GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Kütüphane Hizmetleri

 

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinden faydalanılmaktadır.

Kitap Koleksiyonu: Satın alma ve bağış yoluyla oluşan koleksiyon 132 bin eseri içermektedir.

Süreli Yayın Koleksiyonu: 235 adet Türkçe dergiye aboneliği olan kütüphanemizde, dergiler açık raf sistemiyle, alfabetik düzende hizmete sunulmaktadır. Geçmiş sayılı dergiler Süreli Yayınlar Arşivinde hizmete sunulmaktadır. Üniversite kütüphanesi dünyada yayınlanan kitap ve dergilerin, bir çoğuna on-line aboneliği vardır ve dolayısıyla öğrenciler bu tür litaratürlere kolayca ulaşabilir.

Görsel İşitsel Materyal Birimi: Birim bünyesinde bulunan görsel-işitsel materyal türünden CD ler, Kitap eki CD leri, Dergi eki CD leri (Chip, PC Net, PC World), CD ROM Veritabanları (AGRICOLA, Academic Periodicals Collection, Health Source Plus), VCD, DVD ve Müzik CD leri (Belgesel, Film ve Müzik CD leri), Disket, Ses kaseti ve videokasetleri yer almaktadır.

Tez Koleksiyonu: Selçuk Üniversitesi bünyesinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşur. Koleksiyonda, 6.000 adet tez bulunmaktadır.

Yazma Eserler Koleksiyonu ve CD Arşivi: Bu birimde 12.750 cilt kayıtlı kitap mevcuttur. Osmanlıca (yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine ait) ağırlıklı olmak üzere Arapça, Farsça ve Urduca dillerinde tarih, edebiyat, din konulu kaynaklar bulunmaktadır. Eserler demirbaş sıra numarasına göre, kapalı raf sistemiyle hizmete sunulmaktadır. Ayrıca 120 adet yazma eser mevcuttur. CD ler raflarda demirbaş sırasına göre dizilmiş olup, içindeki dosyalar JPEG formatındadır ve her yaprak bir dosya şeklindedir.

Gazete Koleksiyonu: 6883 ciltten oluşan arşivde 1920'lerden 90’lı yıllara uzanan ulusal ve yerel gazetelerin yıllık ciltler halinde, alfabetik düzende hizmete sunulmaktadır.

Müzik Kütüphanesi Koleksiyonu: Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği ve Popüler Müzik gibi müzik arşivinin yanı sıra Türk ve Dünya sinemasının önemli film ve belgeselleri koleksiyonda bulunmaktadır.