GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   DOĞAL BOYA UYGULAMALARI-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401468 1 / 2 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral AKAN
Koordinator E-mail makan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Meral AKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bitkisel boyacılıkta kullanılan haslık ölçümlerine neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı. Haslık türlerinin tanıtılması. Haslık türlerinin özelliklerine göre ölçüm yöntemleri. Skalanın tanımlanması. Haslık türlerine göre skala seçimi. Seçilen skalanın derecelerinin öğretilmesi. Ölçüm yönteminin uygulanması. Mavi yün skala, gri skala ve gri-beyaz skalanın kullanım yöntemleri. Işık, sürtünme ve su damlası haslığının bu skalalar ile ölçülmesine dayanan uygulamalar. Elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. Sonuçların bitkisel boya sektöründe kullanımı. Mukavemet kavramının açıklanması. Mukavemet ölçümüne neden ihtiyaç duyulduğu. Renklendirilmiş ve mordanla işlem görmüş yün ipliklerde mukavemet değerlerindeki değişimin yorumlanması. Mukavemet ölçüm cihazının tanıtılması. Mukavemet ölçüm uygulamaları. Renk bilgisi, renk değerlerinin objektif ölçüm yöntemlerinin tanıtılması. Ölçüme neden ihtiyaç duyulduğu. Objektif renk ölçümünde kullanılan renk değerleri. dE formülünün öğretilmesi. Objektif renk ölçümü ve hesaplanması uygulamaları. Haslık, mukavemet ve objektif renk değeri ölçüm sonuçlarının bitkisel boyacılıkla ilgili araştırmalarda kullanımı ile ilgili genel bilgiler. Elde edilen verilerin genel değerlendirilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 40 0 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Renk, haslık, mukavemet ölçüm uygulamaları, teorik anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bitkisel boyacılıkta haslık kavramı. Neden haslık ölçümü yapıldığı. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
2 Bitkisel boyacılıkta kullanılan haslık türlerinin sınıflandırılması. M. Harmancıoğlu, Türkiye'de Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çeşitli Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1955.
3 Haslık ölçümünde kullanılan skalalar. TSE kriterleri. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
4 Haslık türlerine göre skala seçimi ve uygulaması, elde edilen haslık değerlerinin hesaplanması. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
5 Mavi yün skala ile ışık haslığı ölçümü M. Harmancıoğlu, Türkiye'de Bulunan Önemli Bitki Boyalarından Elde Olunan Renklerin Çeşitli Müessirlere Karşı Yün Üzerinde Haslık Dereceleri, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1955.
6 Gri-gri skala ile su damlası haslığı ölçümü Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
7 Beyaz-gri skala ile sürtünme haslığı ölçümü Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
8 Mukavemet kavramının tanıtılması ölçümüne duyulan ihtiyacın kavratılması. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983
9 Mukavemet ölçüm cihazının tanıtılması, uygulamanın yapılması. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
10 Vize sınavı
11 Objektif renk ölçümü tanımlanması. İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999
12 Renk ölçümünde gerekli olan renk değerlerinin ölçümü. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
13 Ölçülen renk değerlerinin dE değeri elde etmek için hesaplanması. İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
14 Haslık, mukavemet ve objektif renk değeri ölüm sonuçlarının bitkisel boyacılıkla ilgili araştırmalarda değerlendirilmesi. Ü. Eyüboğlu vd., Doğal Boyalarla Yün Boyama, İstanbul, 1983.
15 Ders sonu genel değerlendirme. İ. Öztürk, Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama, İzmir, 1999.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Bitkisel boyacılıkta kullanılan haslık ölçümlerine neden ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını bilir. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Haslık türlerini ve bu haslıkları ölçüm yöntemlerini ayırt eder. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Haslık türlerine göre skala seçimi ve değerlendirmesi yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Işık, sürtünme ve su damlası haslığının seçtiği skalalar ile ölçüm uygulamalarını gerçekleştirir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mukavemet kavramını tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Mukavemet ölçüm cihazını tanır, uygulama yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Renk bilgisini tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Objektif renk ölçüm yöntemine duyulan ihtiyacı tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Objektif renk ölçümünde gerekli renk değerlerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Colorimetri cihazında ölçüm yapabilir ve sonuçları hesaplar. 3
D.Ö.Ç. 11 11. Haslık, mukavemet ve objektif renk değeri ölçüm sonuçlarını bitkisel boyacılıkla ilgili araştırmalarda kullanabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20