GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   GRAFİK TASARIM PROJE-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2406811 2,00 / 2,00 8,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali Atıf POLAT
Koordinator E-mail aapolat selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lisan eğitim sürecinde öğrenilen bilgilerin güncel teknolojileri kullanarak, hedef kitle analizi, pazarın durumu ve swot analizi ile sektörün ihtiyaçlarına göre uygulama yetisini gösterebilme. Belirlenen Alanlarda Grafik tasarım çalışmaları hazırlanması: Basın ilanı, Broşür, Faaliyet raporu, Takvim tasarımı, Tanıtım malzemesi tasarımı Görsel sürekliliğinin oluşturulması: Grafik tasarım dilinin kullanımı, Vector etkileşimli yazılımların sembol üretimi süresince kullanımı, Pixel etkileşimli yazılımların görüntü işlem aşamasında ve grafik tasarımda kullanımı Dergi Kapağı Çalışması: Kavramın aktualite sistematiği içinde tasarımı, Güncel bilgilerin simge olarak kullanımı.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 20 60 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Reklam Grafiği ve yeni mecralar... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi. SCHULTZ, Don E. ve TANNENBAUM, Stanley (1991). Başarılı Reklamın İlkeleri (Çeviren Erol Köroğlu ve Cevdet Serbest). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık).
2 Sektör beklentileri ve tasarımcılar. POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi.RIES, Al ve RIES Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı (Çeviren: Atakan Özdemir). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
3 Yasal mevzuatlar, marka, patent ve faydalı model... Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 S.K), 4630 Mart 2001. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 S.K), 7981 Aralık 1951.
4 I. Proje özetinin (brief) verilmesi. POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi. RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. AMBROSE, Gavin, HARRİS, Paul (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çevirenler A. Gülder Taşçıoğlu, Melike Taşçıoğlu) İstanbul: Literatür Yayınları. ÇAKIR, Vesile (2006). Reklam ve Marka Tutumu. Konya: Tablet Kitabevi.
5 İlk fikirlerin tartışılması. Mecralar için taslak hazırlıkları... RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. RIES, Al ve RIES Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı (Çeviren: Atakan Özdemir). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. SCHULTZ, Don E. ve TANNENBAUM, Stanley (1991). Başarılı Reklamın İlkeleri (Çeviren Erol Köroğlu ve Cevdet Serbest). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık).
6 Taslakların incelenmesi, genel yorumlar ve öneriler... RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. RIES, Al ve RIES Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı (Çeviren: Atakan Özdemir). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. SCHULTZ, Don E. ve TANNENBAUM, Stanley (1991). Başarılı Reklamın İlkeleri (Çeviren Erol Köroğlu ve Cevdet Serbest). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık).
7 Projenin sunumları ve üretim teknikleri üzerine denemeler... RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. RIES, Al ve RIES Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı (Çeviren: Atakan Özdemir). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. SCHULTZ, Don E. ve TANNENBAUM, Stanley (1991). Başarılı Reklamın İlkeleri (Çeviren Erol Köroğlu ve Cevdet Serbest). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık).
8 II. Proje özetinin (brief) verilmesi... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi. RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. AMBROSE, Gavin, HARRİS, Paul (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çevirenler A. Gülder Taşçıoğlu, Melike Taşçıoğlu) İstanbul: Literatür Yayınları. ÇAKIR, Vesile (2006). Reklam ve Marka Tutumu. Konya: Tablet Kitabevi.
9 Tasarım süreçleri üzerine genel değerlendirmeler... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi. RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları. AMBROSE, Gavin, HARRİS, Paul (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çevirenler A. Gülder Taşçıoğlu, Melike Taşçıoğlu) İstanbul: Literatür Yayınları. ÇAKIR, Vesile (2006). Reklam ve Marka Tutumu. Konya: Tablet Kitabevi.
10 Ara Değerlendirme
11 Projenin üretim yöntemleri ve maliyet analizleri... LIMMERS Philippe ve diğer (2004). Ambalaj Tasarımı Başarılı Bir Ambalaj Tasarımı İçin, Profesyonellerden Notlar. İstanbul: Emir Ofset. RAND, Paul (1987). Grafik Tasarım Kuramı, Tasarım Alanından Okumalar (Derleyen Helen Arsmstrong, Çeviren Mehmet Emir Uslu). İstanbul: Espas Yayınları.
12 Projenin uygulama aşaması... RIES, Al ve RIES Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı (Çeviren: Atakan Özdemir). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. SCHULTZ, Don E. ve TANNENBAUM, Stanley (1991). Başarılı Reklamın İlkeleri (Çeviren Erol Köroğlu ve Cevdet Serbest). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık). ŞİMŞEK, M. Şerif ve ÖGE, H. Serdar (2007). Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
13 Projenin sunumu ve üretim teknikleri üzerine denemeler... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi.
14 Projenin belge ile ürün teslimleri ve değerlendirilmesi... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi.
15 Projenin belge ile ürün teslimleri ve değerlendirilmesi... POLAT, Ali Atıf (2013). Reklam Grafiği. Konya: Zoom Yayınevi. DURMAZ, Ömer. vd. (2004). Ambalaj Tasarımı Başarılı Bir Ambalaj Tasarımı İçin, Profesyonellerden Notlar, İstanbul: Emir Ofset.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 6 10
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 6 10
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Her türlü görsel tasarım problemini çözer. 4
D.Ö.Ç. 2 Çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 3 İletişim odaklı grafik üretim teknikleri bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20