GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Tezhip Tasarım -VII
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2401748 2 / 4 10
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Arzu TOZLU
Koordinator E-mail tozluu hotmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Arzu Tozlu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Surebaşı tezhibini teorik bilgisini verir, 2. Unvan sayfası, serlevha, zahriye sayfası tezhibinin teorik bilgisi verilir, 3. Yukarıdaki üç konudan biri seçilerek orijinal tasarımının uygulaması yaptırılır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ders anlatımı ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mushaf Tezyinatına giriş, Hat ve Tezhip Sanatı, (Kültür Bakanlığı), Ankara, 2009
2 Mushaf tezyinatının bölümleri, Hat ve Tezhip Sanatı, (Kültür Bakanlığı), Ankara, 2009
3 Sure başı tezhibi, Hat ve Tezhip Sanatı, (Kültür Bakanlığı), Ankara, 2009
4 Unvan sayfası tezhibi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
5 Ser levha tezhibi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
6 Zahriye sayfası tezhibi, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009.
7 Mushafın tezhipli sayfalarından birinin orijinal tasarımı ve uygulama çalışmaları, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009.
8 Orijinal tasarım çalışması içim malzeme araştırılması (yazı, kâğıt, boya vb.) Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009.
9 Tasarım çalışması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009.
10 Vize Haftası
11 Tasarım çalışması devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009.
12 Hazır olan tasarımın renkli uygulamaya çalışması, Demiriz, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, İstanbul, 2005.
13 Renkli uygulama, Atasoy, Nurhan, Hasbahçe.
14 Renkli uygulama. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
15 Renkli uygulama. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 11
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 10
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Surebaşı, unvan sayfası, serlevha, zahriye sayfası tezhibini tanımlayabilir 4
D.Ö.Ç. 2 2.Surebaşı, unvan sayfası, serlevha, zahriye sayfası tezhibini uygulayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20