GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Özlem KARAKUL

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Özlem KARAKUL

Amacı: Sanatın gelişimi ve işleyiş sürecini anlayıp geliştirme yeteneğini kazanım fırsatı sunmak, heykel ve heykel restorasyonu alanlarında, çağın gerektirdiği bilim ve teknoloji alanlarını yetkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı sanat ve tasarım alanlarında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip, heykel sanatı alanında yetkin lisansüstü öğrenim sürecine hazır, sanatsal ürün verebilen ve sanat etiğine sahip özgün, yaratıcı, çalışkan, ilkeli mesleki gelişimin Yaşama Boyu Öğrenim ile gerçekleşebileceğine inanan disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilen heykeltıraşlar yetiştirmektir.

Vizyon: Heykel tıraşlar, heykel restoratörleri ve sanat etiğini yitirmeyen sanatçılar yetiştirmek

Misyon: Anadolu coğrafyasında tarihi mirasın gölgesinde modern çağın getirdiği teknik ve bilgiyle, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine heykel sanatı ile yeni umutlar sağlamak ve kültürünü zenginleştirmek, aydın sanatçılar yetiştirmek

Program Dili: Türkçe, İngilizce

Program Tanımı: Gelenekselden moderne heykelin teknik birikimini aktarmak. Bunu sanatın teorik bilgileriyle desteklemek. Heykeli tasarlayıp uygulayabildiği gibi koruma ve onarımında da aynı başarıyı sağlayan heykeltıraşlar yetiştirmek.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Özel Yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Heykel Bölümü teknik bilgi ve becerilerin ilk yıllardan itibaren ağırlık kazığı bir bölüm olması nedeniyle orta öğretim düzeyinde Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden gelen öğrencilere ekstra katsayı vermektedir. Lisans düzeyinde dikey geçiş ile öğrenci kabul etmemektedir.

Mezuniyet Şartları: Heykel Bölümü lisans eğitimi: 8 yarı yıllık (4 yıllık) eğitim programıyla her yarıyılda 30 AKTS kredisiyle eğitim veren bir bölümdür. Toplamda 240 AKTS ile öğrenci mezun etmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve Değerlirmede: Teorik sınavlar, uygulama sınavları, sözlü sınavlar, ödev teslimi ve staj uygulama tutanaklarının değerlirilme esasları uygulanmaktadır. Kriter olarak Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sınav uygulama ve değerlirme yönetmeliği dikkate alınır.

İstihdam Olanakları: Heykel bölümünden mezun olan öğrenciler: Serbest çalışan heykeltıraşlar olarak çalışabilirler, alanlarında akademik çalışmalarda görev alabilirler, Heykel restorasyonu ve konservasyonu yapan özel şirketler bünyesinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Heykel Bölümün den mezun olan öğrenciler alanlarında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilirler.