GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   KUMAŞ YAPI BİLGİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401570 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Zuhal TÜRKTAŞ
Koordinator E-mail zbezirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tekstil sektöründe kullanılan kumaş yapıları hakkında genel bilgi verilir. Kumaşın tanımı, nitelikleri, üretim özellikleri, üretildiği tezgah türlerine ilişkin bilgiler aktarılır. Bu bilgiler ışığında dokuma ve örme kumaşların temel yapıları, dokuma ve örme kumaş türleri, özellikleri ve kullanım alanları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ayrıca temel dokuma örgü raporları ve türevleri anlatılarak, renk ve örgü ile desenlendirme yöntemleri, tahar, armür ve tarak raporları öğretilmekte, bilgiler kumaş analizleri yaptırılarak desteklenmektedir. Bu sürecin sonunda öğrenciler dokuma aşaması için hazır hale gelmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 30 30 0 40 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze anlatım tekniğine bağlı olarak anlatılan ders, görsel örnekler ile desteklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dokuma kumaşların tanımı, dokumanın sınıflandırılması, kumaş yapımı için temel dokuma hareketleri. Şeber Bahattin, Alpan Dilek, Kumaş Yapı Bilgisi, İTKİB Yayınları, İstanbul, 1989. Komisyon, ?Tekstil Teknolojisi I-II,? İstanbul, 1994.
2 Dokuma hazırlık ve levendin hazırlanması, çözgü besleme kontrolü, ağızlık açma, ağızlık açma çeşitleri, kumaş yapısı ve ağızlık açma arasındaki temel ilişki. Şeber Bahattin, Alpan Dilek, Kumaş Yapı Bilgisi, İTKİB Yayınları, İstanbul, 1989. Komisyon, ?Tekstil Teknolojisi I-II,? İstanbul, 1994.
3 Atkı atımı, atkı atım sistemleri, tefe vuruşu, tefe vuruş gücü ve kumaş oluşum çizgisi arasındaki temel ilişki. Yılmaz Nuray, Anmaç Elvan, Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
4 Temel örgüler bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Başer Güngör M.Ü.G.S.F. Dokuma Kumaşların Tasarlanması
5 Temel örgüler dimi örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Başer Güngör M.Ü.G.S.F. Dokuma Kumaşların Tasarlanması
6 Temel örgüler saten örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Başer Güngör M.Ü.G.S.F. Dokuma Kumaşların Tasarlanması
7 Dokuma kumaşların analizi Schoeser Mary, ?World Textiles a Concise History?, Thames & Hudson World of Art Print, Newyork, 2003.
8 Temel dokuma tasarımı, tasarım-üretim parametreleri Atalayer Günay M. Ü. G. S. F. Dokuma Tasarım Ders notları 2001 - 2007
9 Örme kumaşların sınıflandırılması, temel örme kumaşlar ve kullanım alanları Yılmaz Nuray, Anmaç Elvan, Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
10 VİZE SINAVI
11 Örme kumaşların üretim teknikleri Yılmaz Nuray, Anmaç Elvan, Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
12 Temel örme kumaş yapıları, Düz örgü kumaş, haroşa örgü, rib örgü, interlock örgü Yılmaz Nuray, Anmaç Elvan, Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
13 Örme kumaşların analizi Yılmaz Nuray, Anmaç Elvan, Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
14 Örme ve dokuma kumaşlar arasındaki temel farklılıklar Atalayer Günay M. Ü. G. S. F. Dokuma Tasarım Ders notları 2001 - 2007
15 Genel Değerlendirme Atalayer Günay M. Ü. G. S. F. Dokuma Tasarım Ders notları 2001 - 2007
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 7
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Kumaşı oluşturan, hammeddeler ve temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur ve tanır. 2
D.Ö.Ç. 2 2.Dokuma ve örme kumaş arasındaki farkları bilir. 3
D.Ö.Ç. 3 3.Dokuma ve örme kumaşların nerede kullanılacağını bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Dokuma kumaşlarda kullanılan temel örgülerin özelliklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Kumaşın dokunmasındaki aşamaları (tahar ve armür planları) öğrenir. 2
D.Ö.Ç. 6 6.Dokumada kullanılacak atkı ve çözgü renk raporunu oluşturabilir. 2
D.Ö.Ç. 7 7. Örgü ve çeşitlerini tanır. Örgü oluşturma yöntemlerini öğrenir ve değerlendirir. 2
D.Ö.Ç. 8 8. Kumaş analizi yapar, dokuma tekniklerini sınıflandırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20