GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Dersin Adı   YARDIMCI SANAT TEZHİP - II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2401447 1 / 2 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Koordinator E-mail n.sertyuz gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Nurcan SERTYÜZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel, iplik, kuzu gibi yardımcı elemanları tanıtmak ve uygulamasını yaptırmak, 2. Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerinin teorik anlatımını yapmak, 3. Kenar bezemelerinden tek şerit, kurtcuk ve zencerekli ara sularının uygulamasını yaptırmak, 4. Tezyini sanatlarda kullanılan klasik desen çeşitlerini tanıtmak, 5. Türklerde Nakışhâne geleneği ve Ehl-i Hiref hakkında bilgi vermek, 6. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Selçuklu, Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü, Şahkulu?nun Saz Üslûbu, Karamemi Üslûbu?) tanıtmak, 7. Murakkaya gerilmiş orijinal bir yazı etrafında cedvel, kuzu, iplik ve zerefşan uygulaması yaptırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 0 80 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel, iplik, kuzu gibi yardımcı elemanların tanıtımı ve uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları
2 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları
3 Tezyini sanatlarda kullanılan kenar bezemelerinin teorik anlatımının yapılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları
4 Kenar bezemelerinden tek şerit ara suyunun uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
5 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
6 Kenar bezemelerinden kurtçuk ara suyunun uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
7 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
8 Kenar bezemelerinden zencerek ara suyunun uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
9 Tezyini sanatlarda kullanılan klasik desen çeşitlerinin tanıtılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
10 Vize sınavı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
11 Türklerde Nakışhâne geleneği ve Ehl-i Hiref hakkında bilgi verilmesi Çağman, Filiz, ?Kanûnî Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü (Ehl-i Hiref)?, Türkiyemiz Dergisi, S.54, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1988, s.11
12 Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârların (Selçuklu, Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü, Şahkulu?nun Saz Üslûbu, Karamemi Üslûbu?) tanıtılması Hat ve Tezhip Kitabı (Editör: Ali Rıza Özcan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,
13 Murakkaya gerilmiş orijinal bir yazı etrafında cedvel, kuzu, iplik ve zerefşan uygulamasının yaptırılması Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
14 Aynı konunun devamı Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları.
15 Aynı konunun devamı, Birol, İnci A, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul, 2009, Kubbealtı Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 3
Küçük Sınavlar : 7 2
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel, iplik, kuzu gibi yardımcı elemanları tanır ve uygulamasını yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kenar bezemelerini tasnif eder, tanımlar ve ayırt edebilir, 3
D.Ö.Ç. 3 3. Kenar bezemelerinden tek şerit, kurtcuk ve zencerekli ara sularının uygulamasını yapabilir, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Klasik desenleri tasnif eder, tanımlar ve ayırt edebilir, 3
D.Ö.Ç. 5 5. Türklerde Nakışhâne geleneği ve Ehl-i Hiref hakkında bilgi sahibi olur, 4
D.Ö.Ç. 6 6. Tezhip sanatında Üslûpları ve Sanatkârları (Selçuklu, Fatih devri Baba Nakkaş Ekolü, Şahkulu?nun Saz Üslûbu, Karamemi Üslûbu?) tanıyabilir, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20