GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2406333 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Orhan Dikener
Koordinator E-mail odikener selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders Görsel kültürden bağımsız düşünülmesi mümkün olmayan reklamcılık sektörünün, görsel ikna ve göstergebilim alanlarıyla bütünleşik olarak işleyişini açıklama amacı taşır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, örnek olay analizi, gösterim, sunum, proje
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin işleyiş yöntemini açıklayan ve kavramsal çerçevesini belirleyen tanıtım dersi Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
2 İkna edici iletişim süreci olarak reklam Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
3 Görsel ikna ve metaforik anlatım Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
4 Semiyotik ve reklam Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
5 Reklam analizinde farklı yaklaşımlar Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
6 Örnek reklam analizleri Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
7 Proje 1 - Hazırlık Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
8 Proje Uygulama Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
9 Arasınav
10 Görsel iknada psikolojik faktörler Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
11 Görsel iknada sosyo-kültürel faktörler Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
12 Görsel medyadaki teknolojik ilerlemeler ve görsel iknaya etkisi Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
13 Proje 2 - Hazırlık Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
14 Proje Uygulama Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
15 Genel değerlendirme Görsel İletişim ve Tasarım / Tevfik Fikret Uçar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Tasarımın, görsel kültürden bağımsız bir süreç olmadığını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Reklam görsellerini göstergebilimsel olarak analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Görsel iknada kullanılan yöntem ve teknikleri bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20