GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   TEMEL BİLGİ TEK.VE KULLANIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2406134 3,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü SEMA ARSLAN
Koordinator E-mail semaarslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
SEMA ARSLAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel Bilgisayar Teknikleri ve Kullanımı dersi kapsamında 1.sınıf öğrencilerine grafik tabanlı programlar öğretilmektedir. Bu amaçla Photoshop programı anlatılmakta ve uygulama örnekleri ile anlatılan konular pekiştirilmektedir. Öğrenilen programın, ana sanat derslerine faydalı olacağı ve bilgisayar kullanımını daha etkili hale getirmesi hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 10 10 20 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin içeriğinde öncelikle programların özellikleri ve bilgileri ilk derslerde anlatılmakta, ardından belirtilen ve ifade edilen komut ve/veya komutların pekiştirilmesi ve öğrenilmesine yönelik uygulamalar uygulama bölümünde gerçekleştirilmektedir. Göster/Uygula tekniği kullanılarak ders anlatılmaktadır. Ayrıca, bir önceki hafta anlatılan konular ilk ders içerisinde soru-cevap metodu kullanılarak öğrencilerden geri bildirimler alınmaktadır. Böylece öğrencilerin hazır bulunuşlukları ölçülerek eksik ve anlaşılmayan konular tekrar edilerek öğrenme pekiştirilmektedir. Bu şekildeki ders işleyişi ile birlikte öğretmen merkezli ders işleyişinden uzaklaşarak öğrenci merkezli ders işleyişine geçmeye çalışılmakta ve aynı zamanda öğrencilerin sınıf içerisinde kendilerini ifade edebilmeleri ve sosyal cesaret kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Photoshop araçlarını tanıma, Toolbox tanıtımı Adobe Photoshop Yaratıcı Teknikler, Denise Salles, Gary Poyssick, Ellen Behorıam Çeviren Cüneyt Halu Editör Pınar Rua, Sistem Yayıncılık, 1998.
2 Image / Adjustments altında bulunan Color Balance, Hue-Saturation, Desaturate, Curves komutlarının tanıtılması ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop Yaratıcı Teknikler, Denise Salles, Gary Poyssick, Ellen Behorıam Çeviren Cüneyt Halu Editör Pınar Rua, Sistem Yayıncılık, 1998.
3 Magic Wand Tool, Lasso Tool ve Marquee Tool araçlarının tanıtılması ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop Yaratıcı Teknikler, Denise Salles, Gary Poyssick, Ellen Behorıam Çeviren Cüneyt Halu Editör Pınar Rua, Sistem Yayıncılık, 1998.
4 Siyah beyaz bir resmin renklendirilmesi, Eraser aracının tanıtılması ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
5 Bir resme başka bir resimden istenen parçanın yerleştirilmesi, boyutlandırılması ve döndürülmesi (Edit / Transform / Scale ) ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
6 Paste Into komutunun gerçekleştirilmesi ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
7 Clone Stamp Tool ile bir resimde istenen alanların doku taşıyarak temizlenmesi ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
8 Layer stillerinin uygulanması, mask oluşturma ve gruplandırmanın tanıtılması ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
9 Custom Shape ve diğer çizim araçlarının kullanılması ve ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi. Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
10 Arasınav
11 Öğrencilere dönem sonuna kadar kendilerinin belirleyeceği bir proje konusu verilir ve öğrenciden dönemin sonuna kadar projelerini yapmaları için her hafta kontrolleri sağlanır. Böylelikle öğrencilerin öğrendiği komutların pekiştirilmesi sağlanır. (Proje I). Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
12 Proje I Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
13 Proje II Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
14 Proje III Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
15 Proje IV Adobe Photoshop CS5, Osman Gürkan, Nirvana, 2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 -
Derse Özgü Staj : 10 -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 -
Arazi Çalışmaları : 10 -
Vaka Çalışmaları : 22 -
Projeler : 20 -
Ödev : 10 -
Küçük Sınavlar : 10 -
Ara Sınav : 10 -
Final : 10 -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 BİLGİSAYAR ORTAMINDA 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20