GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   EPİGRAFİ - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2401742 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesi alfabesiyle ve celî sülüs, celî talik yazı çeşitleriyle hakkedilmiş çeşitli kitabeleri okuyup çözümlemek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru&Cevap, Gösterim, Okuma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Epigrafi ilmi ve diğer ilimlerle ilişkisi. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
2 Kitâbe. ALPARSLAN, Ali, "Kitâbe", DİA, 26, 76-81, Ankara 2002.
3 Kitâbe kayıt ve zabtı. EDHEM, Halil, "Kitabeler Nasıl Kayıt ve Zaptolunmalıdır". Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 10, 626-639. İstanbul 1329.
4 Mimarî Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi ALPARSLAN, Ali, "Mimarî Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, IV-V, 1-10. İstanbul 1976-77.
5 Kitâbeler yapıların temel taşlarıdır. TÜRKMEN, Kerim, "Kitâbeler Yapıların Temel Taşlarıdır", Erciyes Üni. İlahiyat F. Dergisi, S. 8, Kayseri 1982.
6 Türk Mimarisinde Yazı. BARIN, Emin, "Türk Mimarisinde Yazı". Akademi, S. 10, İstanbul 1981.
7 Türk Mimarisinde Yazı. TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit, "Türk Mimarisinde Yazı". Türkler, 6, 106-119. Ankara 2002.
8 Karatay Medresesi Taçkapısı Yazıları GEDİK, Ahmet, "Karatay Medresesi Taçkapısındaki Celî Yazıların Hat Sanatı Bakımından Değerlendirilmesi". İstem, 3, 165-189. Konya 2004.
9 İstanbulda en eski Osmanlı kitâbesi. EDHEM, Halil, "İstanbulde En Eski Osmanlı Kitâbesi". Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 8, 484-497. İstanbul 1327.
10 Ara Sınav
11 Bezm-i Âlem Vâlide Sultân Çeşmesi Kitâbesi (1255) Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
12 Topkapı Sarayı Arz Odası Karşısındaki Sultan Mahmud Kitâbesi (1232) Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
13 Sultan III. Ahmed Çeşmesi Kitâbeleri (1141) Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
14 Aksaray Vâlide Pertevniyal Sultan Çeşmesi Kitabesi Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
15 Serasker Mehmed Rızâ Paşa Türbesi Kitâbesi Kitabe İle İlgili Muhtelif Fotoğraflar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış herhangi bir kitâbenin celî sülüs, celî ta'lik gibi hangi yazı çeşidiyle yazıldığını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 Celî sülüs ile yazılmış herhangi bir kitabeyi okuyup çözümleme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Celî ta'lik ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20