GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
MİSYON ve VİZYON
MİSYON: Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki
bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış
açıları kazandırabilen, aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş,
paylaşımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiş, geçmişten gelen
birikimle modern imkanları birleştirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı,
araştırmacı ruha sahip, yetenekli, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı bilim adamları ve
sanatçılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri
düzeyde temsil etmektir.
 
VİZYON: Alanında yetkin bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt
yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim
elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun, bilim ve sanat
dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini
yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli
ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten
akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin, yapılan
araştırmaların, çeşitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm
dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe
hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.