GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   KUMAŞ TASARIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401750 2,00 / 4,00 8,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tekstil tasarımı içerisinde, dokuma tasarım tekniği, kumaş yapısı, üretim yöntemleri, renk, örgü tipi gibi kavramların incelenmesi ve bu kavramların bir metod geliştirilerek uygulama aşamalarını kapsar. Bu çerçevede armürlü dokuma tezgâhlarında pratik uygulamaların yapılması hedeflenir. Dokuma kumaş yapı tekniklerinden çözgü takviyeli, atkı takviyeli ve hem çözgü, hem atkı takviyeli dokuma yapıları incelenmekte, astar dokular, çift katlı kumaş yapıları ve bunlara ilişkin tahar, armür, tarak raporları, sıklık hesaplamaları, üretim hesaplamaları daha önceden üretilmiş kumaş örnekleri ile desteklenerek anlatılmaktadır. Ev tekstili ve giysilik armürlü dokuma kumaş tasarımına yönelik tasarımların kağıt üzerinde ve bilgisayar desteğiyle oluşturulması ve uygulama aşamaları da dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu tasarımlar oluşturulurken güncel bir temanın dokuma kumaş tasarımı açısından çözümlemesi yapılır. Bu çerçevede eskizlerin tasarıma dönüştürülmesi ve dokuma kumaşlarda giysilik ve ev tekstiline yönelik yeni tasarımlar geliştirilerek ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 40 0 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım tekniği, gösteri, ve örnekleme teknikleri yanında dersin uygulama kısmında pratik olarak kumaş tasarımı yapılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sezon trendleri, ev tekstili kumaş koleksiyonu hazırlama ile ilgili genel bilgiler verilmesi Salman Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.
2 Belirlenen tema doğrultusunda renklerin seçimi, eskiz hazırlanması İnalcık Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008.
3 Eskizlerin tasarıma dönüştürülmesi aşamasında teknik çözümleme İnalcık Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008.
4 Malzeme seçimi ve hazırlık Salman Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.
5 Dokuma işlemlerine hazırlık, tahar Yatman Nurettin, Türk Kumaşları, Ankara, 1945.
6 Bilgisayar ortamında tahar armür işlemleri İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001
7 Prototip dokuma uygulamaları İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001
8 Varyant geliştirme İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001
9 Tasarımların sunumu, değerlendirme,Bilgisayar destekli tasarım ortamında ev tekstiline yönelik giydirme Ders Notları
10 VİZE SINAVI
11 Sezon trendleri ve giysilik kumaş koleksiyonu hakkında genel bilgiler verilmesi, tema ve konu kavramlarının açıklanması Harvey Janet, Traditional Textiles of Central Asia, Thames & Hudson Print,London, 2009
12 Temaya bağlı renk skalası hazırlama ve storyboard oluşturma Harvey Janet, Traditional Textiles of Central Asia, Thames & Hudson Print,London, 2009
13 Eskizlerin teknik çözümlenmesi,Dokuma işlemlerine hazırlık, tahar İmer Zahide, Gaziantep ve Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001
14 Prototip dokuma uygulamaları Rogers Clive, Early Islamic Textiles, Rogers &Podmore Print, Brington, 1983.
15 Sunum ve değerlendirme Uygulama
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 5
Ödev : 3 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Dokuma tasarım tekniği, kumaş yapısı, üretim yöntemleri, renk, örgü tipi gibi kavramları bilir, uygulama aşamalarını kavrar. 3
D.Ö.Ç. 2 2.Güncel trendler doğrultusunda bir temanın dokuma kumaş tasarımı açısından çözümlenmesi bilir. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Koleksiyon oluşturma evrelerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Bu bilgiler ışığında prototip kumaş dokuma uygulamaları yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tasarım projesini, çizme ve seçimleri ile tasarlanacak kumaşların kullanım amacını belirleyebilir, bu konuda sunum yapma becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Öğrenci kendine özgü bir tasarımı teknik çözümlemeli ve ve sosyal mesaj içeriği olarak benimser ve savunma yeteneği geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20