GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   KALEM İŞİ - II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2401664 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geleneksel Türk Sanatları alanında, uzman öğretim elemanları tarafından eğitim almış, sanatını aslına uygun bir şekilde öğrenmiş, teorikte ve pratikte uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, lisansüstü proğrama hazır, sanat etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı, mesleki gelişimin hayat boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 10 0 90 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Uygulama,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kalem işi sanatına giriş ve geçen dönemin tartışılması
2 Anadolu Selçuklu Sanatında Kalem İşleri ARSEVEN, C.Esad, Türk Sanatı, İstanbul 1928. ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı El Kitabı, İstanbul 1993.
3 Beylikler Dönemi Sanatında Kalem İşleri ARSEVEN, C.Esad, Türk Sanatı, İstanbul 1928. ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı El Kitabı, İstanbul 1993.
4 14. Yüzyıl Anadolu Beylikler Mimarisinde Kalem İşleri ÖZBEK, Yıldıray, Erken Dönem Osmanlı Taş Süslemesi, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999,s.335-352.,ÖNGE, Yılmaz, ?XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu Mi'mari Eserlerini Süsleyen Boyalı Nakışlar?, Önasya, C.4, S.43, Ankara 1969, s.8 - 9.
5 Erken Osmanlı Devri Tezyinatı ve Örnekleri DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mi'marisinde Süsleme-Erken Devir 1300-1453,İstanbul 1979ÖZBEK, Yıldıray, Erken Dönem Osmanlı Taş Süslemesi, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999,s.335-352, İRTEŞ, M.Semih,?15.yüzyıl Bursa ve Edirne Kalem İşi Hat Örnekleri?, Hüsn-i Hat Buluşması, İstanbul 2008,s.155-156.
6 Erken Osmanlı Devri Mimarisinde Kalem İşleri ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimârisi Orhan Gazi'den Başlayarak Sonuna Kadar Padişahlara Göre Gelişmesi, İstanbul 1986, AYVERDİ, E.Hakkı - YÜKSEL, İ.Aydın, İlk 250 Senenin Osmanlı Mi'marisi, İstanbul 1976. AYVERDİ, E.Hakkı, ?Erken Osmanlı Mi'marisi?, Osmanlı Mîmârisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri,C.II, İstanbul 1972, BAĞCI, Serpil, ?Erken Osmanlı Kalem İşleri Üzerine Bazı Gözlemler?,In Memorian İ. Metin Akyurt ve B. Devam Anı Kitabı, İstanbul 1995,s.33-40,
7 Klasik Osmanlı Tezyinatı ve Örnekleri DOĞANAY, Aziz, ?Osmanlı Mimarisinde Tezyînât?, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999,s.324-333, DERMAN, F.Çiçek, DURAN, Gülnur, ?Şahkulu?, TDVİA, C.38, İstanbul 2010, s.283-284.
8 Klasik Osmanlı Mimarisinde Kalem İşleri DEMİRİZ, Yıldız, ?Osmanlı Kalem İşleri? ?, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999, s.297-304. , DOĞANAY, Aziz, ?Osmanlı Mimarisinde Tezyînât?, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999,s.324-333, İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
9 Mimar Sinan ve Yapılarında Tezyinat Anlayışı RAMAZANOĞLU, Gözde, Mimâr Sinan'da Tezyînât Anlayışı, Ankara 1995.
10 17. Yüzyıl Osmanlı Mimari Tezyinatı RENDA, Günsel, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı-1700-1850, Ankara 1977. RENDA, Günsel, ? Restorasyon Çalışmalarında Kalem İşleri ve Duvar Resimlerinin Yeri?
11 18. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Batı Etkili Kalem İşleri TUNÇAY, Rauf, ?XIII. ve XVIII. Asırlar Arasında Türk Süsleme Sanatları?, Türk Kültürü, Türk Kültürünün Araştırma Enstitüsü, S.15,Ocak1964,s.30-36.
12 Batı Etkili Osmanlı Barok-Rokoko Kalem İşi Tezyinatı RENDA, Günsel, ?19.yy'da Kalem işi Nakış-Duvar Resmi?,Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi,C.6, İstanbul 1985, s.1530-1534.,RENDA, Günsel, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı-1700-1850, Ankara 1977, ARSEVEN, C.Esad, Barok Sanat, İstanbul 1977, ATASOY, Nurhan, ?Barok?, TDVİA,C.5, İstanbul 1992,s.81-83,
13 Cumhuriyet Dönemi Kalem işi Tezyinatı
14 Sunumlar
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kalem işi ve tekniğini kullanarak ürünler verebilme, 4
D.Ö.Ç. 2 Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilme, 4
D.Ö.Ç. 3 Kalem işi sanatını benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilme, 4
D.Ö.Ç. 4 Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilme, 4
D.Ö.Ç. 5 Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilme, 4
D.Ö.Ç. 6 Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilme, 4
D.Ö.Ç. 7 Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilme, 4
D.Ö.Ç. 8 Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilme, 4
D.Ö.Ç. 9 Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilme, 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20