GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. BİRSEN LİMON
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ GRAFİK. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  GRAFİK.
E-Mail :  birsenlimon selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülesi Grafik Bölümü Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 

  Akademik Yayınlar:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        A. Karoğlu, B.Limon, "Sanat Ve Politika Arasındaki İlişkiler", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi , 19-25 pp., 2011 , DOI: false

2.        B. Limon, "Kültürel Değişim Sürecinde Popüler Kültür ve KitschKavramı", İdil Sanat ve Dil Dergisi , 106-115 pp., 2012 , DOI: DOI: 10.7816/idil-01-03-07

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler

1.        B. Limon, II. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Edebiyat,Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu konferansı dahilinde "II.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Edebiyat, Dil ve KültürÇalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II" bildirikitapçığındaki "Plastik Sanatlarda Avangart Bir Söylem. FeministSanat", 327-331 pp., Aydın, Türkiye, Nisan 2009

2.        B.Limon, N. Çevik, World Congress on Arts, Humanities and Social Sciences,International Conference on Sustainable Human and Social Development konferansıdahilinde "World Academy of Science, Engineering and Technology"bildiri kitapçığındaki "Aesthetic Utopias and Dystopias of Cyber Culturein Postmodern Times", 391-396 pp., Paris, Fransa, Haziran 2009

3.        B. Limon, N. Kıyar, H. Elmas, International Conference on the Arts inSociety konferansı dahilinde "The International Journal of the Arts inSociety" bildiri kitapçığındaki "Nationality in Art and the Case ofContemporary Turkish Painting", 17-32 pp., Venedik, İtalya, Temmuz 2009

4.        N.Hosta, B. Limon, Pilgrimages Today Symposium konferansı dahilinde"Pilgrimages Today" bildiri kitapçığındaki "Changing Features OfThe Concept Of Pilgrimage The Example of the Mevlana’s Museum in Konya",196-210 pp., Abo, Finland, Agustos 2009

5.        B. Limon, Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu konferansı dahilinde"Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildirikitapçığındaki "Postmodern Süreçte Küresel Risk Faktörünün SanatçılarÜzerindeki Etkisi", 127-131 pp., Odessa, Ukrayna, Mayıs 2011

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        B. Limon, "Çağdaş Türk Resminde Örgütlü Sanat Hareketlerinin TürkToplumunda Sanat Alt Kültürünün Oluşmasına Etkisi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 119-129 pp., 2010 ,DOI: false

2.        B. Limon, "Çağdaş Türk Sanatında Kimlik Arayışı ve KültürelDiyalektik", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 143-152 pp., 2012 , DOI: false

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılanbildiriler

1.        U.Atan, N. Kıyar, B. Limon, Sanat ve Tasarım Alanlarında LisansüstüEğitim" Sempozyumu konferansı dahilinde "Marmara Üniversitesi GüzelSanatlar Enstitüsü "Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisansüstü Eğitim"Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Lisansüstü Sanat ve TasarımEğitiminden Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Beklentileri", 39-50 pp.,İstanbul, Türkiye, Mart 2009

2.        B. Limon, Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisansüstü Eğitim Sempozyumukonferansı dahilinde "Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü"Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisansüstü Eğitim" Sempozyumu"bildiri kitapçığındaki "Küreselleşme Çağında Güzel Sanatlar FakültelerindeLisasüstü Eğitimi Süresinde Sanatçı mı Yetişir Tüccar mı?", 179-184 pp.,İstanbul, Türkiye, Mart 2009

F. Diğeryayınlar

1.        Ulusal Kişisel Sergi. "Sahibinden Satılık Sergi", AnkaraÜniversitesi Kültür ve Sanat Evi, 18-29 Mayıs 2009, ANKARA

2.        Ulusal Kişisel Sergi. "Resim Heykel Sergisi", Devlet GüzelSanatlar Galerisi, 2008, KONYA

3.        Ulusal Kişisel Sergi. “Onlar Ben’im”, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 30Nisan-11 Mayıs 2007, ANTALYA

4.        Ulusal Kişisel Sergi. “Sessiz Hayatımız”, Anamur III. Kültür ve TurizmFestivali, 2006, ANAMUR

6.        Ulusal Karma Sergi, "Farklar/Farklılıklar", 14 Mart-1 Nisan 2011,ANKARA

7.        Ulusal Karma Sergi. "Sanatın Anadolu Aydınlanması", 02-21 Mart2010, KONYA

8.        Ulusal Karma Sergi. "87/87 Cumhuriyet Sergisi", 28 Ekim-28 Kasım2010, KONYA

9.        Ulusal Karma Sergi. "Karma Resim Sergisi", 06-09 Agustos 2009,ANAMUR

10.      Ulusal Karma Sergi, "SESAN Karma Sergi", 11-18 Haziran 2009,KONYA

11.      Ulusal Karma Sergi. "Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanları GelenekselNevruz Sergisi", 2009, KONYA

12.      Ulusal Karma Sergi. " Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSergisi", Başkent Üniversitesi, 03-15 Nisan 2009, ANKARA

13.      Ulusal Karma Sergi. "86 Kadın 86 Yapıt", 2007, İSTANBUL

14.      Ulusal Karma Sergi, "Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiÖğretim Elemanları Sergisi", 2007, KONYA

15.      Ulusal Karma Sergi. "Dünya Kadınlar Günü Sergisi", 08-23 Mart2007, KAYSERİ

16.      Ulusal Karma Sergi. "Dünya'da Mevlana İzleri", 13-15 Aralık 2007,KONYA

17.      Ulusal Karma Sergi. "II. Ege Art Sanat Günleri", 05-09 Aralık2007, İZMİR

18.      Uluslararası Karma Sergi. "International Graphic ArtsEvents-Printmaking: Workshop/Panel/Exhibition" GRAFİCON, 30 May-4 Jun,2012, KONYA

19.      Uluslararası Karma Sergi. "IFAS Exhibition Of International Fine ArtsSymposium" 20-22 October 2011 / KONYA

20.      Uluslararası Karma Sergi. "I. International Art Symposium", 17-21October 2011, ANKARA

21.      Uluslararası Karma Sergi. "Odessa 1. Uluslararası Sanat SempozyumuÇalıştayı Sergisi", 15-25 Mayıs 2011, Odessa / UKRAINE

22.      Uluslararası Karma Sergi. "200 Sanatçı 200 Eser", 17-27 Eylül2010, MALATYA

23.      Uluslararası Karma Sergi. "Kervansaray Buluşması II", 16-25 Eylül2006, MALATYA

24.      Uluslararası Yarışmalı Karma Sergi. "FISAE XXXIV. Congress TheInternational Ex-Libris Competition", 2012, Naantali/ FINLAND

25.      Uluslararası Yarışmalı Karma Sergi. “San Min Cup” İnternational ExlibrisCompetition Exhibition ", 2011, Shanghai/ CHINA

26.      Uluslararası Yarışmalı Karma Sergi. "II. Uluslararası ExlibrisYarışması Sergisi", 2007, ANKARA

27.      Uluslararası Calıştay. "IV. Uluslararası Kervansaray Buluşması"17-27 Eylül 2012, MALATYA

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Grafik Bölüm Başkan Yardımcısı20112013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim. A.S.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/03/200617/10/2011

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
MODELAJ
MODELAJ
ÖZGÜN GRAFİK BASKI I
ÖZGÜN GRAFİK BASKI II
ÖZGÜN GRAFİK BASKI III
ÖZGÜN GRAFİK BASKI IV
TASARIM VE SANAT
TASARIM VE SANAT KÜLTÜRÜ
TASARIMDA ALGILAMA VE İLETİŞİM