GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   KUMAŞ ANALİZİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401571 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, dokuma kumaş türüne göre kumaş analizi ile ilgili bilgi ve becerilerin verilmesini ve kumaşların ayrıntılı analizlerinin yapılmasını kapsar. Öğrenciye işlem sırasına göre düz dokuma, havlu, kadife, dar dokuma kumaşların ve halı dokumaların analizlerini ve bilgisayar destekli armürlü ve jakarlı kumaş analizi yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede analiz bilgileri kullanılarak yeniden tasarım ve üretim planlaması için bilginin kullanabilme becerisi kazanılır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 30 20 0 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, gerçek yaşantı ortamlarında gözlem yapma, gezi, araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Farklı kumaş yapılarını ve özelliklerini tanıyabilme konusunda bilgi, analiz nedir, analiz teknikleri hakkında bilgi Başer Güngör, Dokuma Tekniği ve Sanatı, Cilt.1, Basım 2, İzmir, 2004.
2 Dokuma Kumaşlarda analiz ve üretim hesaplamaları, tahar çeşitleri ve uygulamaları, doku raporunun çıkarılması, tahar planına bağlı olarak hareket planının oluşturulması EREN R., Dokuma Hazırlık Teknolojisi, MKM Yayıncılık, Bursa, 2009.
3 Tahar çeşitleri ve uygulamaları, doku raporunun çıkarılması, tahar planına bağlı olarak hareket planının oluşturulması, basit doku türevlerinin farklı tahar planları ile üretimi Şeber Bahattin, Alpan Dilek, Kumaş Yapı Bilgisi, İTKİB Yayınları, İstanbul, 1989. Komisyon, Tekstil Teknolojisi I-II, İstanbul, 1994.
4 Bezayağı ve türev bir dokuma kumaşın analizi Şeber Bahattin, Alpan Dilek, Kumaş Yapı Bilgisi, İTKİB Yayınları, İstanbul, 1989. Komisyon, Tekstil Teknolojisi I-II, İstanbul, 1994.
5 Dimi kumaş ve türev bir dimi kumaş analizi Şeber Bahattin, Alpan Dilek, Kumaş Yapı Bilgisi, İTKİB Yayınları, İstanbul, 1989. Komisyon, Tekstil Teknolojisi I-II, İstanbul, 1994.
6 Saten kumaş ve saten türevi kumaş analizi Başer Güngör, Dokuma Tekniği ve Sanatı, Cilt.1, Basım 2, İzmir, 2004.
7 Renk raporlu dokuma kumaşların analiz ve üretim hesapları, çözgü ve atkı renk raporlarının çıkarılması, ilgili renk raporlarına bağlı olarak gerekli çözgü ve atkı iplik miktarlarının hesaplanması Başer Güngör, Dokuma Tekniği ve Sanatı, Cilt.1, Basım 2, İzmir, 2004.
8 Takviye atkı veya çözgü iplikli dokuma kumaşların analiz ve üretim hesapları ve konuya ilişkin analiz uygulaması Çelik N., Dokuma Kumaş Analizi ve Tasarımı Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana, 2012.
9 Çift katlı dokuma kumaşların analiz ve üretim hesapları Çelik N., Dokuma Kumaş Analizi ve Tasarımı Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana, 2012.
10 VİZE SINAVI
11 Havlu kumaşlarda analiz ve üretim hesapları Çelik N., Dokuma Kumaş Analizi ve Tasarımı Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana, 2012.
12 Basit örme kumaşların tanıtımı, örme kumaşlarda analiz ve üretim hesapları Spencer, D. J., Knitting Technology, Pergamon Pres, (1989)
13 Düz ve yuvarlak örmede üretim hesapları Spencer, D. J., Knitting Technology, Pergamon Pres, (1989)
14 Basit örme kumaşların analizleri Başer, Güngör, Kumaş Tasarımı ve Analizi, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1983.
15 Analiz bilgilerinin tasarım ve üretim planlaması için kullanımı: raporlama, değerlendirme Acuner A., Tasarımda Konstrüksiyon Esasları, Mart Matbaacılık Sanatları, İstanbul, 2001.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 7 7
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Farklı kumaş yapılarını ve özelliklerini tanır. 2
D.Ö.Ç. 2 2 Dokuma ve örme kumaş yapılarını analiz eder. 2
D.Ö.Ç. 3 3.Farklı kumaş analiz tekniklerini bilir 4
D.Ö.Ç. 4 4.Dokuma kumaş teknik yapısını ayırt edebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Örme kumaş teknik yapısını ayırt edebilir. 2
D.Ö.Ç. 6 6. Dokuma ve örme kumaş analizi ile kumaş tiplerini tanır. 3
D.Ö.Ç. 7 7.Analiz verilerini kullanarak benzer ve yeni kumaş tasarımı yapar. 4
D.Ö.Ç. 8 8.Analiz etme becerisini kullanarak alanında bilgi transferi sağlayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20