GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - VI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2401640 4 / 4 11
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hat sanatında celi olarak tanımlanan yazıların tasarım aşamalarını detaylı olarak tarif ederek, celi yazıların eskiz safhasından tamamlanma sürecine kadarki kısımlarını izah etmek ve aynı zamanda celi sülüs, celi divani veya celi talik bir tasarım yaptırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Celi yazılar ve özellikleri Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
2 İstif Teknikleri Bayat, Ali Haydar, 2007, Mîzânül-Hatt (Firûz Beye Ait), İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma vakfı yayınları, İstanbul.
3 Harekeler ve Fonksiyonları Hat ve Tezhip Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
4 Mühmel Harfler Serin, Muhittin, 2003, Hat Sanatı ve meşhur Hattatlar,: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul.
5 Tezyini İşaretler ve Kullanma Usulleri Boydaş, Nihat, 1994. Talik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, İstanbul.
6 Mühmel harflerle tezyini işaretlerin yazı çeşitlerine göre farklılıkları Mustakimzade (Süleyman Sadeddin), 1928. Tuhfe-i Hattatin (Neşr. İ. M. K. İnal),
7 Celi yazıda kalıp çıkartma Türklerde Yazı Sanatı, Ankara 1958.
8 Yazı Büyütme Üsulleri Alparslan, Ali, 1989. `İslam Yazı Sanatı Doğuştan günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul
9 Yazı iğneleme çeşitleri Yazır, M. Bedrettin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli I-III, DİB Yay. Ankara 1982.
10 ara sınav
11 Hat sanatında tashih Yazır, M. Bedrettin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli I-III, DİB Yay. Ankara 1982.
12 Hat sanatında karalamalar Yazır, M. Bedrettin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli I-III, DİB Yay. Ankara 1982.
13 Hat sanatında taklit ve önemi Yazır, M. Bedrettin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli I-III, DİB Yay. Ankara 1982.
14 Hat sanatında icazet müessesesi ve imza çeşitleri Yazır, M. Bedrettin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli I-III, DİB Yay. Ankara 1982.
15 dosya değerlendirmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 18
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 11
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Celi yazıları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Kalıp çıkartma usulünü öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Yazı tashihinin inceliklerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 Karalamaların hat sanatı bakımından önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 İcazet ve imza çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20