GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. UĞUR ATAN
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ GRAFİK. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  GRAFİK.
E-Mail :  uatan selcuk.edu tr
Telefon : 3322413057
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü SELÇUKLU / KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ç.P.Kulu Karacadağ Lisesi19921995
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği19952006
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi2007 

  Akademik Yayınlar:
1. Uğur ATAN, " Grafik İllüstrasyon Olarak Minyatür ", I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri Bildiri Kitapçığı, , , , 2013,( )
2. Uğur ATAN, " Medya Teknolojileri, Kültür ve Eğitim İlişkisi ", İdil, 4, , 145-165, 2012,( SCI )
3. Uğur ATAN, Ali Atıf POLAT, " Görsel İletişim Tasarımcısı Nasıl Olmalıdır ", Bildiri Kitapçığı, , , 47-58, 2011,( )
4. Uğur ATAN, Ali Atıf POLAT, " Açıkhava Reklam Araçlarından Reklam Panolarının (Billboards) Konya İl Merkezindeki Genel Durum İncelemesi ", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) , 15, , 169-182, 2010,( Diğer )
5. UğurATAN, Neslihan KIYAR, Birsen LİMON, " Lisansüstü Sanat ve Tasarım Eğitiminden Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Beklentileri ", Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, , , 39-50, 2009,( )
6. Uğur ATAN, Ahmet DALKIRAN, " İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri Ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 161-184, 2008,( Üniversite Dersgisi )
7. Uğur ATAN, " Grafik Tasarım Atölyesinde Bilginin Tasarım Sürecinde Kullanılmasını Kolaylaştırmak ", Sanat Tasarım Bilgi Sempozyumu, , , 397-405, 2008,( )
8. Uğur ATAN, " Resim-İş Öğretmeni Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yönteminin Grafik Tasarım Derslerinde Kullanılmasının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. ", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 10, , 139-162, 2007,( Diğer )
9. M.N.Gömleksiz, L.Mercin, İ.Bulut, U.Atan, " Okul Deneyimi 2 Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri ", Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research, 23, , 148-158, 2006,( SCI )
10. Uğur ATAN, " Sanat Tarihi Dersinde 14.Yüz Yıl Beylikler Dönemi Konusunun Director 8.5 Yazılımıyla İnteraktif Eğitim Programı Kullanılarak Sunu ve Dönüt Sınavı Uygulamasının Öğrenci Öğrenmesine - Başarısına Etkisi ", The Turkish Online Journal Of Educational Technology , 2006, , 149-163, 2006,( SCI )
11. Uğur ATAN, " Animasyonun Kültür Aktarımındaki Yeri ", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 3, , 79-93, 2004,( Diğer )
12. Uğur ATAN, " Çocuk Resimlerinde (6-7 Yaş) İçsel Yansımalar ", Bildiri Kitapçığı, , , 183-195, 2004,( )
13. Uğur ATAN, " Televizyon Teknolojisinde Çizgi Film İle Eğitim ", The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2003, , 1017-1028, 2003,( SCI )

ÖDÜLLER / AWARDS

1.   "KİTAP"  Konulu Afiş Yarışması Üçüncülük Ödülü,Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı. 1992 

2.   Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüiçin amblem yarışması “Mansiyon” ödülü.2008    

3.   II. “VoVa” Mini Art International Exhibition. İkincilik Ödülü. Hungary/Vonyarcvasheggy. 2011

KİŞİSEL SERGİLER / SOLO EXHIBITIONS

1.Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SergiSalonu Özgün Grafik Baskı Sergisi.26. Şubat - 17 Ocak 2013 KÜTAHYA

2.SASAV (Sanatçılar veSanatseverler Vakfı) Özgün Grafik Baskı Sergisi. 26 Ocak - 10 Şubat 2013.İSTANBUL

3.Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı SanatMerkezi Özgün Grafik Baskı "Semazenler" Sergisi. 08-18 Ocak 2013İSTANBUL

4.La Galleria della Tartaruga di Marco Pezzali sita inRoma da Sergi. İTALYA, 2012

5.Dicle Üniversitesi Kültürel Etkinlikler KapsamındaDiyarbakır Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi, DİYARBAKIR,1998.

 

ÇALIŞTAY / DEMONSTRATION / WORKSHOP

1.Selçuk Üniversitesi 1.Uluslararası Türk, Kafkas, Balkan, Orta Asya ve Arap Sanatçılar Buluşması    veÇalıştayı " 24 Eylül-04 Ekim 2013. Konya.

2.Selçuk ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi “Konyalı Sanatçılar Buluşması ve Öğretim Elemanları    Çalıştayı”  (Workshop) 22-26 Nisan 2013.Konya.

3. I.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/SanatEtkinlikleri Kapsamında Workshop. ANTALYA      2012

4. Grafi Tasarım ve Sanatlar Çalıştayı (Workshop) 15-21Ekim 2011. KÜTAHYA

5. 1.Uluslar arası Güzel Sanatlarda Selçukludan GünümüzeGeleneksel Konya El Dokumalarından           Esintiler ve Mevlana Bienali (Sergi). KONYA,2008.

6.Adana Uluslar arası Çağdaş Sanat Bienali. FotoğrafyaSanat Galerisi (Sergi). ADANA, 2007         

 

KARMA-ORTAK ETKİNLİKLER / MIXED-JOINT ACTIVITIES

1.Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi İstanbul Sergisi. Çağdaş Sanatlar Beşiktaş.                      İSTABUL,17.05.2010.

2.Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi Konya Sergisi. KONYA, 02.03.2010

3.Serbest Sanatçılar Sergisi (SESAN). Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. KONYA,11.06.2009

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, FESTİVAL, WORKSHOP, BİENAL GİBİ ETKİNLİKLER SERGİLERİ / INTERNATIONAL SYMPOSIUM, FESTIVALS, WORKSHOPS, EXHIBITIONS EVENTS SUCH AS THE BIENNIAL

1.Selçuk Üniversitesi 1.Uluslararası Türk, Kafkas, Balkan, Orta Asya ve Arap Sanatçılar Buluşması      veÇalıştayı " Sergisi 04 Ekim 2013. Konya.

2.Uluslararası Grafik Sanatlar Etkinlikleri (GRAFICON:İnternational Graphic Arts      Events) Sergisi. KONYA, 2012.

3.I.Uluslararası Kazan ve çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Sergisi. ANKARA,    2012

4.Exhibition Of İnternational Fine Arts Symposium (IFAS). KONYA, 17-21          October 2011.

5.1.İnternational Art Symposium Exhibition of Art Symposium. ANKARA, 17-21    October 2011.

6.Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya              Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği “Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Sergi.      KONYA,2007.

 

ULUSAL SEMPOZYUM, FESTİVAL, WORKSHOP, BİENAL GİBİ ETKİNLİKLER SERGİLERİ / NATIONAL SYMPOSIUM, FESTIVALS, WORKSHOPS, EXHIBITIONS EVENTS SUCH AS THE BIENNIAL

1.Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konyalı Sanatçılar ve öğretim  Elemanları çalıştayı           Sergisi, 2013

2.Grafik Tasarım Grafik Sanatlar Çalıştayı Sergisi. KÜTAHYA, 15-21 Ekim 2011.

3.I Yöresel ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri Sergisi. Cam Piramit Kasım 2012                Antalya

 

ULUSLARARASI KARMA SERGİLER / INTERNATIONAL EXHIBITIONS

1.“II.Uluslararası 42 Sanatçı-42 Eser” Sergisi. 22-27 Kasım 2013. Konya.

2.FISEA XXXIVth Congress Naantali 2012 Finland The International Ex-Libris Competition (The          Best Ex-Libris in the World 2010-2012) Exhibition, FINLAND, 2012.

3.The 5th International Fu Xian Zhai Exlibris Invitational Ehibition . CHINE (2011 “San Min Cup”         International Exlibris Competition), 2011.

4.II. “VoVa” Mini Art International Exhibition. Hungary/ Vonyarcvasheggy, Hungary                            (MACARİSTAN), 2011

5.3. Uluslararası Kervansaray Buluşması sergisi. 17-27 Eylül 2010. MALATYA

 

ULUSAL KARMA SERGİLER / NATIONAL GROUP EXHIBITIONS

1.Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanları          Sergisi. MEDAŞ Sanat Galerisi KONYA. 23 Şubat-09 Mart 2013

2.GESAM25.Yıl Erzincan Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Kültür Merkezi SergiSalonu. 12-21     Ocak 2013 ERZİNCAN

3.GESAM25.Yıl Balıkesir Karma Sergisi. Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 1-8Aralık 2012.           BALIKESİR

4.BüyükBuluşma Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi. KocaeliÜniversitesi Güzel       Sanatlar Fakültesi. KOCAELİ, 8 Kasım, 7 Aralık 2012

5.TürkDünyası Karma Resim Sergisi (Türksav). ANKARA, 2012.

6.SonsuzŞükran Köyü II. Anadoluya Şükran Buluşmaları sergisi. 03-17 Eylül 2011 KONYA

7.Büyükbuluşma. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Tasarım Fakülteleri Öğretim ElemanlarıSergisi. Gazi     Üniversitesi. Kasım 2010. ANKARA

8.GüzelSanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel 8.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M.Sergi                Salonu. KONYA, 21.03.2010

9.GESAM 23.Yıl Sergisi. Ankara Devlet Resim veHeykel Müzesi Fahri Korutürk ve Sedat Simavi         Salonları. ANKRA, 03.05.2010

10.SelçukÜniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 87/87 Cumhuriyet Sergisi. 28Ekim-28                Kasım 2010. Konya

11.Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSergisi. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar                     Tasarım ve Mimarlık FakültesiSergi Salonu. ANKARA, 3-15 Nisan 2009

12.Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılında İllüstrasyon SanatçılarıArasında “Vakıf ve Sağlık Duyarlılığı Çizgilerle Canlanıyor” Yarışma Sergisi.ANKARA, 2009.

13.Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel7.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi              Salonu. KONYA, 21.03.2009

14.Cumhuriyetin 85. Yılı Anısı Türkiye Güzel Sanat EseriSahipleri Meslek Birliği Karma Sergi.                 S.Ü.S.D.K.M. Sergi Salonu. KONYA,28.10.2008

15.Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılında İllüstrasyonSanatçıları Arasında “Su ve Hayat” Yarışma                   Sergisi ANKARA,2008.

16.Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Geleneksel6.Nevruz Sergisi. S.Ü.S.D.K.M. Sergi             Salonu. KONYA, 21.03.2008

17.Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği 1.UlusalEsere ve Emeğe Saygı Yarışması Resim, Afiş,        Logo ve Karikatür Sergisi. DevletGüzel Sanatlar Galerisi, KONYA, 2008

18.GESAM Karma Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.15.04.1998

19.GESAM Karma Sergisi. Akbank Ofis/Diyarbakır Sanat Galerisi Sergisi.DİYARBAKIR,09.04.1997

20.GESAM ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.                DİYARBAKIR, 08.04.1997

21.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim Elemanları “24 Kasım Öğretmenler Günü” Sergisi.            KONYA, 24.11.1993

22.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları “Bosna Hersek”     Sergisi.                                KONYA,13.01.1993     

 

ORGANİZASYON DÜZENLEME ve YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ / REGULATORY ORGANIZATION AND THE EXECUTİVE COMMİTTEE

1.Uluslararası Grafik Sanatlar Etkinlikleri (GRAFICON:İnternational Graphic Arts Events) Printmaking, Workshop, Panel and Exhibition 30 April / 4 May. 2012.

2.International Fine Arts Symposium (IFAS) Organisation and Executive Board Membership. KONYA, 2011.

 

BİLİM VE SANAT KURULU ÜYELİĞİ / SCIENCE AND ART BOARD MEMBERSHIP

1.International Fine Arts Symposium (IFAS) Science and Art Board Membership. KONYA, 2011.

2.Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya Büyükşehir                            Belediyesinin Düzenlediği “Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi     Komite Üyeliği. KONYA, 2007

 

TASARIM VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ / DESIGN AND EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP

1.International Fine Arts Symposium (IFAS) Design and Publicitiy Board Membership. KONYA,        2011.

 

BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ / SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERSHIPS

1.Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu Bilim Kurulu    Üyesi. KONYA 2013

2.Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü İletişimde Tasarım – Tasarımda        İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği KÜTAHYA 2013

 

JÜRİ ÜYELİKLERİ / COMMITTEE MEMBERSHIPS

1.DİVAL Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Jüri üyeliği. KONYA, 2012

2.Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu / Kurumları Arası Proje Yarışması Jüri üyeliği. KONYA, 2008

3.Yeni Karamürsel (YKM) Diyarbakır I. Resim Yarışması Jüri Üyeliği. 2006.

4.Dicle Üniversitesi 21.Mart 2001 Nevruz Kutlama Etkinlikleri kapsamında Ödüllü Resim-Heykel ve       Seramik Yarışması Jüri Üyeliği.DİYARBAKIR.2001

5.Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Gökhan TEMİZEL''in Doktora tez                savunma jüri üyeliği.27.01.2012

6.Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Ali Atıf POLAT''ın                   Doktora tez savunma jüri Üyeliği.17.10.2012

7.Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüMüdürlüğü. Ayça SESİGÜR’ün Yüksek Lisans tez       savunma jüri üyeliği.23.03.2011

8.Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüMüdürlüğü Yüksek Lisans Sınavı Jüri Üyeliği.                19.01.2011

9.Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretimgörevlisi alım sınavı jüri üyeliği. 25.08.2011

10.10.SelçukÜniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü  öğretim görevlisi alım               sınavı jüri üyeliği. 26.08.2011

11.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdürlüğü Endüstriyel Tasarım Bölümüne                   Araştırma Görevlisi alım sınavı jüriüyeliği. 14.01.2011.

12.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdürlüğü Grafik Bölümüne Araştırma Görevlisi           alım sınavı jüri üyeliği.14.01.2011.

13.Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek OkuluMüdürlüğü  öğretim görevlisi alım sınavı         jüri üyeliği06.01.2011.

14.Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek sınavı jüri üyeliği.17.08.2011.         


DERGİ HAKEMLİKLERİ / JOURNAL REFEREEING

1.Bilgisayarla Sanat Ve Tasarım üzerine Betimleyici Bir Alan Araştırması (A Deive Survey About     Computer Aided Art And Design) (Article Number : 4C0069) A.Gani ARIKAN1 – 10 New World     Sciences Academy,Year :2011, Volume:6 , Number:1, Series:4C, Series''s Name:     NWSA:Humanities (ISSN:1308-7320)

2.Türk Baskıresim Sanatçılarının Uluslararası Sanata Katkısı(The Contribution Of The Turkish      Printmaking Artist To The International Art)(Article Number: D0041)Selma ŞAHİN ve Levent            MERCİN.14 – 29 New World Sciences Academy Year 2011Volume:6, Number:1, Series:D,                    Series''s Name:NWSA:Fine Arts (ISSN:1308-7290)

3.Evrensel Dil ve Semboller Dünyası: Gürsel Sanatlar (Universal Language and Symbols World:     Visual Arts) (Article Number:D0100) Abdullah Ayaydın.258-268. New World Sciences Academy     Year 2012. Volume : 7 Number : 3 Series : D Series''s Name : Fine Arts (ISSN:1308-7290).

4.Hırvatistan''ın Milli Sembolü Olan Satranç Tahtası''nın Semiyolojik Açıdan İncelenmesi (The     Investigation of Croatian National Symbol: Chess Board in Semiolagical Perspective). (Article     Number:D0101). Levent Mercin ve Ömer Faruk Çiftçi 269-286 . New World Sciences Academy.     Year 2012. Volume : 7 Number : 3 Series : D Series''s Name : Fine Arts (ISSN:1308-7290)

5."Renk Teorisi ve Temel Yanılgılar" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Harun      Hilmi POLAT. ISSN 1302-1796. Yıl:2012. Sayı:28

6.Avatar Son Hava Bükücü:Animasyon Serileri ve Yaratıcılık üzerine Bir İnceleme” Erciyes       İletişim Dergisi. Cilt 3. Sayı 2. Ocak 2013

 

SEMİNERLER / SEMINARS

1."Toplam Kalite Yönetimi ve Markalaşma" Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD). KONYA 2012

 

TEŞEKKÜRLER / THANKS

1.Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DekanlığıGRAFICON ekinlikleri için Teşekkür.                07.05.2012

2.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “GüzelSanatlar Fakülteleri Derece Mezunları III” sergi         organizasyonu için Teşekkür.09 Ocak 2012

3.Başkent Üniversitesi Eser armağanı için teşekkür. 22 Mayıs 2009

4.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı “BosnaHersek” resim sergisi için Teşekkür.                 13.01.1993

5.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı “24Kasım Öğretmenler Günü” için açılan sergiye      katılım Teşekkürü. 27.11.1992.

 

DANIŞMANLIK / CONSULTATION

1.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı. Şengül POLAT

 

OTURUM BAŞKANLIKLARI / SESSION PRESIDENTS

1.İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim UluslararasıSempozyum. Oturum Başkanı. 24-26 Ekim 2013.     Kütahya.

2.I.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Oturum Başkanı. Kasım 12 Antalya,       Türkiye, 2012

3.1.İnternational Art Symposium Exhibition of Art Symposium. Oturum Başkanı. 17-21 October,          Konya, 2011


Ulusal & Uluslararası Projeler / National & International Projects

1.2013 “Demokrasi Şöleni ve SanatÇalıştayı”  Uluslararası DumlupınarÜniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Avrupa Birliği Projesi.

2. 2012 Uluslararası Grafik SanatlarEtkinlikleri (GRAFICON: İnternational Graphic Arts   Events) Printmaking, Workshop, Panel andExhibition 30 April / 4 May. Organizasyon Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği.

3. 2011 International Fine ArtsSymposium ( IFAS) Organisation and Executive Board Membership  

4 2009 Selçuk ÜniversitesiYerleşkesi ATATÜRK Anıtları ve Ahmet KELEŞOĞLU heykelinin yapılaraköğrencilerin görsel algı ve estetik eğitim sürecine olan katkılarınınaraştırılması.

5. 2007 Selçuk Üniversitesi MevlanaAraştırma ve Uygulama Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği“Dünyada Mevlana İzleri” Konulu Uluslar arası Sempozyum ve Sergi KomiteÜyeliği.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanlığı20072010
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı2010 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan Yrd.04/08/201027/06/2016
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik BölümüBölüm Başkani06/11/201306/11/2016
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi16/12/201316/12/2017
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Ve Animasyon BölümüBölüm Başkan V.25/07/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANİMASYON I
GRAFİK TASARIM I
GRAFİK TASARIMA GİRİŞ I
GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ I