GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - VII
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2401740 4 / 4 11
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hat sanatının terminolojisi ile ilgili hususlarda bilgilendirmek ve bu kapsamda, harf teşrihiyle ilgili, harf terkibiyle ilgili kavramları açıklamak ayrıca Besmele, hilye-i şerife vs. klasikleşmiş tasarım formlarını tanıtmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-1 Yazır, Mahmud Bedreddin, 1981, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Aleminde Kalem Güzeli, Türkiye Diyanet İşleri Yayınları. Ankara.
2 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-2 Yazır, Mahmud Bedreddin, 1981, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Aleminde Kalem Güzeli, Türkiye Diyanet İşleri Yayınları. Ankara.
3 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-3 Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
4 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-4 Ali Mustafa, 1926. Menakıb- Hünerveran, (Neşr. İ.E. Mahmut Kemal) İstanbul.
5 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-5 Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
6 Hat sanatıyla ilgili kavramlar-6 Barthold, W, 1963. (Neş. Fuad Köprülü) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara.
7 Hat sanatında besmele istifleri Serin, Muhittin, 2003, Hat Sanatı ve meşhur Hattatlar,: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul.
8 Hat sanatında hilye tasarımları Mustakimzade (Süleyman Sadeddin), 1928. Tuhfe-i Hattatin (Neşr. İ. M. K. İnal), İstanbul
9 Hat sanatında Kelime-i Tevhid tasarımları Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
10 ara sınav
11 Hat sanatı-Mevlevilik ilişkisi Özkafa, Fatih, Mevlevilk Kültürü Işığında Hz. Mevlana İstifli Hat Levhaları
12 Hz. Mevlana ilgili hat eserleri Özkafa, Fatih, Mevlevilk Kültürü Işığında Hz. Mevlana İstifli Hat Levhaları
13 Hat sanatında yazı-resimler Ali Alparslan, Yazı-Resim
14 Hattat padişahlar Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999
15 dosya değerlendirmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 18
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 11
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hat sanatıyla ilgili temel kavramları tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Hat sanatının madde ve mana yönüyle ilgili yorumlar yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Yazı ve kalem ilişkisini kurarak yorumlar yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Devletin sosyal ve ekonomik gücünün sanata etkisi hakkında yorumlar yapabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20