GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   GENEL SANAT TARİHİ-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2406221 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN
Koordinator E-mail hikmetxsahin gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ŞAHİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Sanat Tarihi ile ilgili kavramları, sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi sahibi olabilme, 2. Sanat Tarihinin belli başlı dönemlerini bilme, 3. Sanat ve Eseri ile ilgili bilgi sahibi olabilme, 4. Sanatın dönemleri kısmen sosyal ve kültürel yapısını kavrayabilme, 5. Sanatçıların belli başlı eserlerini bilme ve değerlendirebilme, 6. Sanata etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme, 7. Sanat tarihinin dönemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve karşılaştırmalar yapabilme, 8. Farklı kültür ve uygarlıkları tanıyabilme, aralarında kıyaslar yapabilme, 9. Günümüz dünya sanatı hakkında bilgi sahibi olabilme, 10. Sanat Tarihiyle ilgili kaynak oluşturabilmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
soru-cevap, bilgi verme, örnek gösterme.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Maniyerizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
2 Barok Sanatı Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
3 Neoklasizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
4 Romantizm-Realizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
5 Empresyonizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
6 Empresyonizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
7 Fovizm-Kübizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
8 Fütürizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
9 Ekspresyonizm-Soyut Resim Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
10 Ara Sınav Sınav Kağıtalrı
11 Metafizik Resim-Dadaizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
12 Sürrealizm Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
13 Pop Art ve Grafik Sanatlar Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
14 Postmodern Sanatlar Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
15 Genel Değerlendirme Sanatın Öyküsü / E.H. GOMBRICH Dünya Sanat Tarihi / Mary Hollingsworth Rönesanstan Günümüze /Anna Carola Crausse
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Sanat Tarihi ile ilgili kavramları öğrenir ve sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Sanat Tarihinin belli başlı dönemleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Sanat tarihine ışık tutan eserler hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Sanatın sosyal ve kültürel yönleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur ve değerlendirme yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Sanata ve eserlere etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Sanatın ve tarihinin belli dönemleri hakkında bilgi sahibi olur ve aralarında karşılaştırmalar yapar. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Farklı kültür ve eserlerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Geçmiş ve günümüz sanatı hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 10 10. Sanat Tarihi ve eserleri hakkında kaynak derler ve sunum tekniklerini geliştirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20