GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   TASARIMDA ALGILAMA VE İLETİŞİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2406534 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Orhan Dikener
Koordinator E-mail odikener selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencinin, tasarımın iletişim boyutunu derinlemesine analiz edebilme bilgi ve becerisini geliştirmek, tasarımlarını, hedef kitlesinin algılama, tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yapmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 80 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, sunum, proje
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin işleyiş yöntemini açıklayan ve kavramsal çerçevesini belirleyen tanıtım dersi Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
2 İletişim ve algı süreci Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
3 İletişimde algılama ve ikna boyutu Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
4 Tutum kavramı ve temel öğeleri Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
5 Tutum oluşumu ve davranış ilişkisi Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
6 Tutum ve Algı Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
7 Tutum ve kişilik Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
8 Proje 1 Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
9 Arasınav
10 Gestalt ve algılama kuramlarına giriş Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
11 Davranış modelleri Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
12 Güdüleyici iletişim ve tutum değişikliği Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
13 Proje 2 - Hazırlık Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
14 Proje Uygulama Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
15 Genel değerlendirme Tutum Algı İletişim / Metin inceoğlu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1)Tasarımda iletişim ve algılama boyutunun önemini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Sosyal psikolojide tutum ve davranış ilişkisi hakkında bilgi sahibidir. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Tasarım yaparken hedef kitlesinin algılama düzeyi, tutum ve davranış ilişkisini dikkate alır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20