GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   ESKİ TÜRK KUMAŞLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2401853 2,00 / 0,00 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geleneksel Türk dokumacılığı hakkında genel bilgi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan geleneksel kumaşların renk, doku, motif özellikleri, kumaşların teknik dokuma özellikleri ve kullanım alanları hakkında teorik bilgileri kapsar. Bu çerçevede eski Türk kumaşları teknik ve motif özellikleri bakımından öğrenciye tanıtılır. Bu kumaşların kategorik olarak analizi yapılır. Geleneksel Türk kumaşlarının özellikleri öğretilirken onların renk desen ve motif detaylarından faydalanarak yeni tasarımlar için zemin oluşturulması sağlanır. Ayrıca Dünya kumaş sanatı örnekleri hakkında bilgi verilerek Türk kumaşları ile karşılaştırma yapılması sağlanır. Bu çerçevede geleneksel ve öne çıkan Türk kumaşlarının teknik ve tasarım açısından öğrenciye tanıtılması ve geleneksel Türk kumaş dokumacılığı hakkında öğrencinin kişisel yorumlama özelliği kazanması dersin amaçlarındandır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 30 0 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze anlatım tekniğinin yanında görsel materyallerden yararlanarak örnekleme tekniği de kullanılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1- Dersin içeriğinin anlatılması, Osmanlı öncesi Türk dokumacılığına giriş İnalcık Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008
2 2- Osmanlı öncesi Türk dokumacılığı İnalcık Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008
3 3- Osmanlı dokumalarının biçim, renk, motif, yapı anlamında incelenmesi Atasoy Nurhan, Otağ-I Humayun
4 Osmanlı saray giysilerinde öne çıkan kumaşlar ? Topkapı Müzesi arşivinde bulunan eserlerin araştırılması Kaya Mehmet Kenan, Yılmaz Yaşar, Boynak Sara, Gezgör Vahide, Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları Ve Halıları, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1999.
5 Osmanlı saray mefruşatlarında öne çıkan kumaşlar - Sadberk Hanım Müzesinde bulunan eserlerin araştırılması Kaya Mehmet Kenan, Yılmaz Yaşar, Boynak Sara, Gezgör Vahide, Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları Ve Halıları, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1999.
6 Geleneksel tekstiller İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.
7 Geleneksel tekstillerin biçim, renk, motif, yapı anlamında incelenmesi İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.
8 Geleneksel tekstillerde öne çıkan kumaşlar Salman Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.
9 Geleneksel tekstillerde öne çıkan kumaşlar Atasoy Nurhan, Otağ-I Humayun
10 VİZE SINAVI
11 Saray kumaşlarının desen özelliklerinin incelenmesi Atasoy Nurhan, Otağ-I Humayun Osmanlı Çadırları, İstanbul, 2002,
12 Saray kumaşlarının desen özelliklerinin incelenmesi
13 Yeni tasarımların geliştirilmesi Bakırcı Naci, Konya Müzesi Kumaş Kataloğu, Saraydan Dergaha, Konya, Ocak 2012.
14 Yeni tasarımların geliştirilmesi Salman Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.
15 Genel değerlendirme ve yerel müzelerde bulunan eski Türk kumaşlarının görülmesi amacıyla gezi Bakırcı Naci, Konya Müzesi Kumaş Kataloğu, Saraydan Dergaha, Konya, Ocak 2012.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Geleneksel eski Türk kumaşlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Geleneksel Türk kumaşlarının teknik ve desen özelliklerini ayırt eder. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Kumaş tipleri ve isimlerini bilir. Saray kumaşlarını ayırt eder. 3
D.Ö.Ç. 4 4.Eski Türk kumaşlarının kullanım alanlarını bilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Kullanılan Türk motiflerini bilir ve ayırt edebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Yeni tasarımlar oluşturulurken onlardan faydalanır. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Türk kültürünün estetik ve sanatsal birikimi hakkında bilinçlidir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20