GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2401646 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Koordinator E-mail k-koroglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. KÂZIM KÜÇÜKKÖROĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri ile yapılan araştırmanın etkili bir şekilde nasıl sunulacağı hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 50 0 50 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, görsel sunular, video film izleme önerileri, yazı ve yorumlama ödevleri ile desteklenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilim nedir? Bilimsel araştırma nedir? Başlıca araştırma modelleri ve araştırma basamakları nelerdir? Bilimsel bir araştırmada ne amaçlanır? Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
2 Literatür taraması, hangi durumlarda alıntı yapılmalıdır? Bilimsel bir araştırmada nelere dikkat edilmesi gerekir? Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
3 Araştırma konusu seçilirken nelere dikkat edilir? Taslak plan nasıl hazırlanır? - Örnek bir makalenin incelenmesi Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
4 Etkili bir sunum nasıl gerçekleştirilir? Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
5 Etkili bir sunum için neler yapılmalıdır? Etkili bir sunum için gerekli teknik ve fiziki şartlar nasıl olmalıdır? Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
6 Nicel ve nitel araştırma tekniklerinin kısa değerlendirilmesi. Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
7 Örnek bir makalenin incelenmesi. Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
8 Örnek bir makalenin incelenmesi. Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
9 Örnek bir tez incelenmesi. Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
10 Hazırlanan araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
11 Ara Sınav
12 Hazırlanan araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
13 Hazırlanan araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
14 Hazırlanan araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
15 Hazırlanan araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması Dinler, Zeynel (2006). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar,(5.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. Aziz, Aysal (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, (4.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karpuz, Haşim (2009). Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Bilimsel kaynakları okur, anlar ve yorumlar 3
D.Ö.Ç. 3 3. Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini getirebilir, Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilir 3
D.Ö.Ç. 4 4. Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapabilir 3
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırmalarını etkili bir şekilde topluluk önünde sözlü olarak ifade edebilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20