GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Zuhal TÜRKTAŞ

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Meral AKAN

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ

Mevlana Koordinatör: Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. H.Melek HİDAYETOĞLU

Amacı: Geleneksel Türk Sanatları alanında, uzman öğretim elemanları tarafından eğitim almış, sanatını aslına uygun bir şekilde öğrenmiş, teorikte ve pratikte uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, lisansüstü programa hazır, sanat etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı, mesleki gelişimin hayat boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.

Vizyon: Alanında yetkin sanatçılar ve bilim adamları yetiştirmek için gerekli altyapıyı oluşturup en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetlerine sunarak toplumun aydınlanmasına katkıda bulunacak, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten nesillerin geleceğe hazırlandığı bir sanat ve bilim yuvası olmaktır.

Misyon: Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, sanatçılar/araştırmacılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1999 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin açılmasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2000 yılından itibaren öğrenci almaya başlamış olup 2005 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde, Eski Yazı (Hat), Tezhip (Tezyinat), Eski Çini Onarımı, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Cilt ana sanat dallarına ilâve olarak, Türkiyede ilk kez açılan Kalemişi Ana Sanat Dalı ile birlikte 6 ayrı sanat dalı mevcuttur. Bölümümüze her yıl, üç aşamalı özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde, genel sanat tarihiyle ve geleneksel sanatlarla ilişkili teorik derslerin yanı sıra, ana sanat dalıyla ilgili uygulamalı/teorik dersler, Araştırma Yöntemi, Müzecilik, Osmanlı Türkçesi, Sanat Hukuku, Sanat Edebiyatı, Sanat Felsefesi gibi pek çok kültür dersi de verilmektedir. Bölümümüz kadrosu, alanlarında uluslararası başarılar göstermiş ve çeşitli ödüller almış öğretim elemanlarından teşekkül etmektedir. Ayrıca fizikî kapasite ve altyapı bakımından alanında en yetkin bölümlerdendir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: -ÖSYMnin düzenlediği yüksek öğretime geçiş sınavından baraj puanını almış olmak -fakültemizin düzenlemiş olduğu özel yetenek sınavında başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Güzel Sanatlar lisesi mezunlarına özel yetenek sınavında ek puan verilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Bölümün tespit ettiği 8 yarıyıla yerleştirilen toplam 240 AKTS dersten başarılı olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans -Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen koşullar esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığına, belediyelere ve çeşitli kamu kuruluşlarına bağlı kütüphane, müze, eğitim kurumu vb. birimlerde sanatçı, restoratör, patolog, eksper ya da eğitmen olarak, tasarıma dayalı üretim yapan özel sektörde, çeşitli özel koleksiyonlarda sanat danışmanı olarak görev yapabilmekte veya serbest sanatçı olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programına başvurabilir.