GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   TÜRK DİLİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2409131 4 / 4 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Bahar KUNUL
Koordinator E-mail bkunul selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf ortamında görsel ve işitsel materyallerden faydalanarak dersin anlatımı gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dil nedir? Dillerin doğuşu.Dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı. Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
2 Dünya dilleri ve Türkçe.Türk dilinin tarihçesi. Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
3 Ses bilgisi.Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler. Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
4 Yapı bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri.Kelime, A-Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B-Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C-Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
5 Kelime Türleri.Kelime Grupları, A- İsim Tamlaması, B- Sıfat Tamlaması, C- Kısaltma Grupları, Ç-Unvan Grubu, D-Edat Grubu Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
6 E-Bağlaç Grubu, F-Ünlem Grubu, G-Tekrarlar, Ğ-Tekrar Grubu, H-Fiilimsiler, I-Sayı Grubu, İ- Birleşik Fiiller. Cümle, A-Cümlenin Ögeleri Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
7 Cümle Çeşitleri. Yazım Kuralları (Noktalama İşaretleri, Büyük harf-küçük harf, Birleşik kelimeler...) Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
8 Sözlü anlatım.Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
9 b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları. Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
10 Makale, deneme, eleştiri, fıkra, hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
11 Vize
12 Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal, rapor, tutanak Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
13 Yazı türleriyle ilgili uygulamalar. Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
14 b)Konuşma türleri (uygulama). Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma) Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
15 Metin inceleme ve seçme yazılar Türk Dili Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U.D.Aşcı, Orya).
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 16 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleri ile kavratmak, öğrencilerin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerinin geliştirilmesi. 4
D.Ö.Ç. 2 Dilbilgisi konularının, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunu ve bu dille büyük eserler verildiğinin örnekleriyle anlatılması. Öğrencilere bir bilim ve kültür dilini taşıyıcısı olduklarının kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürk'ün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini yüksek öğretim öğrencilerinin de bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilmelerinin sağlanması. 4
D.Ö.Ç. 5 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20