GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   EPİGRAFİ - II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2401842 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesi alfabesiyle ve celî sülüs, celî talik yazı çeşitleriyle hakkedilmiş çeşitli kitabeleri okunup çözümlemek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Eğitim ve Metin okuma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bursada Umur Bey Kitâbesi. EDHEM, Halil, Bursada Umur Bey Kitâbesi. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 14, 865-872. İstanbul 1330.
2 Sultan Osman-ı Sânînin Leh Seferine Dair Türkçe Bir Kitâbesi. EDHEM, Halil, Sultan Osman-ı Sânînin Leh Seferine Dair Türkçe Bir Kitâbesi. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 4, 223-232. İstanbul 1328.
3 Max van Berchem. Diyanet İslam Ansiklopedisi
4 Halil Edhem. Diyanet İslam Ansiklopedisi.
5 Bibliyografya (Amida). EDHEM, Halil, Bibliyografya (Amida). Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 6, 365-377. İstanbul 1329.
6 Yögüç Paşa ve Evlâdına Ait Birkaç Kitâbe. EDHEM, Halil, Yögüç Paşa ve Evlâdına Ait Birkaç Kitâbe. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 9, 530-541. İstanbul 1329.
7 Kitâbeler. KÖPRÜLÜZADE, Mehmed Fuad, Kitâbeler. Hayat, 30, 2-3.
8 Vâlide Pertevniyâl Sultan Çeşmesi. Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
9 Topkapı Divan-ı Hümayun (Sağdaki) Sultan III. Selîm Kitâbesi. Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
10 Ara Sınav
11 Topkapı Divan-ı Hümayun (Soldaki) Sultan II. Mahmud Kitâbesi. Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
12 Gülhâne Mekteb-i Rüşdiyye-i Askeriyye Kitabesi. Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
13 Mehmed Ali Bey (Cihannümâ) Çeşmesi Kitabeleri. Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
14 Kaymak Mustafa Paşa (Kapudan) Çeşmesi Kitabesi . Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
15 Hattat Sami Efendinin Mezartaşı Kitabesi . Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış herhangi bir kitâbenin celî sülüs, celî ta'lik gibi hangi yazı çeşidiyle yazıldığını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 Celî sülüs ile yazılmış herhangi bir kitabeyi okuyup çözümleme becerisi kazanır ve geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Celî ta'lik ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır ve geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20