GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Kalemişi - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401564 1 / 2 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Koordinator E-mail afbaysal gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geleneksel Türk Sanatları alanında, uzman öğretim elemanları tarafından eğitim almış, sanatını aslına uygun bir şekilde öğrenmiş, teorikte ve pratikte uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, lisansüstü proğrama hazır, sanat etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı, mesleki gelişimin hayat boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Uygulama,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kalem İşi Sanatı ARSEVEN, C.Esad, Türk Sanatı, İstanbul 1973. , İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
2 Kalem işi ve motiflerinin kaynak-köken tartışmaları KESKİNER, Cahide, Türk Motifleri, Turing, İstanbul 1990, KESKİNER, Cahide, Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler, Hatai, Ankara 2002, AKAR, Azade-KESKİNER, Cahide, Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul 1978.
3 Duvar Resimleri ve Motiflerin Değerlendirilmesi ARIK, Rüçhan, ?Osmanlı Sanatında Duvar Resimleri?,Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Ankara 1999,s.423-437, RENDA, Günsel, ?19.yy'da Kalem işi Nakış-Duvar Resmi?,Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi,C.6, İstanbul 1985, s.1530-1534.
4 Kalem İşi Teknikleri İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432, NEMLİOĞLU, Candan, 15.16.ve 17. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Kalem İşleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989.
5 Sıva Üzeri Kalem İşi Tekniği İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
6 Ahşap Üzeri Kalem İşi Tekniği İRTEŞ, M.Semih, ?Ahmet Paşa Câmii Ahşap Üstü Kalem İşleri?, Arkitekt, S.96, İstanbul 1996, s. 66-71, KANTARCIOĞLU, A. Serda, ?Ahşap Üstü Kalem İşi?, Türkiyemiz, S.70, İstanbul 1993, s.50-58.
7 Bez ve Deri Üzeri Kalem İşi Tekniği İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
8 Taş ve Mermer Üzeri Kalem İşi Tekniği İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
9 Malakari Kalem İşi Tekniği İRTEŞ, M.Semih, ?Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını?, Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara 1985, s.425-432.
10 Motiflerin kaynağı ve anlam boyutları, ikonografisi ve sembolizmi, ÇORUHLU, Yaşar, ?Türk İslâm Sanatının ABC'si?, İstanbul 2000.
11 Hun ve Göktürk Sanatında Duvar Resimleri DİYARBEKİRLİ, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul 1972,DİYARBEKİRLİ, Nejat, ?Türk Sanatının Kaynaklarına Doğru?Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, İstanbul 1969,s.150-181, ÇORUHLU, Yaşar, ?Göktürk Sanatı?, Türkler,C.4, Ankara 2002,s.91-99.
12 Uygur Sanatında Duvar Resmi ÇORUHLU, Yaşar, ?Erken Devir Türk Sanatı?, İstanbul 2007.
13 Karahanlı,Gazneli ve Büyük Selçuklu SanatındaDuvar Resimleri KAREV, Yuri, Semerkand Kalesindeki Karahanlı Duvar Resimleri: İlk Rapor ve İlk İntibalar, (çev. A. Gedik, A.F. Baysal), İstem 18, Konya 2011,s.113-160.
14 Öğrenci Sunumları
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : 1 1
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 1
Arazi Çalışmaları : 1 2
Vaka Çalışmaları : 1 1
Projeler : 1 2
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : 1 1
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sanat ve tasarım bilgilerini mimari tezyinat alanında kullanabilme ve uygulayabilme becerisi,
D.Ö.Ç. 2 Tasarım problemini oluşturma, değerlendirme,
D.Ö.Ç. 3 Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi,
D.Ö.Ç. 4 Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi,
D.Ö.Ç. 5 Fikir ve sanat eserleri alanında mesleki ve etik sorumluluk alabilme becerisi,
D.Ö.Ç. 6 Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışmalarını sunabilme becerisi,
D.Ö.Ç. 7 Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi,
D.Ö.Ç. 8 Tezyinat ve tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme yorumlayabilme becerisi,
D.Ö.Ç. 9 Alanındaki teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme,
D.Ö.Ç. 10 Alanındaki teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme,
D.Ö.Ç. 11 Kalem İşi sanatını kullanarak ürünler verebilme, 4
D.Ö.Ç. 12 Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilme, 4
D.Ö.Ç. 13 Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilme, 4
D.Ö.Ç. 14 Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilme, 4
D.Ö.Ç. 15 Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilme, 4
D.Ö.Ç. 16 Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, Kalem işi ve Cilt sanatlarında özgün tasarımlar yapabilme ve uygulayabilme, 4
D.Ö.Ç. 17 Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilme, 4
D.Ö.Ç. 18 Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilme, 4
D.Ö.Ç. 19 Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilme, 4
D.Ö.Ç. 20 Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilme, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20