GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   Hat Tasarımı - V
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2401540 4 / 4 14
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Koordinator E-mail berikoglu84 gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Betül ERİKOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hat sanatının zirve dönemi sayılan 19. yüzyıla hazırlık mahiyetindeki başlıca 17. ve 18. yüzyıl hattatlarını tanıtmak bu sanatçıların hat estetiğine yapmış oldukları katkıları öğretmek ve Mustafa Rakım, M. Celaleddin, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Şevki Efendi gibi birçok önemli hattat ve bunların mektepleri hakkında malumat vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 100 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 18. Yüzyılda yaşamış hattatlar ve eserleri Alparslan, Ali 1977.?Mimari Yapıların Yazı Sanatı Bakımından Önemi? Boğaziçi Üniversitesi Dergisi S:4-5. İstanbul.
2 19. yüzyılda hat sanatında görülen önemli gelişmeler Aslanapa, Oktay, 1955. Diez E., Türk Sanatı, İstanbul
3 Mustafa Rakım Efendi ve ekolü Eddali, Abdülaziz, 1980. El Hattata, Kahire
4 Mahmud Celaleddin Efendi ve ekolü Fezaili, Habibullah, 1350. Atlas-ı Hatt, Isfahan.
5 Kadıasker Mustafa İzzet Efendinin hayatı, şahsiyeti ve sanatı Serin, Muhittin, 2003, Hat Sanatı ve meşhur Hattatlar,: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul.
6 Şefik Bey ve eserleri Türklerde Yazı Sanatı, Ankara 1958.
7 Mehmed Şevki Efendi ve sülüs-nesih yazılarına katkıları Alparslan, Ali, 1989. `İslam Yazı Sanatı Doğuştan günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul
8 Sami Efendinin celi hattına katkıları ve öğrencileri Serin, Muhittin, 2003, Hat Sanatı ve meşhur Hattatlar,: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul.
9 Nazif Bey, Hasan Rıza Efendi, Aziz Efendi Özkafa, Fatih, İstanbulun Meşhur Hattatları, Kültür AŞ. Yay., İstanbul.
10 ara sınav
11 Reisülhattatin Kamil Akdik ve sanatı Özkafa, Fatih, İstanbulun Meşhur Hattatları, Kültür AŞ. Yay., İstanbul.
12 Mustafa Halim Özyazıcı ve sanatı Özkafa, Fatih, İstanbulun Meşhur Hattatları, Kültür AŞ. Yay., İstanbul.
13 Hamid Aytaç, sanatı ve öğrencileri Özkafa, Fatih, İstanbulun Meşhur Hattatları, Kültür AŞ. Yay., İstanbul.
14 Kemal Batanay, Ali Alparslan ve bazı son dönem hattatları Özkafa, Fatih, İstanbulun Meşhur Hattatları, Kültür AŞ. Yay., İstanbul.
15 dosya değerlendirmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 21
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 14
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönemdeki hattatların ve önemli öğrencilerinin yazılarının tanıyabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Bu dönemdeki yazının durumunu metin, istif, yazı-mekan ilişkisi ve uslûb açısından değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Mustafa Rakım, M. Celaleddin, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Nazif Bey, Şevki Efendi, Halim Efendi, Hamid Bey gibi meşhur hattatlar hakkında bilgi sahibi olur ve üsluplarını tanıyabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Hat sanatının en olgun dönemi kabul edilen 19. yüzyıl hattatları ile onların öğrencilerinden hat sanatını Cumhuriyet dönemine aktaran simalar hakkında bilgi edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20