FACULTY OF FINE ARTS
GRAPHIC
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HARUN TÜRKMENOĞLU
Name of the Faculty:  FACULTY OF FINE ARTS DEPARTMENT OF GRAPHIC PROGRAM OF GRAPHIC
 
E-Mail  harunturkmenoglu gmail.com
Phone 05324987556
Address S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi 2/227 Selçuklu / KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Güzel Sanatlar Fakültesi2011 

  Publications:

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

A1.  H. Türkmenoğlu, "Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve BirDijital Sanat Örneği Olarak İnstagram", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi,87-100, 2014, DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-07.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİKITABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER:

 

B1.   H. Türkmenoğlu, Anadolu ISAE, Sanat EğitimiKonulu Uluslararası Sempozyum dahilinde "The Anadolu InternationalSymposium on Arts Education" bildiri kitapçığındaki "A Study ofGraphic Design Education at Universities in Reference to the AdvertisingIndustry", 716-720 pp., Eskişehir, Türkiye, May 2014.

 

F. DİĞER YAYINLAR

 

KİŞİSEL SERGİLER / SOLO EXHIBITIONS

 

1. YıldızTeknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Petit Carre "KüçükKareler" Sergisi. 11-21 Mart 2014 İSTANBUL

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, FESTİVAL, WORKSHOP, BİENAL GİBİETKİNLİKLER SERGİLERİ /INTERNATIONAL SYMPOSIUM, FESTIVALS, WORKSHOPS,EXHIBITIONS EVENTS SUCH AS THE BIENNIAL

 

1. International Fine ArtsSymposium (IFAS) Exhibition. KONYA, 17 - 21 October 2011.

2. (GRAFICON:International Graphic Arts Events) Uluslararası Grafik SanatlarEtkinlikleri Sergisi. KONYA, 2012.

 

 

ULUSLARARASI KARMA SERGİLER / INTERNATIONAL EXHIBITIONS

 

1. II.“VoVa” Mini Art International Exhibition. Hungary (MACARİSTAN)  2011.

2. "UluslararasıKarma Sergi" International Art Exhibition, 22 Haziran 2013, Awaza,Türkmenistan.

 

ULUSAL KARMA SERGİLER / NATIONAL GROUP EXHIBITIONS1. GüzelSanatlarFakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel 9. Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M.Sergi Salonu.KONYA, 21.03.2011

 

ORGANİZASYON DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ / REGULATORYORGANIZATION AND THE EXECUTIVE COMMITTEE

 

1. GRAFICON:International Graphic Arts Events - Uluslararası Grafik SanatlarEtkinlikleri Printmaking, Workshop, Panel and Exhibition 30 April / 4 May.2012.

 

2.IFAS International Fine Arts Symposium Organisation and Executive BoardMembership. KONYA, 2011.

 

JÜRİ ÜYELİKLERİ / COMMITTEE MEMBERSHIPS

 

 

1.DİVAL Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Jüri üyeliği. KONYA, 2012


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik. A.S.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli23/02/201120/03/2015

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PRESS RELEASE DESIGN
DESIGN PRESS
GRAPHIC DESIGN AND ADVERTISEMENT
GRAPHIC DESIGN AND ADVERTISEMENT
THE MOVING IMAGE DESIGN I
MOVING IMAGE DESIGN I
ADVERTISEMENT PHOTOGRAPHY
ADVERTISEMENT PHOTOGRAPHY
PERCEPTION AND COMMUNICATION DESIGN
BASIC PHOTOGRAPHY
NEW MEDIA