GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Her türlü görsel tasarım problemini çözer.
P.Ç.7
Çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanır.
P.Ç.1
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
P.Ç.8
Sanatın ve tasarımın gelişim sürecini bilir.
P.Ç.9
Tasarım tarihi ve çağdaş tasarımdaki eğilimleri bilir.
P.Ç.10
Estetik ve sanat felsefesi bilir.
P.Ç.6
Grafik üretim teknikleri bilir.
P.Ç.16
İletişim odaklı grafik üretim teknikleri bilir.
P.Ç.11
Sanat odaklı fotoğraf bilir.
P.Ç.12
Animasyon teknikleri bilir.
P.Ç.13
Özgün grafik baskı tekniklerini bilir.
P.Ç.14
Reklam odaklı fotoğraf tekniklerini bilir.
P.Ç.15
Masaüstü yayıncılık, baskı hazırlığı, baskı üretim tekniklerini bilir.
P.Ç.5
Müşteri ilişkileri yönetimi, iş takibi bilir.
P.Ç.4
İnteraktif dijital uygulama tekniklerini bilir.
P.Ç.3
Çoklu ortam yayın ve yapım tekniklerini bilir.
P.Ç.20
Sanat odaklı grafik üretir.
P.Ç.19
İletişim amaçlı grafik üretir.
P.Ç.18
Özgün grafik baskı eser üretir.
P.Ç.17
Tasarımlarını projelendirir ve sunar.
P.Ç.21
Grafik Tasarım ve Uygulama alanlarında yetkindir.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.