GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1-Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilir.
P.Ç.2 2-Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilir.
P.Ç.3 3-Geleneksel sanat yöntemlerini tanıyabilir.
P.Ç.4 4-Estetik algısı gelişir.
P.Ç.5 5-Geleneksel Türk Sanatlarını tanır.
P.Ç.6 6-Geleneksel Türk Sanatlarını birbirleriyle mukayese edebilir.
P.Ç.7 7-Sanatın sembolik dili hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.8 8-Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilir.
P.Ç.9 9-Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili bir şekilde geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilir.
P.Ç.10 10-Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilir.
P.Ç.11 11- Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilir.
P.Ç.12 12-Türk-İslam kültürünün inceliklerini kavrar ve kültürel/sanatsal yozlaşmaya engel olur.
P.Ç.13 13-Yenilikçi tasarımlar yapabilir.
P.Ç.14 14-Tasarımlarını felsefi bir yorumla zenginleştirebilir.
P.Ç.15 15- Sanatın evrensel dilini kullanarak ürünler verebilir.
P.Ç.16 16- Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilir.
P.Ç.17 17-Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, Kalem işi ve Cilt sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilir.
P.Ç.18 18-Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilir.
P.Ç.19 19-Vermiş olduğu eserleri sanatın kendine has kavramlarıyla ifade edebilir.
P.Ç.20 20-Uygulamadan edindiği tecrübeyi teorik alana taşıyabilir.