GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   STAJ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2401857 2,00 / 2,00 10,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. HAFİZE MELEK HİDAYETOĞLU
Koordinator E-mail mhidayetoglu gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini pekiştirmek ve geliştirmek, mesleki sorumluluk bilincini oluşturmak, kedini ifade becerisi geliştirmek, ekip çalışması yapabilmek, bir kurumda yada sanat atölyesinde alanı ile ilgili görev alıp tamamlayabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yerinde uygulama, sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 dersin içeriği ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verilir. doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
2 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
3 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
4 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
5 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
6 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
7 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
8 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
9 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
10 vize doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
11 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
12 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
13 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
14 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
15 Staj yapılan kurumda yada atölyede belirlenen iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde uygulamalar yapmak doğrudan basılı kaynak kullanımı yoktur.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 40 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - 1 60
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 11
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 24
Derse Özgü Staj : 1 30
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Sanat ve tasarım sorunlarını belirleme, tanımlama ve çözme becerisi geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Alanın beklentilerini tespit eder ve kendini bu yönde geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Aldığı eğitim ile kazanmış olduğu bilgi ve becerileri, mesleğinde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Sosyal ilişkiler ve insan kaynakları yönetiminde tecrübe kazanır 4
D.Ö.Ç. 5 5.Çalışma ortam ve şartlarını bilir ve tecrübe edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20