GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   OSMANLI PALEOGRAFİSİ - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401543 0,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesi alfabesiyle ve rik'a, nesih, ta'lik, dîvânî gibi farklı yazı çeşitleriyle yazılmış matbu olmayan el yazması metinleri okuyup çözümlemek, arşivcilik ve Osmanlı arşivleri hakkında genel bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 70 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru&Cevap, Gösterim, Okuma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Paleografi ilmi ve diğer ilimlerle münâsebetleri. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
2 İslâm dünyasında yazı ve gelişmesi. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
3 İslâmî devirden kalan Arap yazısının en eski vesikaları. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
4 İran yazısı ve inkişâf seyri. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
5 Osmanlılar dönemi Türk yazısı ve inkişâf seyri. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
6 İslâm dünyasında hat çeşitlerinin teşekkülü ve bazı ıstılahlar. Makılî ve Kûfî hatları. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
7 Aklâm-ı Sitte: Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhânî, Tevkî', Rikâ'. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
8 Diğer Hatlar: Ta'lîk, Rik'a, Dîvânî, Siyâkat. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
9 İslâm'da diplomatik ilminin doğuşu. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
10 Ara Sınav
11 Arşivcilik. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
12 Bazı arşiv ıstılahları: Ağa arzı, ahidnâme, adâlet emri, adâlet fermanı, adâletnâme. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
13 Bazı arşiv ıstılahları: Arz, âzâdnâme, berât, buyruk, buyruldu. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
14 Bazı arşiv ıstılahları: Cihet, defterdar telhisi, dîvân tezkiresi, emr-i şerîf, eyâlet buyruldusu. BALTACI, Cahit, İslâm Paleografyası, İstanbul 1989.
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : 1 3
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 3
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış herhangi bir metnin rika, nesih, talik, dîvânî gibi hangi yazı çeşidiyle yazıldığını açıklar. 2
D.Ö.Ç. 2 Nesih ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır. 2
D.Ö.Ç. 3 Rik'a ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Ta'lik ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Dîvânî ile yazılmış herhangi bir vesikayı okuyup çözümleme becerisi kazanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20