GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Bölüm Başkanı: V.Prof.Dr.Orhan CEBRAİLOĞLU

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Ebru ERDOĞAN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Kübra MÜEZZİNOĞLU

Mevlana Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Havva DEMİRPOLAT

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Hatice ÇINAR

Amacı: Geçmişin ışığında çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsiği Selçuk Üniversitesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde sorumluluk sahibi, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler, yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak yetiştirilen öğrencilerin ve hazırlanan projelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde olması hedefimizdir.

Misyon: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 4 yıllık eğitim programı sürecinde görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya konforlu ve yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, yakın çevre tasarımını oluşturabilen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış `İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İlk yarıyıldan itibaren verilen proje dersleri, iç mimarlık eğitiminin odak noktasıdır. İnsanın psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamanın kuramsal temelinin verildiği proje derslerinde, teknik ve teorik derslerde elde edilen bilgilerin uygulanması esastır. İlk yılda tasarım metotları, mekan kavramı ve analizi, iç mimari anlatım-iletim tekniklerine giriş yapılırken, ikinci yıldan itibaren yapı bilgisi, taşıyıcı sitem bilgisi, malzeme bilgisi, akustik, aydınlatma ve çevre tasarımı gibi derslerle kuramsal bilgilere ağırlık verilmektedir. Üçüncü sınıftan itibaren, restorasyon, tesisat-havalırma, donatı tasarımı ve çevre tasarımı konusunda uygulamalı çalışmalar önemli yer tutmaktadır. Son yılda ise öğrenilen kuramsal bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü bitirme projesi çalıştırılırken, engellilere tasarım, rölöve, iş hukuku ve yapı keşfi hakkında bilgi verilecektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 2013-2014 Eğitim-Öğretim dönemi için ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alınacaktır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını yapan öğrenciler `İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına (finale) tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları % 40, yarıyıl sonu sınavının (finalin) katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlirilir. Öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavlarından ana sanat dalı dersi olan proje derslerinde başarılı olabilmeleri için en az CB, yardımcı sanat dalı derslerinden başarılı olabilmeleri için en az CC, kültür ve ortak zorunlu derslerden öğrenci ortalaması 2.00 ise başarılı olabilmeleri için en az DC-DD almaları gerekir. Öğrenci ortalaması 2.00ın altında ise bu derslerden başarısız sayılırlar.

İstihdam Olanakları: Program mezunları, özel ve kamu kuruluşlarında `İç mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak çalışabilirler. Ki özel bürolarını açabilirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekan yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir ala çalışma imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.