GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - VIII
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2401840 2 / 4 13
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Mushaf kitabeti ve önemini anlatarak yazının kitap istinsahındaki durumunu öğretmektir. 2. Cami ve hat sanatı arasındaki ilişkinin incelenmesiyle yazının dini hayatta öneminin yorumlanmasını sağlamaktır. 3. Diğer mimari eserlerde hat sanatının rolü ve kullanış şeklini anlatarak yazının sosyal hayattaki önemini vurgulamaktır. 4. Hat-tezhip ve eser-çerçeve uyumunu inceleyerek eserdeki bütünlük ve uyumu sağlayabilme becerisi kazandırmak. 5. Yazıların dereceleri (ekol, tavır?) ve kitabeler hakkında tahliller yaparak yazı analizi kabiliyetini artırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mushaf kitabetinin levha hattatlığından farkları Boydaş, Nihat, 1994. Talik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, İstanbul.
2 Mushafların tasarım özellikleri Bayat, Ali Haydar, 2007, Mîzânül-Hatt (Firûz Beye Ait), İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma vakfı yayınları, İstanbul.
3 Başlıca Mushaf hattatları Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
4 Tarih boyunca en çok mushaf yazmış olan hattatlar Fezaili, Habibullah, 1350. Atlas-ı Hatt, Isfahan.
5 Günümüzde Mushaf kitabeti Ayverdi, Ekrem hakkı, 1953. Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı, İstanbul
6 Matbu mushaflar Fezaili, Habibullah, 1350. Atlas-ı Hatt, Isfahan.
7 Günümüzde yapılan Mushaf baskıları ve bilgisayar hattının sakıncaları Özkafa, Fatih, Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihi Seyri, Marife, 2010
8 Cami mimarisinin yazı bakımından önemi Sülün, Murat, Sanat Eserine Vurulan Kuran Mührü, Kaynak Yay. İstanbul.
9 Hat sanatında kuşak yazıları Özkafa, Fatih, İstanbul Selatin Camilerinin Kuşak Yazıları, DR Tezi, 2008 Konya,
10 ara sınav
11 Hat sanatı bakımından önemli mimari yapılar Özkafa, Fatih, İstanbul Selatin Camilerinin Kuşak Yazıları, DR Tezi, 2008 Konya,
12 Mimaride yazı ve mekan ilişkisi Sülün, Murat, Sanat Eserine Vurulan Kuran Mührü, Kaynak Yay. İstanbul.
13 Levhalarda yazı-tezhip uyumu Sergi katalogları
14 Eser-çerçeve uyumu ve teşhir şartları Sergi katalogları
15 dosya değerlendirmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 19 19
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 13
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kitap istinsah edebilir 4
D.Ö.Ç. 2 Cami ve diğer mimari eserlerdeki yazılar hakkında yorumlar yapabilir 4
D.Ö.Ç. 3 Yazının hayatımızdaki rolü hakkında yorumlar yapabilir 4
D.Ö.Ç. 4 Bir eserdeki estetik kuralları iyi bir şekilde tahlil edebilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20