GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   ÖZGÜN GRAFİK BASKI 3
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2406513 2 / 1 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Birsen Limon
Koordinator E-mail bisenlimon gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencinin düz baskı tekniğini kullanabilme becerisini geliştirmek, tasarımlarının bu teknikle sunumunu yapmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 10 10 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Beyin fırtınası, yansıtma, uygulama, gözlem ve alan araştırması teknikleri kullanılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Düz Baskı tekniğine yönelik tanıtım.
2 Düz Baskı Materyallerinin tanıtımı (Serigrafi).
3 Workshop ve Düz Baskı ile üretilmiş eserlerin örnek olarak incelenmesi.
4 Proje I.
5 Öğrenci Uygulaması.
6 Öğrenci Uygulaması.
7 Proje II.
8 Öğrenci Uygulaması.
9 Öğrenci Uygulaması.
10 Ara sınava yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi .
11 Düz Baskı Mateyallerinin tanıtımı (Taş Baskı).
12 Proje I
13 Öğrenci Uygulaması.
14 Öğrenci Uygulaması.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 12 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 3 10
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 15
Ödev : 3 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Düz Baskı Tekniği için tasarım yapabilme yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 Düz Baskı için kullanılan materyaller bilgisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 3 Düz Baskı materyalleri kullanabilme yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 4 Düz Baskı tarihini bilgisine sahiptir 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrendikleri ile özgün uygulanabilir sanat eseri tasarlama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 6 Düz Baskı ile ilgili sanatsal üretim ve sunum süreçlerine, etkili şekilde katılma becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 7 Düz Baskı ile ilgili sanatsal çalışma üretebilme amacı ile gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 8 Düz Baskı ile sanatsal üretimde bulunurken karşılaştığı problemleri çözme yetisine sahiptir 4
D.Ö.Ç. 9 Uygulamalarda etik sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama yetisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 10 Kültürel değerlerin korunması konusunda yeterli bilince sahiptir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20