GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ALİ ATIF POLAT
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ GRAFİK. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  GRAFİK.
E-Mail :  aapolat selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü A.Keykubat Yerleşkesi Selçuklu KONYA Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Cad. No:6 42030 Karatay KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sivas Suşehri İ.H.L. / Öğretmen19941996
Eskişehir Han Ş.Ö.Ğ. Altınoluklu İ.Ö.O. / Öğretmen19961997
Konya Altınekin Lisesi / Öğretmen19971998
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi / Uzman19982010
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Öğretim Görevlisi20102013
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Yrd. Doç. Dr.20132014
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Doç. Dr.2014 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1A. A. Polat, "Lisans Eğitiminde Alan Derslerine Dayalı Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi", İdil Sanat ve Dil Dergisi , 226-254 pp., 2013 , DOI:10.7816/idil-02-07-14

A2. A. A. Polat, "Grafik Tasarım Eğitimi Veren Fakültelerin Ambalaj Tasarımına Yönelik Okutulan Derslerin İçeriklerinin İncelenmesi", İdil Sanat veDil Dergisi , 307-327 pp., 2012 ,DOI: 10.7816/idil-01-05-20

A3.  A. A. Polat, "A Research on Designer's Sending Data in the Digital and Archiving Methods", NWSA - FineArts, 46-54 pp., 2014, DOI:NWSA.2014.9.2.D0147

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler:

B1. A. A. Polat, Anadolu University, TheAnadolu International Symposium on Arts Education 14-16 May 2014"Transformations in Art Education", "Design Education and TheDesigner", 565 pp., Eskişehir, Türkiye, May 2014

B2.   A. A. Polat, Dumlupınar University, “Design in Communication – Communication in Design” Themed International Symposion and Exhibition 24-26 October 2013, " Analysis of Legal Regulations Concerning Food Packaging Design and Related Recommendations", 44 pp., Kütahya, Türkiye, October 2013

B3. U. Atan, A. A. Polat, Gazi University, I. International Art Symposium,17-21th October 2011 "I. International Art Symposium”, “How Should a Visual Communication Designer Be?", 47-58 pp., Ankara, Türkiye, October 2011

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.   A. A. Polat, Reklam Grafiği, 104 pp., Konya, Zoom, 2013

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.  U. Atan, A. A. Polat, "Açıkhava Reklam Araçlarından Reklam Panolarının (Billboards) Konya İl Merkezindeki Genel Durum İncelemesi", SBARD Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ,169-182 pp., 2010

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  A. A. Polat, 1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi dahilinde “Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu Bildiriler” bildiri kitapçığındaki “Tasarım Süreçlerine Malzeme ve Üretim Bilgisinin Etkisi”, 54 pp., Konya, Türkiye, Ekim2013

F.Diğer yayınlar:

F1.   A.A. Polat,. "Point" Kişisel Sergi. Galeria am Park, April 10. 2014,Wien, Austria.

F2.   A.A. Polat, "Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergi" Filipinler için Filipinler Büyükelçiliği Sergi Salonu, 7 Şubat 2014, Ankara, Türkiye.

F3.   A.A. Polat, "Grafik Ürünler Sergisi" Kişisel Sergi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, 24 Ekim 2013, Kütahya,Türkiye.

F4.   A.A. Polat,. "İvme" Kişisel Sergi. Türe Sanat Galerisi, 25 Eylül 2013,Konya, Türkiye.

F5.   A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 24 Ekim 2013, Kütahya, Türkiye.

F6.   A.A. Polat, "Karma Sergi" 1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, S.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi, 9-11 Ekim 2013, Konya, Türkiye.

F7.   A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi". Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, 7-14 Ekim 2013,Antalya, Türkiye.

F8.   A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" International Arts Exhibition,22 Haziran 2013, Awaza, Türkmenistan.

F9.   A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" La Galleria della Tartaruga diMarco Pezzali sita in Roma, 18 Settembre 2012, Roma, Italy.

F10. A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" GRAFICON Printmaking Workshop /Panel / Exhibition, International Graphic Arts Events, April 30, 2012, Konya,Türkiye.

F11. A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" IFAS International Fine Arts Symposium October 20-22 2011, Konya, Türkiye.

F12. A.A. Polat., "Uluslararası Karma Sergi" 1. International Art Sysmposium, Gazi Üniversitesi, 17-21 th October 2011, Ankara, Türkiye.

F13. A.A. Polat, "Karma Sergi" 9. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Nevruz Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart- 08 Nisan 2011, Konya, Türkiye.

F14. A.A. Polat, "Karma Sergi" 87/87 Cumhuriyet Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 28 Ekim - 25 Kasım 2010, Konya, Türkiye.

F15. A.A. Polat, H. H. Polat, "Grafik Ürünler Sergisi" Kişisel Sergi. Selçuk Üniversitesi S.D.K.M. Sergi Salonu, 16-20 Nisan 2010, Konya, Türkiye.

F16. A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" To The Participants of the International Exhibition of Fine and Appüed Art Works and National Folklore Festival "Spritual Treasury of Makind' '21¬23 Aprel 2010, Aşgabat,Türkmenistan.

F17. A.A. Polat, "Karma Sergi" Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi,Selçuk Üniversitesi Grubu, 17-30 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye.

F18. A.A. Polat, "Karma Sergi" 8. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Nevruz Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart- 02 Nisan 2010, Konya, Türkiye.

F19. A.A. Polat, "Karma Sergi" 7. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Nevruz Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 20 Mart-13 Nisan 2009, Konya, Türkiye.

F20. A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" IV. Uluslararası Türk Kültürüile Sanatları Kongresi / Sanat Etkinlikleri Sergisi 02-07 Kasım 2009, Kahire /Sharm El Sheikh, Mısır.

F21. A.A. Polat, "Karma Sergi" Başkent Üniversitesi Sergi Salonu, 3-15 Nisan2009, Ankara, Türkiye.

F22. A.A. Polat, "Karma Sergi" 6. Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Nevruz Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart-2 Nisan 2008, Konya, Türkiye.

F23. A.A. Polat, "Uluslararası Karma Sergi" 1. Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bienali 12-15 Ekim 2008, Konya, Türkiye.

F24. A.A. Polat, " Karma Sergi" 5. Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart- 09 Nisan 2007, Konya, Türkiye.

F25. A.A. Polat, "Karma Sergi" Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanlar Toplantısı / Paneli ve Bölge Üniversiteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Atatürk Üniversitesi, 06-09 Mayıs 2006, Erzurum, Türkiye.

F26. A.A. Polat, "Karma Sergi" Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart- 02 Nisan 2006, Konya, Türkiye.

F27. A.A. Polat, "Uluslararası Katılımlı Karma Sergi" 1. Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battal Gazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri, 17-18Eylül 2005, Malatya, Türkiye.

F28. A.A. Polat, "Karma Sergi" ÖYP Üniversiteleri 3. Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergi ve Paneli, Erciyes Üniversitesi, 10-20 Nisan 2006, Kayseri,Türkiye.

F29. A.A. Polat, "Karma Sergi" ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri, Selçuk Üniversitesi S.D.K.M., 03-11 Mayıs 2005, Konya, Türkiye.

F30. A.A. Polat, "Karma Sergi" Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Sergisi, S.Ü. S.D.K.M., 21 Mart-10 Nisan 2005, Konya, Türkiye.

F31. A. A. Polat,"Karma Sergi" Idea Kültür Sanat Merkezi, 12-31 Aralık 2003, Konya,Türkiye.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Grafik Bölümü Başkan Yardımcılığı20112013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü13. Mad. Görev.01/03/200605/08/2010
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani13/08/201413/01/2016
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani21/01/2016 
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik BölümüBölüm Başkani09/12/201608/05/2019

 Ek Bilgi
1972 / Niğde - Ulukışla - Kılan... 1994 yılında, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat Dalında lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Grafik Eğitimi Bilim Dalında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında ise, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. 1994-1998 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1998-2010 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Bölümünde Uzman olarak öğretim elemanı kadrosunda görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde kurucu olarak aktif görev aldı. 2010 yılında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2013 yılında aynı bölüme Yrd. Doç. olarak atandı. 2014 yılında ise Doçent unvan ve yetkisini aldı. Kişisel sergiler açan tasarımcı, birçok ulusal-uluslararası karma sergi ve yarışmaya katıldı. Grafik ve fotoğraf dalında çeşitli ödüller aldı. Üniversitedeki akademik çalışmaları yanı sıra Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çeşitli ar-ge projeleri yürütmekte. Aynı zamanda birçok kurum ve kuruluşa sanat, tasarım ve marka iletişim danışmanlığı hizmetleri de vermekte. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak lisans ve lisansüstü programlarında grafik tasarım proje, grafik üretim teknikleri, masaüstü yayıncılık, reklam grafiği, ambalaj tasarımı v.b. dersleri veren tasarımcı, Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Ekslibris Derneği (İED) ve Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) üyesidir.

 Dersler
Dersin Adı
BASIN YAYIN TASARIMI
GRAFİK TASARIM PROJE I
GRAFİK TASARIM PROJE II
GRAFİK TASARIM PROJE II
GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK
PAZARLAMA VE REKLAM
STAJ I
STAJ II