GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
Dersin Adı   Sanat Felsefesi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2406124 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL
Koordinator E-mail sbuyukkol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bireyin görsel ve algısal yeteneğini geliştirmek, sanatsal olanla olmayanı ayırt edebilmek, ilk çağ filozoflarından günümüze kadar her dönemde güzellik kavramının sorgulanmasını, ilk çağdan bugüne izmlerin güzellik kavramları ve görüşleri ile bunların sanata yansımalarını kavrayabilmek, sanat kuramlarının felsefi görüşleri ve günümüz sanatının felsefesi hakkında bilgi sahibi olabilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 10 70 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel kaynak destekli (görsel sunumlar, slayt, film vs...) teorik anlatım, soru-cevap, röprodüksiyon inceleme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin içeriğini tanımlama YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
2 Sanat Felsefesi Dersinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
3 İlkçağ Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
4 Ortaçağ Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
5 Rönesans ve Klasik Dönem Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
6 Barok Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
7 Romantizm Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
8 Realizm Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
9 Empresyonizm Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
10 Ara Sınav
11 Ekspresyonizm Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
12 Kübizm ve Soyut Sanat Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
13 Opart, Popart Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
14 Postmodernizm Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma ve Felsefecilerini tanıma YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
15 Değerlendirme YETKİN Suut Kemal, Sanat Felsefesi, İstanbul 1934 TUNALI İsmail, Felsefenin Işığında Modern Resim, Erzurum 1960 TUNALI İsmail, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1971 TURGUT İhsan, Sanat Felsefesi, İzmir 1990 ERİNÇ M. Sıtkı, Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yay. İstanbul 1995
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Plastik sanatlar alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Sanat alanında yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlar ve aktarır. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Bilim, din ve sanat alanlarına ilişkin sorunlarda disiplinlerarası bilgiyi kullanır, planlar. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Ayrıştırıcı ve birleştirici okuma, düşünme ve bilgilendirme becerisini kullanır. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Felsefe tarihinde bulunan filozofların görüşlerini ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Farklı düşünme şekillerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Felsefi düşünceler hakkında fikirler yürütebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20