GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Her türlü görsel tasarım problemini çözer.
P.Ç.2 Çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanır.
P.Ç.3 Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
P.Ç.4 Sanatın ve tasarımın gelişim sürecini bilir.
P.Ç.5 Tasarım tarihi ve çağdaş tasarımdaki eğilimleri bilir.
P.Ç.6 Estetik ve sanat felsefesi bilir.
P.Ç.7 Grafik üretim teknikleri bilir.
P.Ç.8 İletişim odaklı grafik üretim teknikleri bilir.
P.Ç.9 Sanat odaklı fotoğraf bilir.
P.Ç.10 Animasyon teknikleri bilir.
P.Ç.11 Özgün grafik baskı tekniklerini bilir.
P.Ç.12 Reklam odaklı fotoğraf tekniklerini bilir.
P.Ç.13 Masaüstü yayıncılık, baskı hazırlığı, baskı üretim tekniklerini bilir.
P.Ç.14 Müşteri ilişkileri yönetimi, iş takibi bilir.
P.Ç.15 İnteraktif dijital uygulama tekniklerini bilir.
P.Ç.16 Çoklu ortam yayın ve yapım tekniklerini bilir.
P.Ç.17 Sanat odaklı grafik üretir.
P.Ç.18 İletişim amaçlı grafik üretir.
P.Ç.19 Özgün grafik baskı eser üretir.
P.Ç.20 Tasarımlarını projelendirir ve sunar.
P.Ç.21 Grafik Tasarım ve Uygulama alanlarında yetkindir.