GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAFİZE PEKTAŞ
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  RESİM.
E-Mail :  hfzpkt hotmail.com
Telefon : 0332 223 4576
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM BÖLÜMÜ KAMPÜS/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Akşehir Kız Meslek Lisesi 19801980
Konya Kız Meslek Lisesi 19801985
Afyon Bolvadin Kız Meslek Lisesi 19851985
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 19851994
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi19942013
S.Ü,: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2013 

  Akademik Yayınlar:

A. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1.1999,”Gelenekselliğin Yaşatılması ve Karapınar Tülü Dokumalarının Giysi Modellerinde Uygulanmasına Yönelik Denemeler”, II. Ulusal Türk El Dokumaları Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu,s.51-53,Konya.

2.1999 ”Kutu İçi Entari Desenlerinin 2000 li Yıllara Yansımaları”,I. Ulusal 2000’li Yıllarda Giyim Eğitimi ve Giyim Sektörünün Yaşam Seyri ve Sorunları Sempozyumu,s.77-80,Konya,.

3.2000,”Geleneksel El Dokuması Motiflerinin KITSCH Uygulamaları”,III. Ulusal Türk El Dokumaları Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu,s.35-39,Konya.

4.2001, Karapınar,”Karapınar Kilimlerinin Renk ve Desen Özellikleri”, Karapınar Sempozyumu,s.381-393,.

5.2009 ”Tarihsel Süreçte ve Bugün Giyinme ve Süslenme Alışkanlıklarında Ergonomi Açısından Aykırı Örnekler 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, SDKM,Konya

6.3-5 Aralık,2010”, Çorum, 19.Yüzyıl Batı Kadın Giyiminde Ergonomi Arayışları’ ’16. Ulusal Ergonomi Kongresi,Hitit Üniversitesi

7.9-11-Ekim.2013, Konya, "Sanat ve Moda: Sonia Delaunay" I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyum ve Sergisi"Selçuk Üniversitesi,

8.6-8 Mayıs 2014, Gaziantep, ”Gestalt Algı Teorileri Bağlamında Desen Çizimi’’ Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Desen Sempozyumu ve Çalıştayı

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. 13-16.Mayıs,2008 ’’Moda ve Küreselleşme’’ Çatışma ve İşbirliği Kaynağı Olarak Küreselleşme Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi , K.K.T.C.

2.9-13 Mayıs 2011, “Geleneksel Türk El Sanatlarında Püsküller”,V. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi Madrid/İspanya

3.20-22.Ekim.2011, ‘Meta Estetiği ve Moda’Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya/ Türkiye

4. 16-19.Kasım.2011, ‘Avanoslu Ressam Nihat Tandoğan ve Eserleri’,1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Nevşehir/Türkiye

5. 17-21.Eylül 2012 İkinci El Giysi Pazarları Türkiye’deki Durumu/ Second-Hand Clothes Markets and Their SituationIn Turkey’, Antalya

6. 17-21,Eylül,’ Still Life Of The Tradıtional Ottoman Embroideries’ Milano Politecnico University, Milano/Italya

7. 14-17 Kasım.2013 ‘Çağdaş Türk Resminde Emek Teması’ 2. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri,Akdeniz Üniversitesi,Türkiye /Antalya

8-3-6 Şubat 2016, Paris/Fransa, ‘‘The Landscape ın 18th and 19th Century Ottoman Embroıdery’’, IX.Europan Conferenceson Social and Behavioral Sciences, ınternational Association of Social Science Researcrch-iaassr.org

9-19-22 Mayıs 2016,Madrid/İspanya, “Fikret Otyam in the Context of Localness in Turkish Picture’’1. İnternational Scientific Reserces Congress Humanity And Social Sciences(IBAD-2016), C.Diğer yayınlar

C.Kişisel Sergiler

1- 07-12 Haziran 1993 ”Moda Resmi Sergisi”, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya.

2-16 . Haziran 1999,”Baharda Konya’da Açan Çiçekler”, Dünya Çölleşme Günü Kapsamında, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Konya.

3- 06. Kasım. 2004, ‘Resim Sergisi’, İDEA Sanat Galerisi,

4-1-6 Nisan 2008,’Tişörtlerde Mevlana Sözleri Tasarım Sergisi’ Selçuk Üniversitesi, SDKM, Konya

5-10-28 Şubat 2014, Gaziantep ’’Kişisel Sergi’’Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

6-23 Şubat 2015, Konya ‘’Kişisel Sergi’’Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi

Uluslararası Karma Sergiler:

1-10 Kasım 2010 tarihleri arasında‘Birinci Uluslararası Mevlana Sanat Günleri’ kapsamında gerçekleştirilen Küratörlü karma sergi ,2010 Konya

2-31 Mart- 3 Nisan 2011 “VI Uluslararası Türk Sanatları Sergisi” Azerbaycan Tarih Müzesi/Bakü/Azerbaycan

3-9-13 Mayıs 2011 “V. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Sergisi” Madrid/İspanya

4-30-31 Mayıs 2011 “3. Uluslararası TürkEl Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Sergisi” Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konya/Türkiye

5-17-21.Eylül.2012 6. Uuluslararası Türk Kültürü, Sanatı, ve Kültürel Mirası Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri,“ Karma Sergi, Milano/Italya 2012

6-13-24 Mart.3013 ’Internatıonal Women's Day Mıxed  Exhıbıtıon",Nar-ı Aşk Sanat Galerisi, Konya

7-26-29.Haziran.2013, (VII. International Turkic Culture, Art and Protection Of Cultural Heritage Symposium/ArtActivity), VII UluslararasI Türk Kültürü, Sanati ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Bakü, Azerbaycan

8-24 Eylül-4 Ekim 2013, “I. Uluslararası Türk, Kafkas, Balkan, Orta Asya ve Arap Sanatçılar Buluşması” Çalıştay ve SergiSelçuk Üniversitesi Konya/Türkiye

9-4-11.Ekim.2013, “Antalya’m ve Portakalı”“Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi”, “50. Uluslararası Altın Portakal FilmFestivali” kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Antalya/Türkiye

10-13-17.kasım 2013, 2. UluslararasıYöresel Ürünler Sempozyumu Ve Kültür Sanat Etkinlikleri karma sergisi veçalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya/Türkiye

11-26-29.Haziran.2013, Bakü/ Azerbaycan(VII. International Turkic Culture, Art and Protection Of Cultural Heritage Symposium/Art Activity), VII Uluslararas Türk Kültürü, SanatI ve Kültürel Mirasi Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri

12-24 Eylül-4 Ekim 2013, “I. Uluslararası Türk, Kafkas, Balkan, Orta Asya ve Arap Sanatçılar Buluşması” Çalıştay ve Sergi, Selçuk Üniversitesi

13-4-11.Ekim.2013, “Antalya’m ve Portakalı” “Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi”, “50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali” kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya/Türkiye

14-13-17.Kasım,2013,II. Uluslararası Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Kültür Sanat Etkinlikleri karma sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya/Türkiye

15-05-08 Mayıs 2014,IWS ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İşbirliğiyle “Uluslararası ‘Sanat Yoluyla Evrensel Sevgi’ Suluboya Bienali”,Nevşehir

16-05/10.04.2014, II. Uluslar Arası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bosna

17-15-16-17. Mayıs.2014,VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri,Konya

18- 09-14 Ocak 2016, Smolyan/Bulgaristan,“Türk Sanatçılarının Bulgaristan Smolyan Sergisi’’, Balkan Kadınlar Derneği

19- 26 Şubat 2016, Ankara/Türkiye, ‘‘613 Hocalı Şehidinin Anısına Performans ve Sergi’’, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Gazi Üniversitesi Türk Sanatı Topluluğu

20- 08-18 Mart 2016, Antalya/Türkiye,EMPATY“Engelli ve Engelli Annesi Olmak” Konulu Uluslararası Karma Sergi,Akdeniz üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

21- 13-16 Nisan 2016, Komrat/Moldova,“Karma sergi’’ V. International Turkıc Art, History and Folklore Congress/ArtActivites

22- 02 -06 Mayıs 2016, Konya/Türkiye,“Selçukludan Günümüze Geometri’’, Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi,Sanat ve Tasarım Fakültesi

23- 09-20 Mayıs 2016,“INAD/International Art and  Design  Exhibition 2016’’, Selçuk Üniversitesi

Ulusal Karma Sergiler

1. “Konya’da Yaşayan Sanatçılar Karma Sergisi’’, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Konya, 1981.

2. Zübeyde Ana Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Konya, 1981

3. Sanatçı Öğretmenler Karma Sergisi Konya1984

4.”Türk El Sanatları Reprödüksiyon Denemeleri Sergisi”,Konya,1989.

5.”Türk El Sanatlarından Örnekler Sergisi”,III. Milli Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Paralelinde düzenlenmiştir. Konya,1989.

6.” Türk El Sanatlarından Örnekler Sergisi”, IV. Milli Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Paralelinde düzenlenmiştir, Konya,1990.

7.“Türk El Sanatlarından Esinlenerek Hazırlanmış Örnekler ve Reprödüksiyon Denemeleri Sergisi”,Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara,1990.


8. “Hadim El Dokumaları Sergisi”, Giysi Tasarımları, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya,1990.

9.”Konya Dokumalarından Örnekler”,Türk El Sanatlarının Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu Paralelinde düzenlenmiştir.Konya,1994

10.”Karma Resim Sergisi”, Çolakoğlu Sanat Galerisi, Konya,1994

11.”Karma Sergi”,Yazma Eserler Kütüphanesi Galerisi, Nevruz Kutlamaları Çerçevesinde düzenlenmiştir.Konya, 1999.

12.”Osmanlı Devleti’ nin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi”Çerçevesindeki Etkinlikler ”Osmanlı Kadın Kıyafetleri Resimleri”,Sergisi Konya,1999.

13. Selçuk Üniversitesi’nin Kuruluşunun 25.Yıl Sergisi”,Süleyman Demirel Kültür Merkezi,Konya,2000.

14. Geleneksel Giysilerden Yorumlar Sergisi”,Türk El Sanatlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi,Konya,2001.

15. 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi,Konya,2009.

16. 8 Mart 2011 “I. Ulusal Kadın Sanatçılar Sergisi” Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi/Konya

17. 15-30 Mart 2011 “Karma Resim Sergisi”Büyülü Fırça Sanat Galerisi/Ankara

18. 9-11-Ekim.2013"I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyum ve Sergisi" Konya

19.11.Nisan 2014,’’Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Karma Sergi’’ Selçuk üniversitesi 39. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, S.D.K.M.,Konya.

20.17–18. Nisan. 2014 Ali Akkanat Sanat Galerisi Açılışı, Karma Sergi,Beyşehir

21.14.6-9 Mayıs.2014 ‘I. Ulusal Desen Çalıştayı’’ sergisi, 2014,Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Gaziantep

22.28-12.Mayıs.2014,“Farklı ve Birlikte”Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulusal Jürili Karma Sergi, Sakarya

23.10 Nisan 2015, Konya, Karma Sergi,‘Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Mezun Akademisyenler Sergisi’, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi,

24.18 Mart-20 Nisan 2015,Sakarya, ‘Resim Sergisi’, Sakarya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

25.19-20 Nisan 2016, Konya/Türkiye,“41.Yıl sergisi”, Selçuk Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

26-11-20 Mayıs 2016, Kayseri/Türkiye,“1.Erciyes Sanat Günleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

27- 18-20 Mayıs 2016, Konya/Türkiye,“Karma Resim Sergisi”, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi

Avrupa Birliği Çalışmaları:

1. 18-23. Ekim. 2009, ‘Yeni Çek Okul Sisteminde Özel Sanat Eğitimi konulu çalışma ziyareti’ (Specıal Art EducatıonIn The New Czech School System), Sunum, Workshop, Gözlem, Tartışma, Bireysel veGrup Raporu, Hayatboyu Öğrenme, Grundtvig Study visits programları kapsamında,Ostrava/Çek Cumhuriyeti

2.08-12 Ekim 2012, ‘Yaratıcı VeKültürel Sektörler ve Okullarda İş yerinde Öğrenme İçin Çıraklık’ (Apprenticeships for workplace learning in the creative and cultural sectorsand schools) ’Sunum, Workshop, Gözlem, Tartışma, Bireysel ve Grup Raporu, Hayat boyu Öğrenme, Grundtvig Study visits programları kapsamında, Birminham/İngiltere

 


  Yönetilen Tezler
1. Harun H.POLAT, , " Temel Tasarımın Bilgisayar Destekli Öğretimi İçin Modül Tasarım ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim-iş öğretmenliği, - 2001, Tamamlandı
2. Gülçin KIYGIR, " Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Giyimde Markaya Yaklaşımları, ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ, - 2007, Tamamlandı
3. SERAP TERLİKLİ, " 1850 ve 1950 Yılları Arası Batı Toplumlarında Sanat, Toplumsal Yapı ve Moda Etkileşimi. ", Selçuk Üniversites, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ , 2010 - 2013, Tamamlandı
4. HAVVA İSRA GERÇEKSEVER, " DOWN SENDROMU ÇOCUKLARIN GİYSİLERDEN KAYNAKLANAN GİYİNME PROBLEMLERİ VE GİYSİ TERCİHLERİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ , 2008 - 2011, Tamamlandı
5. EL SANATLARI EĞİTİMİ, " İlköğretim II.Kademe Teknoloji ve Tasarım Dersine Öğretmen ve Öğrenci Yaklaşımları ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, EL SANATLARI EĞİTİMİ, 2004 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mesleki Eğitim Fakültesi,Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Uygulamalı Resim Ana Sanat Dalı Başkanlığı1994 
S.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi,Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı19942013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamali Sanatlar Eğitimi BölümüBölüm Başkani03/01/200017/06/2013
S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamali Sanatlar Eğitimi Bölümü Uygulamali Resim Eğitimi A.B.D.Anasanat Dali Bşk.03/01/2000 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DESEN VII
RESİM ATÖLYE-V
STAJ I