GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   TÜRK DESENLERİ - IV
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401467 2,00 / 4,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Ögr. Gör. Ersan Perçem
Koordinator E-mail ersanpercem gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1.Tezyini sanatlarda kullanılan klasik desenler hakkında bilgi vermek, desenlerin önemi, gruplandırılması ve desen çizim tekniğini öğretmek, 2.Serbest desen analizi ve fırça uygulamasını yaptırmak, 3.Analizi yapılan deseni, özün motifler kullanılarak tekrar çizdirmek, 4.Belirlenen bir alan içerisine serbest, simetrik ya da asimetrik özgün desen tasarımları yaptırmak ve fırçayla uygulamasını göstermek, 5.Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile tam simetrili, serbest, çark-ı felek ya da ulama desen tasarımı çizdirmek ve renkli uygulamasını yaptırmak, 6.Kenarsuyu desenleri çizdirmek ve uygulatmak, 7.Klasik halı desen tasarımı yaptırmak, 8.Klasik halı desen tasarımının fırça uygulamasını yaptırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 70 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Tezyini sanatlarda kullanılan klasik desenler hakkında bilgi verilecek, desenlerin önemi, gruplandırılması ve desen çizme tekniği öğretilecektir. Serbest desen analizi ve fırça uygulaması yapılacaktır.Analizi yapılan desen, özgün motifler kullanılarak tekrar çizilecektir. Belirlenen bir alan içerisine serbest, simetrik ya da asimetrik desen tasarımı yapılarak, tasarlanan desenin çift tahrir ve fırça uygulaması yapılacaktır.Uygun ölçülerde hatayi grubu motifler ve rumi motifi kullanarak tam simetrili, serbest, çark-ı felek ya da ulama desen tasarımı tasarlanacak, çift tahrir tekniğinde renkli uygulaması yapılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kenar bezeme çeşitlerinden tekipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
2 Kenar bezeme çeşitlerinden tekipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
3 Kenar bezeme çeşitlerinden çiftipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
4 Kenar bezeme çeşitlerinden çiftipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
5 Kenar bezeme çeşitlerinden üçipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
6 Kenar bezeme çeşitlerinden üçipliğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
7 Simetrili kenar bezemelerinin tanımı ve belirlenen motif grupları ile kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
8 Simetrili kenar bezemelerinin tanımı ve belirlenen motif grupları ile kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
9 Kenar bezeme çeşitlerinden kitabeli zencereğin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
10 Vize
11 Kenar bezeme çeşitlerinden münhanili kenar bezemesinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
12 Kenar bezeme çeşitlerinden münhanili kenar bezemesinin tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
13 Zencerekli ara suyunun tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
14 Zencerekli ara suyunun tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
15 Zencerekli ara suyunun tanımı ve kurallarına uygun çizimi Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 7
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tezyini sanatlarda kullanılan klasik desen çeşitlerini ayırt edebilir ve desen çizme tekniğini bilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Tezyini sanatlarda kullanılan desenlerin analizini yapabilir, 3
D.Ö.Ç. 3 3. Belirlenen herhangi bir alana serbest ve simetrik bir desen tasarlayabilir, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Tasarlanan desenleri çift tahrir ve tonlama tekniğinde renkli uygulamasını yapabilir, 2
D.Ö.Ç. 5 5. Uygun alan içerisine seçilen motif grupları ile tam simetrili, serbest, çark-ı felek ya da ulama desen tasarımı, bu desenin çift tahrir ve fırça uygulamasını yapabilir, 3
D.Ö.Ç. 6 6. Klasik halı desen tasarımı ve fırça uygulamasını yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Kenarsuyu desenleri çizebilir ve uygulayabilir, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20