GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   TEZHİP TARİHİ - II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401449 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Erken Osmanlı Dönemi (1300-1453) tezhip sanatını tanıtmak, 2. Fatih Dönemi (1451-1481) tezhip sanatını tanıtmak, 3. II. Beyazıt Dönemi (1481?1512) tezhip sanatını tanıtmak, 4. Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512?1520) tezhip sanatını tanıtmak, 5. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) tezhip sanatını tanıtmak, 6. Batılılaşma Dönemi (1703-1922) tezhip sanatını tanıtmak, 7. Cumhuriyet Dönemi (1923- ) tezhip sanatını tanıtmak,
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 30 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve görseller ile konu anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Erken Osmanlı Dönemi (1300-1453) tezhip sanatını tanıtmak, Derman, F. Çiçek, ?Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi? Türkler, Cilt:12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.289?299
2 Aynı konunun devamı, Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? Osmanlı Uygarlığı, Cilt:2, (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
3 Fatih Dönemi (1451-1481) tezhip sanatını tanıtmak, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
4 Aynı konunun devamı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
5 II. Beyazıt Dönemi (1481?1512) tezhip sanatını tanıtmak, Tanındı, Zeren, ?Kurân-ı Kerîm Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri? 1400. Yılında Kurân-ı Kerîm. Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.90-121
6 Aynı konunun devamı, Tanındı, Zeren, ?Kurân-ı Kerîm Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri? 1400. Yılında Kurân-ı Kerîm. Antik A.Ş. Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.90-121.
7 Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512?1520) tezhip sanatını tanıtmak, Can, Yılmaz ve Gün, Recep, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yayınları, Samsun, 2005
8 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) tezhip sanatını tanıtmak, Çağman, Filiz, ?Kanûnî Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü (Ehl-i Hiref)?, Türkiyemiz Dergisi, S.54, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1988, s.11
9 Aynı konunun devamı, Mahir, Banu, ?Kanûnî Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslûbu Saz Yolu?, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, S.54, İstanbul: Akbank Yayınları, İstanbul, 1988, s.14-28
10 Vize sınavı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
11 Batılılaşma Dönemi (1703-1922) tezhip sanatını tanıtmak, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
12 Aynı konunun devamı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
13 Cumhuriyet Dönemi (1923- ) tezhip sanatını tanıtmak, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
14 Aynı konunun devamı. Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
15 Aynı konunun devamı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Erken Osmanlı Dönemi (1300-1453) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Fatih Dönemi (1451-1481) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 3 3. II. Beyazıt Dönemi (1481?1512) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512?1520) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 5 5. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 6 6. Batılılaşma Dönemi (1703-1922) tezhip sanatını tanır, 4
D.Ö.Ç. 7 7. Cumhuriyet Dönemi (1923- ) tezhip sanatını tanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20