GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   TEKSTİLDE KONSERVASYON VE RESTORASYON
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2401670 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tekstilde Konservasyon ve Restorasyon kavramlarının tanımı ve anlaşılması, organik ve inorganik malzeme gruplarının tanımlanarak farklı özelliklere sahip bu malzemelerin bozulma nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin kavratılması konularını kapsar. Tekstil alanında konservasyon ve restorasyonun öneminin kavratılması, korumacılık, restorasyon ve onarımın temel kavramları, tekstillerin bozulmaya karşı korunması ve bozulmaya sebep olan nem, sıcaklık, ışık, hava kirliliği ve biyolojik etmenlerin tanımı, denetimi, ölçümü konuklarında temel bilgiler verilir. Dünya da ve Türkiye de restorasyonun önemi, gelişimi, restorasyon ile ilgili kuruluşlar ve çalışma biçimleri incelenir. Bu bilgiler ışığında tekstil örneği üzerinde konservasyon ve restorasyonda kullanılan bazı teknikler ile küçük çapta uygulamalar yapılması ve teorik bilgilerin pekiştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 30 20 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Karşılıklı anlatım tekniği, örnekler eşliğinde uygulamalar ve gösteri teknikleri kullanılmaktadır
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tekstilde Konservasyon ve Restorasyon kavramlarının tanımı ve anlaşılması Öztürk İsmail, Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması ? Onarımı, Mor Fil Yayınları. Ankara, 2007, 112 sayfa
2 Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarının aktarılması Öztürk İsmail, Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması ? Onarımı, Mor Fil Yayınları. Ankara, 2007, 112 sayfa
3 Tarihi tekstillerin korunma biçimlerinin kavratılması, geliştirilen yöntemler Anmaç Elvan, Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri, 2000 Ankara
4 Tarihi tekstillerin temizliğinde kullanılması gereken malzemelerin öğretilmesi Anmaç Elvan, Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri, 2000 Ankara
5 Tarihi tekstillere gerekli hallerde onarım prensiplerinin aktarılması Karavar Gonca, Halı kilim Restorasyonunda Kullanılan Teknikler, 1999, Ankara
6 Tarihi tekstillerin korunma biçimlerinin kavratılması, geliştirilen yöntemler Karavar Gonca, Halı kilim Restorasyonunda Kullanılan Teknikler, 1999, Ankara
7 Korunması planlanan bir tekstil ürününün belgelenmesine yönelik yapılan restitüsyon çalışmaları hakkında bilgi aktarımı Karavar Gonca, Halı kilim Restorasyonunda Kullanılan Teknikler, 1999, Ankara
8 Seçilen halının kimlik bilgilerinin tesbiti ve teknik analizinin yapılması - raporlama Aydın, Öznur, Halının Onarımı ve Restorasyonu, Kültür ve Sanat. Sayı: 36, 1997.
9 Seçilen bir halının eksik bölümünün tasarımsal açıdan tamamlanarak restitüsyon çalışması yapılması- uygulama Aydın, Öznur, Halının Onarımı ve Restorasyonu, Kültür ve Sanat. Sayı: 36, 1997.
10 VİZE SINAVI
11 Uygulama devam Leloğlu Ünal Serap, İzmirde Teknik Analiz ve Halı Restorasyonu Semineri, 1997, İzmir
12 Tekstillere zarar veren etmenler ve bunlara karşı alınacak önlemler Anmaç Elvan, Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri, 2000 Ankara
13 Müzecilikte eserlerin korunma ve restorasyon faaliyetleri ? uygulama biçimleri Yücel, Erdem., Türkiyede Müzecilik, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başvuru ve El Kitapları Dizisi: 5, İstanbul, 1999.
14 Tekstil ürünlerinin korunması ve arşivlenmesinde disiplinlerarası çalışma ve önemi Harmancıoğlu Mustafa, Yünlülerin güve ve diğer zararlılardan korunması, 1964, İzmir
15 Genel değerlendirme konuların pekiştirilmesi Erder Cevat, Kültürel Varlıkların Korunmasında Bilim ve Teknoloji, 1987, İstanbul
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Tarihi tekstillerin korunma biçimlerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 3 3.Tarihi tekstillerin temizliği ve korunması için gerekli yöntemleri bilir ve kullanır. 3
D.Ö.Ç. 4 4.Tarihi tekstillerin temizliğinde kullanılması gereken malzemeleri bilir. 2
D.Ö.Ç. 5 5.Tarihi tekstillerin restorasyonu için yöntem ve teknikleri bilir 2
D.Ö.Ç. 6 6.Eserleri koruma ve saklama bilinci gelişmiştir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20