne Dair: Rauf Tuncer Örneği ", , , , , 2017,( Diğer )
17. A. Fatih ÖZMEN, M. Cihan GEZEN, Ahmet DALKIRAN, " The Use Of Digital Printing Technologies In The Contemporary Turkish Painting: Atilla İlkyaz Example ", , , , , 2017,( Diğer )
18. Ahmet DALKIRAN, A. Fatih ÖZMEN, " Dijital Baskı Teknolojilerinin Çağdaş Türk Resim Sanatındaki Yerine Dair: Ekrem Kahraman Örneği ", , , , , 2017,( Diğer )
19. M. Cihan GEZEN, Ahmet DALKIRAN, " Ergin İnanın Resimlerinde Eşzamanlı Devinim ", , , , , 2017,( Diğer )
20. Ahmet DALKIRAN, A. Fatih ÖZMEN, " Dijital Baskı Teknolojilerinin Çağdaş Türk Resim Sanatındaki Yerine Dair: Burhan Doğançay Örneği ", , , , , 2017,( Diğer )
21. Ahmet DALKIRAN, Meliha YILMAZ, " Selçuklu Ve Osmanlı Minyatürlerinde Şamanist Etkiler ", , , , , 2016,( Diğer )
22. Ömer Oytun ONUR, Ahmet DALKIRAN, " An Example Of Usage Of Religious Imagery In Contemporary Turkish Painting Erol Akyavaş ", , , , , 2016,( Diğer )
23. Ahmet DALKIRAN, " On The Projections Of Shamanistic Myth In Contemporary Turkish Painting Hasan Kıran Sample ", , , , , 2016,( Diğer )
24. , " Kültürün Geleceğe Aktarılmasında Resim Sanatının Rolüne Dair Hasan Pekmezci Örneği ", , , , , 2016,( Diğer )
25. Mehmet Cihan GEZEN, Ahmet DALKIRAN, " Simultaneous Motion In The Painting Of Ferruh Başaga Pidgeons ", , , , , 2016,( Diğer )
26. Menekşe ÜNSAL, Ahmet DALKIRAN, " 1950 Sonrası Türk Portre Resimlerindeki Biçim Bozmaya Dair Bir Örnek Mehmet Güleryüz ", , , , , 2016,( Diğer )
27. Cennet İNCE, Ahmet DALKIRAN, " Türk Kültüründe Yılan Ve Çağdaş Resim Sanatındaki Yansımalarına Dair Bir Örnek Can Göknil ", , , , , 2016,( Diğer )
28. A. GÖK, B. ÇEKEN, A. DALKIRAN, " Symbolic Expression In Turkish Printmaking Art ", , , , , 2016,( Diğer )
29. Ahmet DALKIRAN, " Zühal Arda Resimleri Üzerine ", Rh+ Sanat, , , , 2016,( Diğer )
30. AHMET DALKIRAN, İbrahim ÇOBAN, Oğuz YURTTADUR, " Tree in the Turkish Culture and Projection in the Bedri Rahmi Eyüboğlu Paintings ", , , , , 2015,( Diğer )
31. Mehmet Cihan GEZEN, Ahmet DALKIRAN, " Simultaneus Motion In Turkish Figurative Painting After 1950 ", , , , , 2015,( Diğer )
32. Meliha YILMAZ, Ahmet DALKIRAN, " Evaluating the Hieros Gamos Compositions in Absheron Petroglyphs in Terms of Content and Style ", IIB International Refereed Academic Sosial Sciences Journal, 13, 2146-5886, 55-68, 2014,( )
33. Ahmet Dalkıran, " Adnan Çokerin Resimlerindeki Kubbe Formu ve Şamanizmle Olan İlişkisi / The Dome Form in Adnan Çokers Pictures and Its Relation with Shamanism ", , , , , 2013,( Diğer )
34. Ahmet DALKIRAN, " On Yedinci Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerinde Sıra Dışı Bir Eğilim: Müstehcenlik ", İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5, , 112-131, 2012,( Üniversite Dersgisi )
35. Ahmet DALKIRAN, " Leopold Levynin Çağdaş Türk Resmine Katkısı ", Atatürk Üniversitesi Journal of Fine Arts Faculty / Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 22, ISSN 1302-2938, 1-14, 2012,( Diğer )
36. Hüseyin ELMAS, Neslihan KIYAR, Ahmet DALKIRAN, " Osmanlıda Surname Ressamlığı ", , , , , 2012,( Diğer )
37. Ahmet DALKIRAN, " Türk Kahve ve Kahvehane Kültürünün Batıda Yerleşme Sürecinde Resim Sanatının Rolü ve Önemi ", , , , , 2011,( Diğer )
38. Ahmet DALKIRAN, " Ahmet Yeşil ve Şükran Pekmezci Resimlerinde Adak/Dilek Ağacı Sembolizmi ", , , , , 2011,( Diğer )
39. Ahmet DALKIRAN, " Günümüz Soyut Sanat Anlayışının Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları'nda Resim Ana Sanat Atölye Derslerine Yansıması ", SBArD, 16, , 131-152, 2010,( Diğer )
40. Ahmet AYTAÇ Ahmet DALKIRAN, " Küreselleşen Dünya'da Türk Dokuma Sanatında Çağlar Boyu Süren İkonografiye Dair ", Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Uluslararası Sempozyum; ?Batı'nın Doğusu-Doğu'nun Batısı; Sanat Ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, , , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
41. Ahmet DALKIRAN, " Çağdaş Türk Resminde Kedi İzdüşümleri ", IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri , , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
42. Melek GÖKAY Ahmet DALKIRAN Özcan ÖZKARAKOÇ, " Kültürün Geleceğe Aktarılması ve Sanat Eleştirisi ", II. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri , , , , 2009,( Üniversite Dergisi )
43. Ahmet DALKIRAN - Hüseyin ELMAS, " Oryantalist Ressam Rudolph Ernst'ün Resimlerinde Türk Dokuma Sanatı Örnekleri ", II. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri , , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
44. Ahmet DALKIRAN, " Türk Kültüründe Tek ve Çift Başlı Kartal Figürlerinin İkonografisi ve Anadolu Selçuklu Sanatına Yansıması ", XIV. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Kültür-Sanat Etkinlikleri, , , , 2009,( Kurum Dergisi )
45. Hüseyin ELMAS - Ahmet DALKIRAN, " Kadın Varlığının Osmanlı Minyatürlerinde Yer Bulması ", II. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ?Kadın?: Edebiyat, Dil ve Kültür çalışmalarında Kadın Sempozyumu, , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
46. Ahmet DALKIRAN, " İslamiyet Öncesi Türk Sanatında Şamanizm'in Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, , 371-390, 2008,( Üniversite Dersgisi )
47. Uğur ATAN - Ahmet DALKIRAN, " İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 161-184, 2008,( Üniversite Dersgisi )
48. Ahmet DALKIRAN, " Türk Kültüründe Kamlık Geleneğinin Günümüz Türk Toplum Yaşantısındaki İzleri ve Türk Sanatına Yansıması ", Uluslararası Ahmet Yesevi'den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür-Sanat Etkinlikleri, , , , 2008,( Kurum Dergisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. MEVLÜT ÖZEMİR, " ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE LİMAN TEMASI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim, 2016 - 2019, Tamamlandı
2. Büşra GÖNÜL DEMİRCİ, " RESİM SANATINDA ÇİZGİSEL ANLATIM BAĞLAMINDA ŞEHİR TEMASI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim, 2015 - 2019, Tamamlandı
3. ÜMMÜ SEDA KAYNAR, " ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE LEKESEL ANLATIM BAĞLAMINDA ŞEHİR TEMASI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2015 - 2018, Tamamlandı
4. ELÇİN MUSTAFAYEV, " AZERBAYCAN RESİM SANATINDA MÜZİK TEMASI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2014 - 2019, Tamamlandı
5. AHMET FATİH ÖZMEN, " DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİNİN RESİM SANATINDAKİ YERİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2013 - 2015, Tamamlandı
6. CENNET İNCE, " TÜRK MİTOLOJİSİNDE YILAN VE RESİM SANATINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2012 - 2015, Tamamlandı
7. MEHMET CİHAN GEZEN, " CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRK RESMİNDE EŞZAMANLI DEVİNİM ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2012 - 2016, Tamamlandı
8. MENEKŞE ÜNSAL, " TÜRK RESİM SANATINDA CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE PORTRELERDE BİÇİM BOZMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RESİM, 2012 - 2018, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim BölümüBölüm Başkani18/05/201418/05/2017
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani20/01/2016 
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan Yrd.11/07/201621/08/2019
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik BölümüBölüm Başkan V.08/11/201609/12/2016
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi15/12/201621/08/2019
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim BölümüBölüm Başkan V.18/05/201716/08/2019
S.Ü. Tasarim Meslek Yüksekokulu13. Mad. Görev.18/12/201818/12/2018
S.Ü. Tasarim Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.19/12/201819/12/2021
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim BölümüBölüm Başkani16/08/201916/08/2022
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim BölümüAnasanat Dali Bşk.16/08/201916/08/2022
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi21/08/2019 
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan21/08/201921/08/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÇAGDAŞ DÜNYA SANATI I
RESİM ATÖLYE V
STAJ I