GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   SANAT SOSYOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2406231 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL
Koordinator E-mail sbuyukkol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı sanat yapıtını sorgularken sosyolojiyi bir değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 40 0 60 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel kaynak destekli (görsel sunumlar, slayt, film vs...) teorik anlatım, soru-cevap, röprodüksiyon inceleme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sanat sosyolojisi dersinin amacı, içeriği, diğer sosyoloji alanları ile olan ilişkisi, sanat sosyolojisinin yeri ve önemi hakkında bilgi verme. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
2 Sanat sosyolojisi nedir? Sanatın toplumla olan ilişkisi nedir? Sanatçı-Sanat Eseri-Toplum-Yönetim ilişkisi. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
3 Sanat ile toplum arasındaki ilişkinin sanatsal yaratıya yansıması ve sanat-halk-ulus-evren kavramları ile olan ilişkisi. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
4 Sanatın tarihsel gelişimi ve sosyo-kültürel yansımalar. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
5 Sanatın mitoloji, din ve büyü ile olan ilişkisi. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
6 Toplumsal yapı kavramı ve toplum çeşitlerinin eserlerle açıklanması. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
7 Sanatta yeni teknolojiler, ekonomik etkenler, sanat piyasası, sanat eserinin üretimi, tüketimi ve korunması. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
8 Popüler kültür ve sanat. Kentleşme, endüstrileşme, yabancılaşma, sanatın metalaşması. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
9 Popüler kültür ve sanat. Kentleşme, endüstrileşme, yabancılaşma, sanatın metalaşması. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
10 Ara Sınav
11 Modern ve Modern sonrası durum, küreselleşme. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
12 Modern ve Modern sonrası durum, küreselleşme. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
13 Postmodern Algı. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
14 Postmodern Algı. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
15 Postmodern Algı. ERİNÇ, Sıtkı M. (2013). Sanat Sosyolojisine Giriş. (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. SOYKAN, Ömer Naci (2009). Sanat Sosyolojisi. İstanbul: Dönence Yayın. TEZCAN, Mahmut (2011). Sanat Sosyolojisi Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyoloji ile sanat arasındaki ilişkiyi keşfeder. 4
D.Ö.Ç. 2 Sanatın toplumsal yönünü keşfeder. 4
D.Ö.Ç. 3 Sanatı ve sanatçıyı etkileyen toplumsal etkenleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Alana yönelik bilim etiğini bilir 4
D.Ö.Ç. 5 Alanın alt disiplinleri ile etkileşimini değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 6 Sanatta sosyolojik sorgulama yollarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Sanatın topluma yansıyan yönlerini keşfeder. 4
D.Ö.Ç. 8 Sanatın toplumun gelişimi üzerindeki rolünü keşfeder. 4
D.Ö.Ç. 9 Sanat sosyolojisinin düşünsel boyutunu kavrar. 4
D.Ö.Ç. 10 Alanına ait çalışmaları yönelik hedef kitlesiyle paylaşır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20