GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   ÖZGÜN GRAFİK BASKI-IV
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2406613 2,00 / 1,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Birsen Limon
Koordinator E-mail birsenlimon gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencinin Özgün Baskı Tekniği kullanabilme becerisi kazandırmak, tasarımlarının bu teknik ile sunumunu yapmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 10 10 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Beyin fırtınası, yansıtma, uygulama, gözlem ve alan araştırması teknikleri kullanılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Özgün Baskı tekniklerine yönelik tanıtım. uygulama
2 Mateyallerinin tanıtımı. uygulama
3 Workshop uygulama
4 Proje I. uygulama
5 Öğrenci Uygulaması uygulama
6 Öğrenci Uygulaması uygulama
7 Proje II. uygulama
8 Öğrenci Uygulaması uygulama
9 Öğrenci Uygulaması uygulama
10 Ara sınava yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi . uygulama
11 Mixed Media uygulama
12 Proje III uygulama
13 Öğrenci Uygulaması uygulama
14 Öğrenci Uygulaması uygulama
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 12 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 3 10
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 15
Ödev : 3 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Özgün Baskı Teknikleri için tasarım yapabilme yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 Özgün Baskı için kullanılan materyaller bilgisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 3 Özgün Baskı materyalleri kullanabilme yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 4 Özgün Baskı tarihini bilgisine sahiptir 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrendikleri ile özgün uygulanabilir sanat eseri tasarlama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 6 Özgün Baskı ile ilgili sanatsal üretim ve sunum süreçlerine, etkili şekilde katılma becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 7 Özgün Baskı ile ilgili sanatsal çalışma üretebilme amacı ile gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 8 Özgün Baskı ile sanatsal üretimde bulunurken karşılaştığı problemleri çözme yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 9 Uygulamalarda etik sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 10 Kültürel değerlerin korunması konusunda yeterli bilince sahiptir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20