GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. UĞUR ATAN
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON.
E-Mail :  uatan selcuk.edu tr
Telefon : 3322413057
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü SELÇUKLU / KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ç.P.Kulu Karacadağ Lisesi19921995
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği19952006
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi2007 

  Akademik Yayınlar:

 

A

Uluslararası Çalışmalar

A-3

Diğer uluslararası indekslere giren hakemli dergilerdeki araştırma makalesi (Doçentlik Sonrası)

A-3

Facebook’ta Verilen Reklamların Marka ve Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma.  Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Uğur ATAN, Mehmet IŞIK. 6(21), 217-237., Doi:10.7816/ulakbilge-06-21-07. 2018 

A-3

Diğer uluslararası indekslere giren hakemli dergilerdeki araştırma makalesi (Doçentlik Öncesi)

A-3

"Sanat Tarihi Dersinde 14.Yüz Yıl Beylikler Dönemi Konusunun Director 8.5 Yazılımıyla İnteraktif Eğitim Programı Kullanılarak Sunu ve Dönüt Sınavı Uygulamasının Öğrenci Öğrenmesine - Başarısına Etkisi", The Turkish Online Journal Of Educational Technology ISSN:2146-7366 (ISI) , 149-163 pp., 2006

A-3

"Okul Deneyimi 2 Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)", Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research. M.N.Gömleksiz, L.Mercin, İ.Bulut, U.Atan,

ISSN:1302-597X (ISI) , 148-158 pp., 2006.

A-3

"Televizyon Teknolojisinde Çizgi Film İle Eğitim", The Turkish Online Journal Of Educational Technology ISSN:2146-7366 , 1017-1028 pp., 2003

A-5

Uluslararası jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Sonrası)

a-5

Uluslararası 68 Sanatçı 68 Eser Davetli Karma Sergi. 16.04.2018. AKSARAY

a-5

“Mevlana Celaleddin and Semazens” Themed Personel Original Print Painting and ex-libris exhibit. Belgrade Holiday Inn Art Gallery

10-14-May 2017

A-5

“Sanat ve Tasarım Alanlarında Dün-Bugün-Gelecek” kapsamında düzenlenen “Selçuklu’dan Bugüne geometri” Konulu Uluslararası Jürili Karma Sergi. 02-06-Mayıs 2016

a-5

Dumlupınar Üniversitesi 1.Uluslararası Çizgi Film/Animasyon Sempozyumu kapsamında “Uluslararası Jürili Karma Sergi”  Nisan 2016

a-5

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu sergisi 12-13 Kasım 2015 KONYA

A-5

“Demokrasi Şöleni” Konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı. 22-28 Nisan 2014 ANTALYA

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Afyon Lisesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 05 - 14 Ocak 2015

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 30 Nisan-7 Mayıs 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 9 -16 Mayıs 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Ankara Sanayi Odası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 20 -27 Mayıs 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 30 Mayıs - 6 Haziran 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 10 - 17 Haziran 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Gaziantep Üniversitesi Havra Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 23 - 28 Eylül 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 22 - 28 Eylül 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 22 - 28 Eylül 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 8 - 5 Ekim 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında İstanbul Fatih Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 17 - 24 Ekim 2014

A-5

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” konulu “Uluslararası Karma Sergi” 17 - 24 Ekim 2014

A-5

İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi 24-26 Ekim 2013 KÜTAHYA

A-5

1.International Meeting of Turkish, Caucasian, Balkans, Central Asia and Arabic Artists. Workshop. September 24-October 04 2013 KONYA

A-5

1.International Meeting of Turkish, Caucasian, Balkans, Central Asia and Arabic Artists. Exhibition. September 24-October 04 2013 KONYA

A-5

“II.Uluslararası 42 Sanatçı 42 Eser”  Sergisi 22-27 Kasım 2013 KONYA

A-5

Uluslararası jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Öncesi)

A-5

FISEA XXXIVth Congress Naantali 2012 Finland The International Ex-Libris Competition (The Best Ex-Libris in the World 2010-2012) Exhibition, FINLAND, 2012.

A-5

The 5th International Fu Xian Zhai Exlibris Invitational Ehibition 22.10.2011 CHINE  (2011 “San Min Cup” International Exlibris Competition)

A-5

II. “VoVa” Mini Art International Exhibition. Hungary/Vonyarcvasheggy 2011

A-5

1.İnternational Art Symposium Exhibition of Art Symposium. 17-21 October 2011. ANKARA

A-5

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi/Exhibition Of İnternational Fine Arts  Symposium. (IFAS) 20 -22 October 2011. KONYA 

A-5

3. Uluslararası Kervansaray Buluşması sergisi. 17-27 Eylül 2010. MALATYA

A-5

1. Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bienali. 12-15.10.2008 KONYA

A-5

Adana Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali. Fotoğrafya Sanat Galerisi. 04.12.2007

A-5

Uluslararası Grafik Sanatlar Etkinlikleri (GRAFICON: İnternational Graphic Arts Events) Sergisi. KONYA, 5 Mayıs 2012

A-5

GRAFICON Uluslararası Grafik Sanatlar Etkinlikleri (İnternational Graphic Arts Evets) Printmaking, Workshop, 30 April / 4 May. 2012           

A-5

1.Uluslararası Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Sergisi. ANKARA, 2012

A-5

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği “Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Sergi. KONYA,2007.

A-5

La Galleria della Tartaruga di Marco Pezzali sita in Roma da Sergi. İTALYA, 2012

a-11

Uluslararası düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb. tasarımı (Doçentlik Sonrası)

A-11

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Afiş Tasarımı 2015

a-11

Uluslararası düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb. tasarımı (Doçentlik Öncesi)

A-11

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği “Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Uluslararası Sempozyumu Görsel kimlik ve Tanıtım Materyalleri Tasarımı (Afiş, Banner, Katılımcı Kimlik Kartı, Teşekkür ve Katılım Belgesi, Dosya, Program Kitapçığı, Davetiye, vs.) KONYA 2007   

B

Uluslararası Bildiriler

b-1

Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)  (Doçentlik sonrası)

b-1

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi The 4’th International Asoscongress Symposium. “Görsel İletişim Tasarımcısından Beklenenler” (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) 3-5 May 2018. ALANYA

B-1

Grafik Tasarım Ürünü Olan Logolarda Koram  Hiyerarşi  nin Yeri ve Önemi.  Uluslarası Güzel Sanatlar Sempozyumu (IFAS)) International Fine Arts Symposium (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)Arzu GÖK, Uğur ATAN 2015. 

B-1

Grafik Tasarım ve Görsel Dil.  Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu (IFAS) International Fine Arts Symposium. (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) Uğur ATAN, Aliye Özlem ÖZMEN 2015. 

B-1

Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri. “Hayati Misman’ın Özgünbaskı Eserlerindeki Kadın İmgesinin Grafik İllüstrasyon Bağlamında İncelenmesi” Rostov-na-Donu/RUSYA 23-27 Nisan 2015 (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) Arzu GÖK, Uğur ATAN 2015. 

B-1

İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyumunda “Reklam Sektöründe Alternatif Mecra Arayışları” isimli Bildiri. 24-26 Ekim 2013 (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) Doç.Dr.Uğur ATAN, Arş.Gör. Melike ATILKAN

b-1

Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)  (Doçentlik Öncesi)

B-1

1.International Art Symposium. 17-21 October 2011. ANKARA. “Görsel İletişim Tasarımcısı Nasıl Olmalıdır? (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum) Yrd. Doç. Dr. Uğur ATAN, Öğr. Gör. Ali Atıf Polat

b-1.1

Özet (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar) (Doçentlik sonrası)

B-1.1

The Language In Vısual Communıcation Desıgn Of Dıfferent Socıetıes End Cıvılızatıons.  2nd Internatıonal Conference On Economıcs Busıness Management And Socıal Scıences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) Uğur ATAN 10-14 May 2017. Belgrade/Serbia

d

Ulusal Çalışmalar

D-1

Araştırma makalesi (TR Dizinlerde yer alan) (Doçentlik Öncesi)

D-1

"Medya Teknolojileri, Kültür ve Eğitim İlişkisi", İdil, 145-165 pp., 2012

D-1.1

Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Tartışma vb. (hakemli) (Doçentlik Sonrası)

D-1.1

Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları Sergisinin “Güncel Sanatta Gelenekten Yararlanma “konulu paneli İZMİR 2 Ekim 2014

D-1.1

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi” kapsamında 17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Demokrasi Şöleni” projesi kapanış toplantısı paneli. İSTANBUL

D-1.1

Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Tartışma vb. (hakemli) (Doçentlik Öncesi)

D-1.1

“Marka ve Markalaşma” konulu seminer. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği. KONYA 10.09.2013

D-1.1

“Tıp Öğrenci Sempozyumu” paneli. Tüm Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği. KONYA 18-19 Mayıs 2013

D-1.1

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Grafik Etkinlikleri. Panel. Sanat ve Tasarımda… “Grafik Tasarım Eğitimi”  KONYA 1 Mart 2013

D-1.1

"Toplam Kalite Yönetimi ve Markalaşma" Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD). KONYA 2012

D-2

Araştırma makalesi (Hakemli) (Doçentlik Öncesi)

D-2

Grafik İllüstrasyon Olarak Minyatür.  Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11), 23-33. 2013 Uğur ATAN.

D-2

"Açıkhava Reklam Araçlarından Reklam Panolarının (Billboards) Konya İl Merkezindeki Genel Durum İncelemesi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) ISSN:1304-2424 , 169-182 pp., 2010 Uğur ATAN, Ali Atıf POLAT

D-2

"İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri Ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN:1304-429X , 161-184 pp., 2008 Uğur ATAN, Ahmet DALKIRAN

D-2

"Resim-İş Öğretmeni Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yönteminin Grafik Tasarım Derslerinde Kullanılmasının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi.",Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) ISSN:1304-2424 , 139-162 pp., 2007

D-2

"Animasyonun Kültür Aktarımındaki Yeri", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) ISSN:1304-2424 , 79-93 pp., 2004

D-4

Ulusal jürili/küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Sonrası)

D-4

Aksaray Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlere Saygı Sergisi. 29.05.2017

D-4

Yaşar Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen Büyük Buluşma: Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi. 13-25.05.2016. İZMİR

D-4

Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi. BEYŞEHİR 18 Mayıs 2015

D-4

Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi. SAKARYA 18 Mart 2015

D-4

Selçuk Üniversitesi 40.Yıl Anısına Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu. KÜTAHYA 19.02.2015

D-4

“Büyük Efes Sanat” etkinlikleri kapsamında  “Sanatuar II” Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları Sergisi. İZMİR 1 Ekim 2014- 11 Ocak 2015

D-4

Ulusal jürili/küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Öncesi)

D-4

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Konyalı Sanatçılar Buluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştayı”. KONYA 22-26 Nisan 2013

D-4

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Konyalı Sanatçılar Buluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştayı” sergisi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu. KONYA 22-26 Nisan 2013

D-4

I.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri Kapsamında Workshop. ANTALYA 2012

D-4

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü “Grafik Tasarım ve Sanatlar Çalıştayı”. 15-21- Ekim 2011. KÜTAHYA

d-4

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü “Grafik Tasarım ve Sanatlar Çalıştayı Sergisi”.     15-21- Ekim 2011. KÜTAHYA

D-4

Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi Konya Sergisi. KONYA, 02.03.2010

D-4

Büyük buluşma. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi. Gazi Üniversitesi. Kasım 2010. ANKARA

D-4

Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılında İllüstrasyon Sanatçıları Arasında “Vakıf ve Sağlık Duyarlılığı Çizgilerle Canlanıyor” Yarışma Sergisi. ANKARA, 2009.

D-4

Vakıf Medeniyeti Su Yılında İllüstrasyon Sanatçıları Arasında “Su ve Hayat” Yarışma Sergisi ANKARA,2008.

D-4

Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği 1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Yarışması Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, KONYA, 2008

D-5

Ulusal etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Öncesi)

D-5

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Özgün Grafik Baskı Sergisi.26. Şubat - 17 Ocak 2013 KÜTAHYA

D-5

SASAV (Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı) Özgün Grafik Baskı Sergisi. 26 Ocak - 10 Şubat 2013. İSTANBUL

D-5

Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Özgün Grafik Baskı "Semazenler" Sergisi. 08-18 Ocak 2013 İSTANBUL

D-5

Grafik Tasarım ve Sanatlar Çalıştayı Segisi (Simgelerim) 15-21- Ekim 2011.  KÜTAHYA, 2011

D-5

Dicle Üniversitesi Kültürel Etkinlikler Kapsamında Diyarbakır Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi, DİYARBAKIR,1998.

D-5

Ulusal etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Sonrası)

D-5

Adnan TEPECİK Doktora Grubu Karma Sergisi. 15-26 Ekim 2018 ANKARA

d-5

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve GESAM Birlikteliği “Türkiye Sergileri” Kapsamında “Gesam Üyeleri Konya Sergisi” 27Nisan 2018. KONYA

D-5

“Bahara Merhaba” Plastik Sanatlar Sergisi. 21 Mart 2017. KONYA

d-5

Farklı ve Birlikte IV. Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergi. 09-11 Şubat 2017. GAZİANTEP

D-5

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi “Gazi’nin Sanatçı Akademisyenleri” Karma Sergisi. 24 Kasım 2017 ANKARA

D-5

Erciyes Sanat Günleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi 11-20 Mayıs 2016 KAYSERİ

D-5

Selçuk Üniversitesi’nin 41. Yıl Dönümü Sanat Tasarım Fakültesi Karma Sergisi 19-22 Nisan 2016 KONYA

D-5

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Nevruza Dair” karma sergisi 24 Mart 2016 KONYA

D-5

Bas Buluş Sergisi. Odeabank 17 Mart-30 Nisan 2016 İSTANBUL

D-5

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mevlana Sergisi 22-30.09.2015

D-5

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği (Lisans-Y.Lisans-Doktora) mezunu akademisyenler sergisi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi KONYA 2015

D-5

Selçuk Üniversitesinin 39. Yıldönümü sergisi. KONYA 11 Nisan – 09 Mayıs 2014

D-5

“Sanatuar” Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Sergisi. İZMİR 26 Eylül-21 Aralık 2013

D-5

“24 Kasım 2013 Öğretmenler Günü” Konulu Karma Sergi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu. KÜTAHYA

D-5

Ulusal etkinliklere karma/grup/kişisel olarak katılmak (Doçentlik Öncesi)

D-5

Selçuk Üniversitesi 11. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel Nevruz Sergisi. KONYA 21 Mart-10 Nisan 2013

D-5

Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi. MEDAŞ Sanat Galerisi KONYA. 23 Şubat-09 Mart 2013

D-5

GESAM 25.Yıl Erzincan Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Kültür Merkezi Sergi Salonu. 12-21 Ocak 2013 ERZİNCAN

D-5

GESAM 25.Yıl Balıkesir Karma Sergisi. Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 1-8 Aralık 2012. BALIKESİR

D-5

Büyük Buluşma Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. KOCAELİ, 8 Kasım, 7 Aralık 2012

D-5

Türk Dünyası Karma Resim Sergisi (Türksav). ANKARA, 2012.

D-5

Selçuk Üniversitesi 10. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel Nevruz Sergisi. KONYA 21 Mart-06 Nisan 2012

D-5

Sonsuz Şükran Köyü II. Anadoluya Şükran Buluşmaları sergisi. 03-17 Eylül 2011 KONYA

D-5

Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi İstanbul Sergisi. Çağdaş Sanatlar Beşiktaş. İSTABUL,17.05.2010.

D-5

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel 8.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi Salonu. KONYA, 21.03.2010

D-5

GESAM 23.Yıl Sergisi. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Fahri Korutürk ve Sedat Simavi Salonları. ANKRA, 03.05.2010

D-5

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 87/87 Cumhuriyet Sergisi. 28 Ekim-28 Kasım 2010. Konya

D-5

Serbest Sanatçılar Sergisi (SESAN). Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. KONYA,11.06.2009

D-5

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergisi. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu. ANKARA, 3-15 Nisan 2009

D-5

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel 7.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi Salonu. KONYA, 21.03.2009

D-5

Cumhuriyetin 85. Yılı Anısı Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Karma Sergi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi Salonu. KONYA, 28.10.2008

D-5

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel 6.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi Salonu. KONYA, 21.03.2008

D-5

GESAM Karma Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. DİYARBAKIR 15.04.1998

D-5

GESAM Karma Sergisi. Akbank Ofis/Diyarbakır Sanat Galerisi Sergisi. DİYARBAKIR,09.04.1997

D-5

GESAM ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. DİYARBAKIR, 08.04.1997

D-5

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları “24 Kasım Öğretmenler Günü” Sergisi. KONYA, 24.11.1993

D-5

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları “Bosna Hersek” Sergisi. KONYA,13.01.1993  

D-6

Ulusal çalıştay (workshop), söyleşi, dinleti yapmak. (Doçentlik Sonrası)

D-6

Milli Eğitim Bakanlığı temel Eğitim Genel Müdürlüğü öğretim Programları Güncelleme Çalıştayı 13.12.2016

D-6

Erciyes Üniversitesi 1. Erciyes Sanat Günleri Etkinlik (Çalıştay) 11-13.Mayıs 2016

D-10

Ulusal düzeyde basılmış poster, broşür, katalog, dergi, kitap tasarımı yapmak (Doçentlik Sonrası)

D-10

Aksaray Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlere Saygı Sergisi afiş, katılım sertifikası ve davetiye tasarımları. 29 Mayıs 2017. AKSARAY

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi 2015-2015 akademik yılı mezuniyet töreni ve mezuniyet sergisi afiş tasarımı. 15 Haziran 2016. KONYA

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi Musa Kazım Başaran Dokuma Sergisi afiş ve davetiye tasarımları. 23 Mayıs- 13 Haziran 2016. KONYA

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 11. Mezunlar Sergisi afiş ve davetiye tasarımı. 05-13 Mayıs 2016

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisan üstü Öğrenci Sergisi afiş ve davetiye tasarımları. 23 Nisan- 04 Mayıs 2016. KONYA

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ’ü Anma Sempozyumu afiş, katılım sertifikası, yaka kartı, davetiye tasarımları. 21-22 Nisan 2014. KONYA

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Üniversitemiz Gönül Elçileri işbirliği ile geliri ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bağışlanmak üzere sergisi afiş ve davetiye tasarımları. 20 Mart 2014. KONYA

D-10

Güzel Sanatlar Fakültesi Hz. Mevlana’da Aşk “Cemalnur Sargut” söyleşisi afiş ve davetiye tasarımı. 12 Aralık 2013. KONYA

D-10

Ulusal düzeyde basılmış poster, broşür, katalog, dergi, kitap tasarımı yapmak (Doçentlik Öncesi)

D-10

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Konyalı Sanatçılar Buluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştayı” kurumsalı. Afiş, davetiye, plaket, yaka kartı, banner, katılım sertifikası, çalıştay iş önlüğü. KONYA 22-26 Nisan 2013

D-10

Endnote X6 Seminer afişi tasarımı. 11 Haziran 2013. KONYA

E

Ulusal Bildiriler

e-1

Tam metinli bildiriler (sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar) (Doçentlik Öncesi)

E-1

"Çocuk Resimlerinde (6-7 Yaş) İçsel Yansımalar" Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu ISBN: 975284258-5" Bildiri kitapçığı, 183-195 pp., Ankara, Türkiye, 02-03 Aralık 2004

E-1

"Grafik Tasarım Atölyesinde Bilginin Tasarım Sürecinde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” Sanat Tasarım Bilgi Sempozyumu Bildiri Kitabı", 397-405 pp., İstanbul, Türkiye, 22-24 Aralık 2008

E-1

"Lisansüstü Sanat ve Tasarım Eğitiminden Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Beklentileri" Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisansüstü Eğitim Sempozyumu bildiri kitapçığı, 39-50 pp., İstanbul, Türkiye, 2-3 Mart 2009 Uğur ATAN, Neslihan KIYAR ve Birsen LİMON

e-1

Tam metinli bildiriler (sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar) (Doçentlik Sonrası)

e-1

İslam, Sanat ve Estetik Konulu  VI. Dini Yayınlar Kongresi “İslam Görsel Sanatına Kuramsal Bir Bakış” isimli bildiri. 29-30 Kasım-01 Aralık 2013 İstanbul

H

Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

H-2

Tez savunma jüri üyelikleri Yüksek Lisans/Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik (Doçentlik Sonrası)

H-2

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Münire YILDIZ’ın Sanatta Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği. 13.11.2017

H-2

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Emin TOKSÖZ’ün Sanatta Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği. 13.11.2017

H-2

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Arzu GÖK’ün Yüksek Lisans Jüri Üyeliği. 30.06.2016

H-2

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Hatice Kübra ÖZALP’in Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği. 28.04.2016

H-2

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü Melike ATILKAN’ın Yüksek Lisans Jüri Üyeliği. 30.12.2015

H-2

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Yeşim ERMİŞ’in Tez İzleme Komitesi Üyeliği. 11.11.2015

H-2

Tez savunma jüri üyelikleri Yüksek Lisans/Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik (Doçentlik Öncesi)

H-2

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Gökhan TEMİZEL’in Doktora tez savunma jüri üyeliği.27.01.2012

H-2

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Ali Atıf POLAT’ın Doktora tez savunma jüri üyeliği.17.10.2012

H-2

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Ayça SESİGÜR’ün Yüksek Lisans tez savunma jüri üyeliği.23.03.2011

H-2

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Yüksek Lisans Sınavı Jüri Üyeliği.19.01.2011

K

Araştırma-Geliştirme Projeleri

K-1

AB Çerçeve programı (FP, Horizon 2020) projeleri (Doçentlik Sonrası)

K-1

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı” kapsamında “Demokrasi Şöleni” konulu ve TR2009/0136.01-02/334 nolu Merkezi Finans ve İhale Birimi projesi proje asistanlığı. 10.09.2013

K-3

Ulusal destekli/ortaklı araştırma-geliştirme projeleri  (Doçentlik Öncesi)

K-3

Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Atatürk Anıtları ve Ahmet Keleşoğlu Heykelinin Yapılarak Öğrencilerin Görsel Algı ve Estetik Eğitim Sürecine Olan Katkılarının Araştırılması. 22.12.2011

K-3

II. “vova” mini Art Sergisi, Ödül Töreni ve Sanat Etkinlikleri 22.12.2011

M

Yarışmalar (Uluslararası/Ulusal)

M-1

Derece, Uluslararası/Ulusal (Doçentlik Öncesi)

M-1

II. “VoVa” Mini Art International Exhibition. 2. Ödülü. Hungary/ Vonyarcvasheggy 2011

M-1

“Kitap” Konulu Afiş Yarışması, Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı. 1992

M-3

Mansiyon Uluslararası/Ulusal (Doçentlik Öncesi)

M-3

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü için amblem yarışması Mansiyon ödülü 2008

M-6

Alanı ile ilgili yarışma jüri üyelikleri Uluslararası/Ulusal (Doçentlik Sonrası)

M-6

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü “Bir Düşün Sen” adlı Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarımı Seçici Kurul Üyeliği. 2-15 Mayıs 2018 ANKARA

M-6

Mavi Uçurtma Yayınları tarafından 15 Aralık 2017-15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası / Sultan Kız karakter Tasarım Yarışması Jüri Üyeliği.

M-6

Uluslararası Samsun Afiş Yarışması Jüri Üyeliği. 25.05.2016

M-6

Bozkır Belediyesi “Logo ve Kurumsal Kimlik Yarışması” Jüri Üyeliği. 03.05.2016

M-6

T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Ve GESAM Karikatür Ve Afiş Yarışması. 25.04.2016

M-6

Selçuk Üniversitesi 1.Ulusal “Fotoğraf Yarışması’ Jüri Üyeliği 24.11.2015

M-6

Uluslararası 1. Posterland Org Afiş Yarışması Jüri Üyeliği. 06.04.2015

M-6

“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu ulusal afiş tasarımı yarışması Jüri Üyeliği KONYA 18 Mart 2015

M-6

Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Poster Tasarım Yarışması Jüri Üyeliği. KÜTAHYA 5 Aralık 2014

M-6

Farklı ve Birlikte 2. Ulusal Jürili Karma Sergi ve Sanat Paneli & Çalıştayı Jüri Üyeliği KAHRAMANMARAŞ 13-14 Kasım 2014

M-6

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü “Sosyal Medya ve Bilinç” konulu afiş yarışması jüri üyeliği KONYA 05.05.2014

M-6

Alanı ile ilgili yarışma jüri üyelikleri Uluslararası/Ulusal (Doçentlik Öncesi)

M-6

DİVAL Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Jüri Üyeliği KONYA 2012

M-6

Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu / Kurumları Arası Proje Yarışması Jüri Üyeliği KONYA 2008

M-6

2006 YKM Diyarbakır I. Resim Yarışması Jüri Üyeliği.

M-6

Dicle Üniversitesi 21.Mart 2001 Nevruz Kutlama Etkinlikleri kapsamında Ödüllü Resim-Heykel ve Seramik Yarışması Jüri Üyeliği. DİYARBAKIR 2001

M-7

Uluslararası/Ulusal Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü (Doçentlik Öncesi)

M-7

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “Güzel Sanatlar Fakülteleri Derece Mezunları III” sergi organizasyonu için Teşekkür. 09 Ocak 2012

O

Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı

O-1

Hakemlikler / Jüri Üyeliği (Doçentlik Sonrası)

O-1

Art-e Sanat Dergisi’nin Cilt 10 (2017) Sayı 20’de Hakemlik. 08.01.2018

O-1

Süleyman Demirel Üniversitesi “II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergi” si. 22-31 Mayıs 2017. ISPARTA

O-1

İdil Sanat ve Dil Dergisi (ISSN:2146-9903) 6. Cilt, 30. Sayısında Hakemlik. 10.04.2017

O-1

“Sanat ve Tasarım Alanlarında dün-Bugün-Gelecek” kapsamında düzenlenen “Selçukludan Bugüne Geometri” konulu jürili karma sergi jüri üyeliği. 02-06 Mayıs 2016

O-1

Hakemlikler / Jüri Üyeliği (Doçentlik Öncesi)

O-1

2011  Bilgisayarla Sanat Ve Tasarım Üzerine Betimleyici Bir Alan Araştırması (A Descriptive Survey About Computer Aided Art And Design) (Article Number : 4C0069) A.Gani ARIKAN1 – 10 New World Sciences Academy,Year :2011, Volume:6 , Number:1, Series:4C, Series’s Name: NWSA:Humanities (ISSN:1308-7320)

O-1

2011  Türk Baskıresim Sanatçılarının Uluslararası Sanata Katkısı (The Contribution Of The Turkish Printmaking Artist To The International Art) (Article Number: D0041) Selma ŞAHİN ve Levent MERCİN.14 – 29 New World Sciences Academy Year 2011 Volume:6, Number:1, Series:D, Series’s Name:NWSA:Fine Arts (ISSN:1308-7290)

O-1

2012 Evrensel Dil ve Semboller Dünyası: Görsel Sanatlar

(Universal Language and Symbols World: Visual Arts) (Article Number:D0100) Abdullah Ayaydın.258-268          

New World Sciences Academy Year 2012 Volume : 7 Number : 3 Series : D Series’s Name : Fine Arts (ISSN:1308-7290)

O-1

Hırvatistan’ın Milli Sembolü Olan Satranç Tahtası’nın Semiyolojik Açıdan İncelenmesi (The Investigation of Croatian National Symbol: Chess Board in Semiolagical Perspective) (Article Number:D0101) Levent Mercin ve Ömer Faruk Çiftçi 269-286 New World Sciences Academy Year 2012 Volume : 7 Number : 3 Series : D Series’s Name : Fine Arts (ISSN:1308-7290)

O-2

Yayın kurulu üyelikleri (Doçentlik Sonrası)

O-2

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu “Tasarım ve Tanıtım Kurulu” Üyeliği 12-13.11.2015 KONYA

O-2

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu “Yayın Kurulu” Üyeliği 12-13.11.2015 KONYA

O-2

Yayın kurulu üyelikleri (Doçentlik Öncesi)

O-2

2011    IFAS International Fine Arts Symposium Design and Publicitiy Board Membership KONYA

O-4

Bilim / Sanat kurulu üyeliği (Doçentlik Sonrası)

O-4

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu “Bilim//Sanat ve Danışma Kurulu” Üyeliği 12-13.11.2015 KONYA

O-4

“Sanatı Yönetmek” Uluslararası Sanat Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği. “Managing The Art” An International Conference On Art Science Board Membership.4-7 Kasım 2014 İSTANBUL

O-4

Bilim / Sanat Kurulu üyeliği (Doçentlik Öncesi)

O-4

International Fine Arts Symposium (IFAS) Science and Art Board Membership. KONYA, 2011.

O-4

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği “Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi Komite Üyeliği. KONYA, 2007

O-5

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği / editörlüğü / başkanlığı  (Doçentlik Sonrası)

O-5

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu “Semmpozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu” Üyeliği 12-13.11.2015 KONYA

O-5

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği / editörlüğü / başkanlığı  (Doçentlik Öncesi)

O-5

IFAS International Fine Arts Symposium Organisation and Executive Board Membership. KONYA 2011

O-5

GRAFICON Uluslararası Grafik Sanatlar Etkinlikleri (İnternational Graphic Arts Evets) Printmaking, Workshop, Panel and Exhibition KONYA 30 April / 4 May 2011. Organizasyon Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği.          

O-8

Ulusal Hakemlikler / Jüri üyeliği  (Doçentlik Sonrası)

O-8

Medeniyet Sanat Dergisi’nin 2017 yılı 3. Cilt ve 2. Saysında Hakemlik. 09.01.2018.

O-8

Aksaray Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlere Saygı Sergisi Jüri Üyeliği 29.05.2017

O-8

Atatürk Üniversitesi “Sanat” Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği ERZURUM 13.11.2015

O-8

Atatürk Üniversitesi “Sanat” Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi “Sayısal Teknolojinin Fotoğrafik Yabancılaşma Olgusuna Etkisi” Makalesine Hakemlik ERZURUM 13.03.2015

O-8

Atatürk Üniversitesi “Sanat” Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi “Avangard Sanat Hareketleriyle Tipografide Geleneğin Yıkımı” Makalesine Hakemlik ERZURUM 13.03.2015

O-8

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği ANKARA Haziran 2014

O-8

Ulusal Hakemlikler / Jüri üyeliği  (Doçentlik Öncesi)

O-8

Avatar Son Hava Bükücü:Animasyon Serileri ve Yaratıcılık Üzerine Bir İnceleme” Erciyes İletişim Dergisi. Cilt 3. Sayı 2. Ocak 2013

O-8

"Renk Teorisi ve Temel Yanılgılar" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Harun Hilmi POLAT. ISSN 1302-1796. Yıl:2012. Sayı:28

O-9

Yayın kurulu üyelikleri (Doçentlik Sonrası)

O-9

Kent 24 Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği. KONYA Ocak 2014

O-12

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/ başkanlığı (Doçentlik Sonrası)

O-12

“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu ulusal afiş tasarımı yarışma koordinatörü KONYA 2015

O-12

Güzel Santlar Fakültesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları Sergi Küratörlüğü. İZMİR 26.03.2014

O-12

Prof.Dr. Fevzi GÜNÜÇ’ü Anma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği KONYA 21-22 Nisan 2014

O-12

Prof.Dr. Fevzi GÜNÜÇ’ü Anma Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği KONYA 21-22 Nisan 2014

O-12

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/ başkanlığı (Doçentlik Öncesi)

O-12

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Konyalı Sanatçılar Buluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştayı” Küratörlük. KONYA 22-26 Nisan 2013

S

Üniversite Yönetimine ve İşleyişine Katkılar

S-1

Akademik yükseltilme ve atanma jüri üyelikleri (Doçentlik Sonrası)

S-1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Yardımcı Doçent Dosya İnceleme Jüri Üyeliği. 27.07.2015

S-1

Akademik yükseltilme ve atanma jüri üyelikleri (Doçentlik Öncesi)

S-1

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi alım sınavı jüri üyeliği. 25.08.2011

S-1

Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü öğretim görevlisi alım sınavı jüri üyeliği. 26.08.2011

S-1

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Endüstriyel Tasarım Bölümüne Araştırma Görevlisi alım sınavı jüri üyeliği. 14.01.2011.

S-1

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Grafik Bölümüne Araştırma Görevlisi alım sınavı jüri üyeliği. 14.01.2011.

S-1

Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü  öğretim görevlisi alım sınavı jüri üyeliği 06.01.2011.

S-3

Dekan yardımcısı, Başhekim yardımcısı Müdür yardımcısı (Doçentlik Sonrası)

S-3

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013-2016)

S-3

Dekan yardımcısı, Başhekim yardımcısı Müdür yardımcısı (Doçentlik Öncesi)

S-3

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010-2013)

S-4

Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı / Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü (yıl x)  (Doçentlik Sonrası)

S-4

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü Başkanlığı (2018- Devam Ediyor)

S-4

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanlığı (2013-2016)

S-4

Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı / Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü (yıl x)  (Doçentlik Öncesi)

S-4

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanlığı (2007-2010)

S-5

Koordinatörlük (yıl x) (Doçentlik Öncesi)

S-5

Güzel Sanatlar Fakültesi Atama ve Yükseltme Kriterleri ve Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörü (2010-2013)

S-6

Kurul/Komisyon üyeliği (yıl x) (Doçentlik Öncesi)

S-6

Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2015)

S-6

Üniversite Senato Üyeliği

 


  Yönetilen Tezler
1. Mehmet IŞIK, " Facebookta Verilen Reklamların Marka İle Kullanıcılar Üzerinde Etkisi Ve Grafik Açısından İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Grafik Anabilim Dalı Grafik Anasanat Dalı, 2016 - ...., Devam Ediyor
2. Dilara Derya BİÇER, " Sosyal Sorumluluk Alanında Yapılmış Görsellerde Foto Manipülasyon Tekniğinin Mesaj İletmede Etkisi: WWF ve HAYTAP Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Grafik Anabilim Dalı Grafik Asasanat Dalı, 2015 - 2019, Tamamlandı
3. Pınar ÇELİK, " Görsel İletişim Tasarımında Pop Art Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Gragik Anabilim Dalı Grafik Anasanat Dalı, 2015 - ..., Devam Ediyor
4. Arzu GÖK, " Türk Grafik Özgün Baskı Sanatında 1950den Günümüze Sembolik Anlatım ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Grafik Anabilim Dalı Grafik Anasanat Dalı, 2014 - 2016, Tamamlandı
5. Şahin DURSUN, " Tıbbi İllüstrasyon ve Vektörel Uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Grafik Sanat Dalı, 1995 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanlığı20072010
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı20102016
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanlığı20132016
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanlığı2018 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan Yrd.04/08/201027/06/2016
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik BölümüBölüm Başkani06/11/201306/11/2016
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi16/12/201316/12/2017
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Ve Animasyon BölümüBölüm Başkan V.25/07/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANİMASYON I
GRAFİK TASARIM I
GRAFİK TASARIM II
GRAFİK TASARIMA GİRİŞ I
GRAFİK TASARIMA GİRİŞ II
GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ I
GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ II