GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
STAJ EVRAKLARI

 

 

  

 

                                                                                                                                                                        EK-3

    Sayı    : B.30.2.SEL.0.27.00.360/                                                                  …/…/2019

   Konu  :   Staj Zorunlu Belgesi

 

 

STAJ İŞ YERİ YETKİLİSİNE

 

              Fakültemiz öğrencilerinin iş yerlerindeki "Eğitim Uygulama ve Stajlara ilişkin Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca aşağıda kimliği belirtilen öğrencinin

././. ve ././  tarihleri arasında (. İş günü) öğrenime dayalı staj yapması zorunludur. Öğrenci staj süresince iş yerinin çalışma koşullarına uymakla yükümlüdür. Staj süresince öğrencinin SGK primleri (İş kazası ve meslek hastalıkları primi ) Üniversitemizce ödenecektir.

              Gereğini bilgilerinize arz rica ederim.

 

                                                                                           Doç.Dr.Ahmet Dalkıran

                                                                                                Dekan Yardımcısı

 

 

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

 

T.C.Numarası

 

Öğrenci No

 

Bölüm

 

Staj Yeri

 

 

Staj Komisyon Başkanı

 

Adı ve Soyadı