GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1-Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilir.
P.Ç.1
2-Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilir.
P.Ç.4
3-Geleneksel sanat yöntemlerini tanıyabilir.
P.Ç.3
4-Estetik algısı gelişir.
P.Ç.5
5-Geleneksel Türk Sanatlarını tanır.
P.Ç.6
6-Geleneksel Türk Sanatlarını birbirleriyle mukayese edebilir.
P.Ç.7
7-Sanatın sembolik dili hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.9
8-Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilir.
P.Ç.11
9-Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili bir şekilde geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilir.
P.Ç.8
10-Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilir.
P.Ç.14
11- Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilir.
P.Ç.13
12-Türk-İslam kültürünün inceliklerini kavrar ve kültürel/sanatsal yozlaşmaya engel olur.
P.Ç.12
13-Yenilikçi tasarımlar yapabilir.
P.Ç.10
14-Tasarımlarını felsefi bir yorumla zenginleştirebilir.
P.Ç.15
15- Sanatın evrensel dilini kullanarak ürünler verebilir.
P.Ç.19
16- Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilir.
P.Ç.18
17-Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, Kalem işi ve Cilt sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilir.
P.Ç.17
18-Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilir.
P.Ç.16
19-Vermiş olduğu eserleri sanatın kendine has kavramlarıyla ifade edebilir.
P.Ç.20
20-Uygulamadan edindiği tecrübeyi teorik alana taşıyabilir.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.