GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Harun Hilmi POLAT

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Birsen LİMON

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ali Atıf POLAT

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Harun TÜRKMENOĞLU

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN

Amacı: Evrensel boyutta tüm tasarım pratiklerinin gereksinimi olan, her türlü görsel tasarım problemini çözebilme yeteneği edinme fırsatı sunmak, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı alanında yetkin şekilde kullanabilen, lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel ve sanatsal üretimde bulunabilen ve bunları ilkeli bir şekilde etiği dikkate alarak uygulayabilen, disiplinler arası çalışmalarda üretken, çağdaş ve nitelikli, Yaşam Boyu Öğrenim ile desteklenmiş, tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon: Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, özgün ve yaratıcı grafik tasarımcı yetiştiren bir kurumdur.

Misyon: Grafik alanında, bilimsel, sanatsal, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yeterli bilgi ve deneyim sahibi, alanlarında tercih edilen, grafik tasarımcı ve alanında, tasarım ürünü çıkarabilen , tasarım ilkelerini bilen ve kullanan, donanımlı, çevresine bu bilgi ve deneyimini yansıtabilen, özgür, özgün, çağdaş, kendisini ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Grafik Bölümü, grafik tasarım alanının gereksinimi olan her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çagın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, üstün nitelikli tasarımcılar ve sanat elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin staj ile mezuniyet sonrası sektörde çalışma durumları ile genel değerlendirmeler üzerine belirlenir.Bu Programın mezunları, reklam ajansları, grafik tasarım atölyeleri, basın ve yayın sektörü, Üniversitelerin güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma programlarında akademik eleman, kamu ve özel kuruluşlarda sanat danışmanı ve grafik tasarımcı olarak çalışma olanakları vardır. Bu sektörlerde yetişmiş ve akademik süreçten geçmiş eleman yetersizliği, bilinçli tanitim ve reklam için henüz yeterince yapılanmamış bir sektörün varolması nedeniyle bu alanda yetişmiş yetkili meslek adamı talebini karşılamayi amaçlamaktadır. Lisans egitimine katilacak ögrenciler özel yetenek sınavıyla seçilmektedir ve bölüme her yıl 25 ögrenci kabul edilmektedir. Bölümün eğitimi 4 yıldır. Ögrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yıl boyunca en az toplam 240 AKTSlik dersi almalari ve tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Ögrencilerin 4 yillik lisans egitimleri süresince 40 is gününü kapsayan staj yapmaları ve bu stajı hazırlanacak staj raporlarıyla belgelendirmeleri zorunludur.Programda egitim gören ögrenciler, lisans egitimlerinin 3. yılı sonrasi 40 iş gününü kapsayan, staj değerlendirme komisyonunun onaylamış olduğu kuruluşlarda staj yapmaları ve bu stajı hazırlanacak staj raporlariyla belgelendirmeleri zorunludur.Staj yapılabilecek kuruluşlar Reklam Ajansları, Grafik Ofisler, Medya Kuruluşları ve Matbaalar. Yurtiçinde ve yurtdışında bir çok özel ve devlet üniversitelerinin Grafik Bölümü güzel sanatlar fakültelerinin öncelikli programi olarak açilarak uygulanmaktadir. Önerilen program grafik tasarim bölümü, grafik bölümü ve görsel iletisim tasarimi bölümleri genel yapilarini da içeren, teknoloji ve geleneksel yapida tasarim egitimi ile benzerlik tasimakla birlikte uygulama agirlikli bir program hazirlanmistir. Bununla birlikte istihdam açisindan talep edilen özelliklerde grafik tasarimci yetistirme amaciyla düzenlenen egitim-öğretim program yapısıyla da farklılık göstermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: İlgili eğitim öğretim yılı için ilan edilen Yükseköğrenime Geçiş (YGS) puanı ile ön kayıt sonrası Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarda, ajanslarda tasarımcı olarak çalışabilmekte, eğitim formasyonu sertifikası alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik hakkını elde etmekte ayrıca bilimsel ve sanatsal alanda Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademik kariyer yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.