GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   TEZHİP TASARIMI - IV
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401448 2 / 4 8
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Tezhip sanatında kullanılan klasik desenlerin analizini yaptırmak, 2. Orijinal desen tasarım çalışmaları yaptırmak, 3. Tarama tekniğinde renkli uygulamasını yaptırmak, 4. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Selçuklu ve Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü, Şahkulu'nun Saz Üslûbu, Karamemi Üslûbu, Ali Üsküdarî?) tanıtmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tezhip sanatında kullanılan klasik desenlerin analizinin yaptırılması, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
2 Aynı konunun devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
3 Aynı konunun devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
4 Orijinal desen tasarım çalışmalarının yaptırılması, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
5 Aynı konunun devamı, Duran, Gülnur, Ali Üsküdârî, Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2008
6 Aynı konunun devamı, Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? Osmanlı Uygarlığı, Cilt: 2, (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s.865?891
7 Tarama tekniğinde renkli uygulamasının yaptırılması, Duran, Gülnur, Ali Üsküdârî, Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2008
8 Aynı konunun devamı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrenci Eserleri Albümü, Konya, 2011
9 Aynı konunun devamı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
10 Vize sınavı, Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009
11 Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârların (Selçuklu ve Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü) tanıtılması. Derman, F. Çiçek, ?Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi? Türkler, Cilt:12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.289?299
12 Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Şahkulu'nun Saz Üslûbu) tanıtılması, Tanındı, Zeren, ?Kitap ve Tezhibi? Osmanlı Uygarlığı, Cilt: 2, (Hazırlayan: Halil İnalcık ve Günsel Renda), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul,
13 Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Karamemi Üslûbu) tanıtılması, Atasoy, Nurhan, Hasbahçe, Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, İstanbul, 2002
14 Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Ali Üsküdarî) tanıtılması, Duran, Gülnur, Ali Üsküdârî, Tezhip ve Ruganî Üstâdı, Çiçek Ressamı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2008
15 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 7 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 4
Küçük Sınavlar : 10 3
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tezhip sanatında kullanılan klasik desenlerin analizini yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Orijinal desen tasarım çalışmaları yapabilir, 3
D.Ö.Ç. 3 3. Tarama tekniğinde renkli uygulama yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları tanıyabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20